Technické indikátory
Blížíme se ke konci našeho seriálu o technické analýze, a proto je čas na určitou rekapitulaci.  V předchozích dílech jsem se věnovali svíčkovým formacím, obchodování gapů, swingovému tradingu i popisu různých indikátorů.

Co je to technický indikátor a jak jej používat?

Technický indikátor by šel definovat jako určité datové pole, které se do grafu přenáší jako křivka, linie, histogram či bod. Technické indikátory jsou často odvozené z průběhu ceny. V tom spočívá jejich největší slabina, protože nejde o nic jiného než o derivaci ceny, která je zpravidla ještě zpožděná o určitou periodu.

Nastavitelnost periody je vždy skrytým problémem a uvrhá řadu (začínajících) traderů do nebezpečných úvah typu: „Je přesnější RSI s periodou 9 nebo s periodou 12?“

Některé indikátory jsou neperiodické (Fibonnaciho linie), některé mohou být odvozné i od volume (kumulativní delta) případně od open interest. Takové indikátory jsou obecně univerzálnější.

Technické indikátory se používají pro celou řadu analýz, od lepšího odhadu směru trendu, přes hledání vstupních hladin, až po přesnější načasování vstupu či výstupu. Často se indikátory kombinují ať už mezi sebou, nebo se čtením cenové akce (price action), případně s dalšími analýzami.

Dělení technických indikátorů

Velmi často je především u začínajících obchodníků vidět snaha používat co nejvíce indikátorů a kombinovat je dohromady způsobem, který je kontraproduktivní. Použitím vícero indikátorů v jednom grafu nezlepšuje úspěšnost obchodů. Naopak se stává, že obchodník je zahlcen informacemi, které často ani nedokáže vyhodnotit, případně dostává informace protichůdné.

Jednoduché doporučení je následující. Používejte indikátory, kterým rozumíte, u kterých chápete, co vyjadřují a kterým věříte. Zaměřte se na omezený počet indikátorů a studujte jejich projevy. Mějte trpělivost, neměňte nastavení příliš často.

Neexistuje žádný indikátor, který funguje vždy a všude.

Dělení technických indikátorů

Technické indikátory mohou být rozděleny do několika kategorií. My jsme probírali následující:

Momentum indikátory

Momentum indikátory jsou takové, které staví na aktuálním momentu ceny, tedy její hybnosti, rychlosti a síle. Momentum (česky hybnost) je fyzikální veličina, která měří dynamiku toku a počítá se jako součin hmotnosti a rychlosti. Fyzikální zákony má i trh. Momentové indikátory tedy měří sílu a rychlost pohybu ceny.

Sílící momentum ukazuje na optimismus a těží z předpokladu, že takový trendový pohyb by měl ještě chvíli trvat. Nejslavnějším zástupcem je RSI.

Trendové indikátory

Trendové indikátory jsou ty, které umí určit lépe aktuální trend, případně jeho obrat. Jde často o více či méně triviální kalkulace průběhu ceny na bázi klouzavých průměrů. Zpravidla se jedná o periodické indikátory počítané několik úseček zpětně do minulosti. Neperiodický indikátor, který lze použít pro čtení trendu je WVAP.

Čtete také >> Skvělá příležitost: podhodnocené akcie s vyhlídkou oživení v roce 2020

Oscilátory

Pojem oscilátory je obecné označení pro skupinu indikátoru které „oscilují“ mezi určitými hodnotami, . 1 až -1. Používají se různými způsoby, pro čtení divergencí, neutrálních stavů trhu nebo odhadu tzv. překoupenosti či přeprodanosti. Toto vychází z univerzálního pravidla, že vše se děje v cyklech a extrémní hodnoty mají tendenci vracet se zpět k normálu.

LYNX TIP: Podívejte se na webinář Tomáše Hykela s názvem „Jak využít technickou analýzu ve svůj prospěch“

13 nejpopulárnějších technických ukazatelů klientů LYNX

Řada aktivních traderů u LYNX ráda využívá technické ukazatele a díky obchodní platformě LYNX Trading má možnost použít jich více než 80.

Vybrali jsme z nich třináct nejpopulárnějších, jsou to indikátory, které využívají všechny skupiny investorů obchodujících různé trhy a různé timeframy.

Indikátor RSI (Relative Strength Index)

Největší favorit a vůbec nejvyužívanější ukazatel mezi klienty LYNX je již zmiňované RSI. RSI ukazuje směr a sílu trendu. Jeho hodnoty jsou od 0 do 100 a stručně řečeno nabízí dva základní typy interpretace.

První říká, že je-li RSI nad 50 jedná se o pozitivní signál (trend by měl růst) a je-li pod 50, jde o negativní signál a trend by měl klesat.

Druhý se používá pro čtení překoupenosti či přeprodanosti trhu. Je-li RSI nad hodnotou 70, čte se jako signál překoupenosti trhu, cena vystoupala příliš rychle příliš vysoko a měla by se obracet níž. Je-li RSI pod 30, je situace opačná, jedná se o přeprodaný trh a měl  by tedy vyrůst.

Objevte více o indikátoru RSI

Klouzavý průměr

Druhé místo zaujímá jeden z nejstarších, nejjednodušších a nejoblíbenějších technických ukazatelů:  klouzavý průměr. Klouzavý průměr je spíše obecný název pro skupinu indikátorů, pro které platí podobný výpočet. Existuje klouzavý průměr exponenciální a klouzavý průměr jednoduchý. Oba jsou využívány.

Používají se především pro stanovení směru trendu případně místa vstupu do trhu. Používají se různé periody, ale zpravidla vždy delší než 20. Akciové analýzy v newsletteru Breakout Trader využívají dva klouzavé průměry, jeden s periodou 20, druhy s periodou 50.

50-denní a 200-denní klouzavý průměr

Objevte více o klouzavém průměru

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Fibonacciho linie

Fibonacciho linie vychází ze sekvence čísel, která jsou známá jako Fibonacciho posloupnost: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, ..

Tato řada je výjimečná z mnoha důvodů, mimo jiné že je od ní odvozen tzv. zlatý řez. Fibonacciho analýza staví na skutečnosti, že trh je fraktál, který nabízí stejné vzory na všech timeframech, pouze v jiném měřítku.

Fibonacciho linie jsou i přes svoji matematickou sofistikovanost poměrně jednoduše použitelný indikátor, kterým lze odhadnout místa obratu případně potenciální expanzi ceny pro profit. Fibonacci se natahuje na maxima a minima swingů a jeho linie tvoří důležité supporty a rezistence.

Objevte více o Fibonacciho liniích

Indikátor MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Čtvrtým nejoblíbenějším je indikátor MACD. Tento patří do skupiny momentum oscilátorů a je počítán z několika klouzavých průměrů. Je složený ze dvou linií, jedna z nich je MACD linie a druhá tzv. signální linie.

Indikátor nabízí celou řadu signálů. Využívá se ke čtení trendu podobně jako klouzavé průměry. Je-li MACD růstová, jde o pozitivní signál, je-li klesající, jde o signál negativní.

Signální linie navíc nabízí vstupní nákupní či prodejní signály. Pakliže MACD linie překříží signální odspodu nahoru, považuje se to za nákupní signál. Překříží-li naopak MACD linie signální odshora dolů, jde o prodejní signál.

Objevte více o indikátoru MACD

Bollingerova pásma

Mezi nejoblíbenějšími sedmi indikátory je i tzv. Bollinger Bands. Jde o indikátor, který je velmi snadný, pokud jde o interpretaci a možná právě to z něj dělá tak oblíbený nástroj.

Používá se především k potvrzení správnosti vstupu. Používá se tak, že v extrémní poloze kde probíhají signální linie se spekuluje na návrat ceny zpět ke středu.

Objevte více o Bollingerových pásmech

Pivoty

Pivoty jsou stručně řečeno body v grafu počítané z hlavních hodnot cenových úseček předchozího   dne. Slouží jako hladiny podpory a odporu, ze kterých lze časovat vstupy.

Nejpoužívanější propočet pivotů vrací vždy pět bodů: dva suporty a dvě rezistence a uvnitř mezi nimi tzv. Pivotní bod. Pivoty jsou oblíbený nástroj především pro intradenní obchodování.

Objevte více o pivotech

Indikátor ADX (Average Directional Index)

ADX je jedním z méně známých indikátorů, který se využívá především pro čtení síly trendu, sám o sobě ale neříká nic o směru trendu. Je nicméně možné se s určitou modifikací dozvědět i tuto informaci.

Obecně se rozlišuje několik stavů síly trendu – viz tabulka.

0-20 20-30 30-50 50+
Slabý Neutrální Silný Velmi silný

 

Hodnoty indikátoru nabývají od 0 do 100 a čím vyšší cifry, tím silnější trend je. Zvyšující se síla signalizuje gradaci trendu a snižující naopak ubývání síly.

Objevte více o indikátoru ADX

Indikátor OBV (On Balance Volume)

Indikátor vyvážení objemu je jednoduchý nástroj. OBV je kladný, pokud je zavírací cena aktuálního období vyšší než závěrečná cena předchozího období (například dva různé dny). OBV je záporný, pokud je aktuální zavírací cena nižší než předchozí zavírací cena.

Samotný ukazatel a absolutní hodnota tohoto technického ukazatele nemá sama o sobě velkou vypovídací hodnotu. Zajímavá je pouze situace, kdy dojde k divergenci, která může být positivní nebo negativní.

Pokud je divergence pozitivní, OBV stoupá, zatímco cena podkladového aktiva klesá. Toto je obecně pozitivním znakem pro cenu dané akcie. Pokud je divergence negativní, OBV klesá, zatímco cena podkladového aktiva roste. Toto je obecně negativní signál pro cenu dané akcie. Kromě prediktivní hodnoty OBV, která vyplývá z divergence, může tento indikátor potvrdit i trend.

Indikátor OBV (On Balance Volume)

Ukazatel OBV je proto relativně jednoduchým nástrojem, který měří nákupní a prodejní tlak na základě objemu obchodování. Stejně jako u všech technických ukazatelů není vhodné tento ukazatel používat samostatně. OBV funguje skvěle v kombinaci s jinými technickými ukazateli.

Indikátor MFI (Money Flow Index)

Index peněžních toků (MFI) jednoduchým způsobem mapuje peněžní toky u konkrétní akcie. Ukazatel MFI používá k měření nákupního a prodejního tlaku jak cenu, tak objem obchodování. S pomocí MFI lze zmapovat aktuální sentiment na trhu.

Indikátor MFI (Money Flow Index)

MFI se vypočítá vynásobením průměrné ceny zavírací ceny objemem obchodování daného dne. Konkrétněji: průměrná cena je součet nejnižší, nejvyšší a zavírací ceny, který je následně vydělen třemi.

Pokud poměr stoupá, mluvíme o přílivu hotovosti a naopak pokud poměr klesá, mluvíme o odlivu hotovosti z dané akcie. Následně se vypočítá poměr peněz, který ukazuje, zda je u dané akcie momentálně kladný nebo záporný cash flow.

Indikátor MFI (Money Flow Index) - ukazka

Indikátor Ichimoku Cloud

S indikátorem Ichimoku můžete na první pohled rozeznat podpůrné a odporové zóny, hybnost i nastavený trend. Trend pomáhá investorovi nebo obchodníkovi rozpoznat rostoucí, klesající nebo boční pohyb ceny.

Indikátor Ichimoku Cloud - graf 1

Z hybnosti lze vyčíst, zda má trend dostatečnou sílu, aby mohl pokračovat v aktuálním směru. Supporty a rezistence označují úrovně, kde má trend tendenci se odrazit opačným směrem.

Indikátor Ichimoku Cloud - graf 2

Indikátor ATR (Average True Range)

Ukazatel průměrného skutečného rozsahu (ATR) se používá k měření volatility akcie nebo jiného podkladového aktiva. Myšlenkou ukazatele je zahrnout do výpočtu závěrečné ceny předchozího dne, aby se zohlednily i gapy.

Indikátor ATR (Average True Range)

Indikátor průměrného skutečného rozsahu má hlavně potvrzující hodnotu a používá se zejména k odhadu volatility a na základě toho ke stanovení stop-lossu.

Indikátor ROC (Rate of change)

Indikátor rychlosti změny (ROC) je také známý jako indikátor hybnosti. ROC měří rychlost, se kterou se mění cena podkladového aktiva. Ukazatel měří procentuální změnu mezi aktuální cenou ve srovnání s cenou řady předchozích období.

Indikátor ROC se používá k popisu procentuální změny hodnoty v určitém období a jako takový ukazuje dynamiku změny ceny. Indikátor osciluje okolo hodnoty 0 a při vychýlení od této hodnoty poukazuje na změnu trendu. Protnutí úrovně 0 je signálem potvrzující změnu trendu.

Indikátor ROC (Rate of change)

Indikátor Stochastic Oscillator (STO)

Stochastic oscillator (STO) je běžně používaným ukazatelem zejména mezi intradenními obchodníky. Ukazatel nejen reaguje velmi rychle a přesně, ale také věrně signalizuje zajímavé supporty a rezistence v grafu. Stochastic oscillator předpovídá pivotní body na základě porovnání zavírací ceny podkladového aktiva s rozsahem určitého časového období.

Tento indikátor byl založen na myšlence, že trh posiluje, když se zavírací cena blíží nejvyšší denní ceně. Naopak trh slábne, pokud se zavírací cena blíží nejnižší denní ceně.

Indikátor Stochastic Oscillator (STO)

Vzdělávejte se s LYNX

V rámci našeho LYNX zpravodajského a vzdělávacího portálu pro vás pravidelně zveřejňujeme analýzy trhu a novinky ze světa investic.

Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, můžete využít vynikající nabídky společnosti LYNX, protože vám umožníme obchodovat s akciemiETF, futuresopcemiCFD, či forexem za příznivé poplatky.

U LYNX můžete obchodovat v reálném čase prostřednictvím našich profesionálních platforem.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart