Jak získám podklady pro daňové přiznání?

Pro každoroční daňové přiznání je třeba doložit potřebné dokumenty pro správce daně. U LYNX nelze automaticky vygenerovat daňový doklad, můžete si nicméně ve správě účtu vygenerovat kompletní přehled provedených transakcí, který obsahuje veškeré potřebné údaje.

Otevřete si v prohlížeči webovou stránku www.lynxbroker.cz a klikněte na Přihlášení/Stažení a zde na sekci Otevřít Správu účtu 1.

1
Přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem. V levé části otevřete menu a klikněte na Reports a vyberte Statements 1.

1
Zvolte si období, za které chcete výběr provést tím, že přepnete na Custom Date Range 1 a nastavte počáteční a koncové datum. nakonec klikněte na RUN STATEMENT 2.

1
2
 Výpis vypadá takto a obsahuje všechny potřebné údaje pro správce daně.

Zdanění dividend

Držíte-li akciové tituly, které vyplácí dividendy, najdete příslušné údaje v sekci Dividends. Pakliže řádek Dividends ve svém výpisu neuvidíte, znamená to, že jste doposud žádené dividendy neobdrželi. O způsobu vyplácení dividend u LYNX se můžete více dočíst zde. Nejčastější formou výplaty dividendy je hotovost, ze které se strhává příslušná daň. Jedná se o tzv. zdanění dividend.

Den po ex-dividend date uvidíte změnu v záložce Change in Dividend Accruals 1.

Druhá změna proběhne na payment date (den výplaty), kdy se sníží hodnota v záložce Change in Dividend Accruals 1 a tato položka se přidá do záložky Dividends 2. Tato hodnota je vyšší než dříve zobrazené číslo ve sloupci Gross Amnt o výši srážkové daně (Withholding tax) 3. Právě záložka Withholding Tax se zobrazí napravo od Dividends.

Vyplacená dividenda, kterou na Váš účet obdržíte, bude vždy snížena o srážkovou daň, jelikož zdanění dividend probíhá vždy u zdroje. Proti zabránění dvojímu zdanění u amercikých akcií je třeba mít správně vyplněný formulář W-8BEN.

Pokud si zvolíte jako metodu vyplacení dividendy obdržení nových akcií společnosti, pak bude zobrazení ve Vašem výpisu z obchodního účtu rozdílné.

V den výplaty jsou akcie vypořádány na Vašem účtu a zobrazeny v záložce Corporate Actions 1. Reziduální hodnota dividendy je vyplacena v hotovosti a zobrazí se v záložce Dividends 2. Srážková daň není uplatněna, jelikož je již zohledněna ve výplatním poměru u akciových dividend. Příklad zobrazení akciové dividendy ve výpisu z obchodního účtu je zobrazen níže.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Martin Bartoš
Martin Bartoš
Senior Account Manager