Jak provést konverzi měny?

Váš LYNX účet je víceměnový. Můžete tedy obchodovat v mnoha zemích s různými měnami. Vaše obchody jsou vždy provedeny v té měně, ve které je produkt kótován.

Mějte na paměti, že investiční účet je určen pro obchodování s investičními instrumenty, není určen primárně ke konverzím měn.

Obchodování ve více měnách zároveň ovlivňuje hodnotu Vašeho portfolia. Obchodní platforma je však velice flexibilní co se měn týče.

Pokud si na účet vložíte např. 50 000 CZK a chcete obchodovat v USD, pak je u většiny investorů obvyklé, že je jejich první transakcí konverze CZK do USD. Tento článek se věnuje tomu, jak provést měnovou konverzi z CZK do USD ale stejný princip uplatníte, budete-li provádět konverzi jakýchkoliv jiných měn, kupř. z CZK do EUR nebo z EUR do USD apod.

V záložce Forex najděte měnový pár USD.CZK. Poklikáním na cenu ve sloupci Nabídka 1 vytvoříte kupní příkaz.

Do sloupce Množství 2 zadáte množství v USD, které si přejete koupit za daného kurzu. V našem příkladu níže zadáme 25 000 USD a ve sloupci Hodnota množství 3 je vidět, jaká je hodnota kupovaných USD v CZK (měla by se blížit směňované částce plus poplatku).

Necháme tržní pokyn (MKT) 4. Pokud na konverzi nespěcháte, tak si můžete nastavit limitní pokyn (LMT) při limitní ceně a počkat, až kurz klesne, abyste USD koupil levněji.

Důležité je změnit IDEALPRO na FXCONV ve sloupci Destinace 5.

Pokud je příkaz nastaven dle Vašeho přání, potvrďte kliknutím na Přenést 6.

1
2
3
4
5
6
 Objeví se vám zpráva, že jste zadali nižší množství než je lot, tak pouze odklikněte OK.

upozorneni

Vlivem kurzových pohybů se Vám s největší pravděpodobností nepodaří směnit přesně požadovanou částku CZK na USD, proto doporučujeme nechat si drobný polštář a počítat i s tím, že zaplatíte poplatek za transakci v CZK (min. 100 CZK).

U LYNX můžete provést konverzi v libovolném objemu.

Pro opačnou konverzi z USD na CZK provedete prodejní příkaz. Pokud byste chtěli směnit CZK do EUR, provedete nákup na páru EUR.CZK.

Řízení měnového rizika

Pomocí měnových konverzí můžete snadno řídit měnové riziko svého obchodního účtu. Níže uvedený příklad ukazuje, jaké možnosti pro řízení měnového rizika máte při obchodování s LYNX.

Nabízíme příklad:
Když vložíte 1.000.000 CZK a koupíte americké akcie za 10.000 USD, tržní hodnota Vašeho portfólia bude 1.000.000 CZK a -10.000 USD. A navíc máte ještě otevřenou pozici v akciích ve výši 10.000 USD.

Zobrazení v tabulce je následující:

Lynx Broker

Odstraňte měnové riziko

Po provedení transakce popsané výše jste již pojištěni proti měnovému riziku. Když se totiž kurz USD/CZK sníží, hodnota Vašich amerických akcií i vypůjčených USD poklesne o stejnou výši.

Vypadá to následovně:

Lynx Broker

Za vypůjčení USD platíte úroky. Aktuální úrokovou míru na jednotlivé měny si můžete najít zde.

Pokud si myslíte, že koruna posílí a kurz USD/CZK se sníží, pak můžete USD překonvertovat do CZK. Poté neplatíte žádné úroky, jelikož už nemáte žádné USD vypůjčeny, avšak na druhou stranu se vystavujete měnovému riziku.

Při obchodování v jiné měně než Vámi zvolené základní měně si musíte vybrat, zda se vystavíte měnovému riziku (a neplatíte úroky) či zda se měnovému riziku vyvarujete (ale zaplatíte úroky). Záleží na hodnotě prostředků na Vašem účtu, a proto se každý investor musí rozhodnout, co mu lépe vyhovuje.

Modelový investor

Když vložíte CZK na svůj účet a koupíte si americké akcie, držíte negativní pozici v USD na svém účtu, jelikož jste si je pro uskutečnění obchodu museli vypůjčit.

Abyste zobrazili své měnové pozice, klikněte v obchodní platformě vlevo nahoře na ikonu Účet 1 .

1
Jakmile kliknete na Účet, objeví se Vám pop-up okno, kde se ve čtvrté tučně zvýrazněné hlavičce nachází tabulka Tržní hodnota – Skutečný FX zůstatek.

Vidíme, že tento investor má na účtu svých 1,082,364 USD 3 a má vypůjčeno 3,407 EUR 2 a 13,130 CZK 1.

1
2
3
Jestliže se investor rozhodne přeměnit si např. vypůjčené EUR na CZK, klikne pravým tlačítkem na řádek EUR a vybere možnost Zavřít zůstatek v měně 1.

1
Pokud opět vyskočí pop-up okno, klikněte na OK.

V obchodní platformě investor vídí příkaz k nákupu EUR/CZK (nákup EUR, prodej CZK), který automatický spočítá, kolik CZKje třeba prodat, aby se uzavřela otevřená pozice v EUR.

Příkaz ke konverzi se potvrdí kliknutím na Přenést 1.

1
Nyní může investor znovu zkontrolovat informace o svém účtu kliknutím vlevo nahoře na ikonu Účet.

Pod čtvrtou zvýrazněnou hlavičkou Tržní hodnota – Skutečný FX zůstatek se nachází -105,238 CZK 1 a 1,082,364 USD 2.

1
2
Po provedení konverze se stále nachází na Vašem účtě malý pozitivní zůstatek v převáděné měně? Tento zůstatek bude automaticky uzavřen obchodním systémem během několika obchodních dní. Tato konverze není spojena s dalšími poplatky.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Martin Bartoš
Martin Bartoš
Senior Account Manager