Disclaimer – přehled nákladů

Společnost LYNX svým klientům výhradně doporučuje a prodává exekuční služby poskytované společností Interactive Brokers UK Limited (IBUK). V celkových nákladech jsou tedy zohledněny jak náklady a poplatky LYNX za přijímání pokynů a další služby, tak náklady a poplatky IBUK za jejich služby a provádění pokynů. Pokud LYNX odkazuje své klienty na jiné společnosti (v našem případě IBUK), je pak LYNX povinen zohlednit i náklady a poplatky spojené s poskytováním dalších investičních nebo doplňkových služeb těchto společností. Z tohoto důvodu je velká část informací v tomto výpisu poskytována společnosti IBUK.

Společnost LYNX se snaží poskytovat svým klientům úplné, přesné a aktuální informace. Společnost LYNX věnuje sestavování a údržbě těchto výkazů náležitou péči a používá zdroje, které jsou považovány za spolehlivé. V této souvislosti se LYNX spoléhá na údaje o nákladech a poplatcích IBUK, které jsou uvedeny ve Správě účtu IB. LYNX však nemůže zaručit, že tyto informace, které společnost IBUK poskytuje, jsou vždy přesné, úplné a aktuální.

Společnost LYNX zdůrazňuje, že je třeba mít na paměti, že údaje v těchto výkazech jsou odvozeny z údajů poskytnutých společností IBUK.

Je proto možné, že údaje zobrazené ve výše uvedených výpisech se mohou lišit od údajů uvedených ve výkazech v rámci správy účtů IBUK. Zejména členění některých kategorií nákladů zobrazených ve Správě účtu se může lišit od členění kategorií nákladů, které zobrazuje společnost LYNX.

Klient zůstává odpovědný za sledování svého portfolia cenných papírů vedeného u společnosti IBUK prostřednictvím systému správy účtů společnosti Interactive Brokers.

LYNX klientům důrazně doporučuje ověřit si veškeré informace v těchto výpisech se svou osobní situací v systému Account Management společnosti Interactive Brokers (více v návodu, jak vytvořit výpis z obchodního účtu). Očekává se tedy, že klient je díky tomu schopen zohlednit svou konkrétní situaci a uvědomit si tak případné nesrovnalosti a nepřesné informace. Pokud si klient dané informace neověří, přijímá tak plnou odpovědnost za použití informací obsažených ve výkazech.

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost LYNX (ani tvůrci softwaru, provozovatelé nebo tvůrci výpisů) nejsou odpovědní a neposkytují žádnou záruku za obsah, správnost, kvalitu, legálnost, použitelnost a dostupnost údajů prezentovaných společností Interactive Brokers. Stejně tak nejsou odpovědní za případné nedostatky, chyby a nedostatečné informace.

Dotazy, návrhy a stížnosti lze směřovat na oddělení podpory společnosti LYNX nebo kontaktovat společnost LYNX prostřednictvím e-mailu na adrese info@lynxbroker.cz.