Dodatečný příjem z půjčování akcií

Stock Yield Enhancement Program (SYEP) vám umožňuje zvýšit výnosy z vašich akcií skrze jejich půjčování za úrokovou provizi. Níže naleznete pokyny, jak tento program jednoduše aktivovat.

Přejděte do nastavení LYNX+

Klikněte na ikonu profilu v pravém horním rohu a zvolte možnost Nastavení.

Požádejte o aktivaci

V sekci Nastavení účtu klikněte na tlačítko Žádost o aktivaci. Tím se otevře okno s formulářem pro aktivaci SYEP, který je zapotřebí podepsat.

Pokud se tlačítko Žádost o aktivaci nezobrazuje, může to znamenat, že váš účet nesplňuje všechny požadavky pro aktivaci SYEP. V takovém případě by se vám měla zobrazit ikona zámku s popisem Není dostupný.  


Další informace naleznete v sekci Často kladené dotazy.

Podepište formulář pro žádost o aktivaci SYEP

Na začátku formuláře naleznete podobnější informace o SYEP.


Následně je ve formuláři uvedeno upozornění o rizicích, která je třeba akceptovat odesláním žádosti. Za tímto účelem žádost podepište vypsáním svého jména do příslušného pole, jak je uvedeno na obrázku.


Kliknutím na tlačítko Žádám o aktivaci programu SYEP zašlete žádost o jeho aktivaci, která bude zpracována následující pracovní den.  

POZNÁMKA
UPOZORNĚNÍ:

Pokud se odhlásíte ze SYEP, budete muset vyčkat 90 dní, než jej budete moci znovu aktivovat.

Často kladené dotazy

Alternativně je stále možné se přihlásit k SYEP prostřednictvím Správy účtu. Chcete-li využít tuto možnost, přejděte do Správy účtu a klikněte na ikonu profilu v pravém horním rohu. Poté zvolte možnost Settings.

V levé části stránky přejděte do sekce Trading a poté klikněte na položku Stock Yield Enhancement Program. Na nově otevřené stránce zažádejte o aktivaci SYEP a potvrďte svou volbu kliknutím na tlačítko Continue. Zobrazí se vám informace o rizicích a budete požádáni o jejich potvrzení. Potvrďte upozornění a podepište se do příslušného pole.

Tím zašlete žádost o aktivaci SYEP, která bude zpracována následující pracovní den.

Postupujte podle výše uvedených kroků, přejděte do sekce Nastavení v Klientské zóně a v ní se odhlaste z programu.

Pro aktivaci SYEP je zapotřebí, aby byly splněny následující podmínky:

  • Hotovostní účet s hodnotou přesahující 50 000 USD v době aktivace
  • Maržový účet

Pro bližší informace ohledně jednotlivých typů obchodních účtů klikněte zde.

Stock Yield Enhancement Program nezaručuje, že všechny způsobilé akcie na konkrétním obchodním účtu budou propůjčeny. Poptávka po shortování konkrétních akcií nemusí být dostatečná a Interactive Brokers (IB) může mít omezený přístup na trh s obchodníky, kteří spekulují na jejich pokles. Kromě toho může IB rozhodnout, že určité akcie nebude propůjčovat třetím stranám.

Než se rozhodnete zapojit do Stock Yield Enhancement Program, měli byste zvážit některé aspekty. Vypůjčené akcie nejsou chráněny zákonem o ochraně investorů (Securities Investor Protection Act) z roku 1970. Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) vyžaduje, aby broker byl schopen poskytnout peněžní záruku ve stejné hodnotě jako vaše akcie za účelem ochrany.

Vypůjčené akcie jsou často využívány pro short selling, což může potenciálně ovlivnit hodnotu vašich akcií.

Během doby, kdy jsou akcie zapůjčeny, také nejste skutečným vlastníkem daných akcií a ztrácíte některá práva, například hlasovací právo.

Disclaimer:
Informace prezentované na této webové stránce nejsou (a v žádném případě ani nemohou být) považovány za investiční poradenství ani za investiční doporučení. Webová stránka zobrazuje údaje, jež LYNX připravil pouze jako všeobecné informace obchodního, příp. marketingové charakteru pro soukromé využití investory, ale v žádném případě není určena jako konkrétní personalizované doporučení finančních nástrojů nebo strategií a nezohledňuje nijak konkrétní finanční situaci, investiční znalosti a zkušenosti jednotlivých investorů, jejich investiční cíle a horizont nebo rizikový profil a jejich preference.

Zobrazit celý disclaimer Sbalit disclaimer