Disclaimer – přehled nákladů

Společnost LYNX (dále též jen „LYNX“) svým klientům doporučuje a poskytuje výhradně služby provádění pokynů, poskytované společností Interactive Brokers Group (dále též jen „IB”).* LYNX sčítá náklady a poplatky za své služby, spočívající v přijímání a předávání pokynů (služby „execution only“) s náklady a poplatky za služby provádění pokynů, poskytované společností IB. Společnost LYNX je povinna zohlednit náklady a poplatky, spojené se zprostředkováním obchodování s dalšími cennými papíry nebo zprostředkování doplňkových služeb jinými společnostmi, pokud LYNX klienta těmto společnostem představil (v našem případě se jedná o IB). V důsledku toho je většina informací v těchto výpisech poskytnuta společností IB.

LYNX se svým klientům vždy snaží poskytovat úplné, včasné a přesné informace. LYNX se u uvedených údajů odvolává na výpočet nákladů, zobrazený společností IB ve správě účtu IB. LYNX věnuje přípravě a údržbě výpisů maximální péči a spoléhá na spolehlivé zdroje, nicméně LYNX nemůže zaručit správnost, úplnost a aktuálnost informací, poskytovaných IB.

LYNX Vás proto žádá, abyste brali v úvahu, že informace z těchto výpisů pocházejí z údajů, poskytnutých přímo společností IB.

Nelze proto vyloučit, že se údaje, uvedené ve výpisech, liší od údajů, které jsou zobrazeny v přehledech v rámci správy účtů IB. Zejména zobrazení některých výpisů nákladů se může lišit od informací ze správy účtu IB a od informací, prezentovaných společností LYNX pro poskytnutí transparentního výpisu nákladů.

Klient vždy zůstává odpovědný za sledování svého majetkového účtu, vedeného u IB, prostřednictvím správy účtů společnosti IB.

Pokud klient při použití těchto informací, uvedených ve výpisech, z nich vychází, aniž by je zkontroloval, bere na vědomí, že přebírá plnou odpovědnost za jejich použití. LYNX výrazně doporučuje, aby si klient důkladně ověřil a porovnal všechny informace z těchto výpisů se záznamy společnosti IB ve správě účtů: Pokyny k výpisům pohybů na účtu. To také znamená, že se očekává, že klient opraví všechny nesprávné nebo neaktuální údaje s ohledem na aktuální osobní situaci.

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost LYNX ani dodavatelé či tvůrci softwaru a obsahu výpisů nemohou převzít žádnou záruku nebo odpovědnost za zákonnost, kvalitu, funkčnost, úplnost informací, dostupnost výpisů, obsah nebo správnost prezentovaných údajů.

Dotazy, podněty a stížnosti lze směřovat na servisní tým společnosti LYNX obvyklými komunikačními kanály.

 

* Poznámka: Pro zákazníky s bydlištěm v EHP je služba poskytována společností Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) a pro zákazníky s bydlištěm mimo EHP je služba poskytována společností Interactive Brokers UK Limited (IBUK). Obě tyto společnosti jsou společně označovány jako IB.

Do roku 2021 byly všechny účty klientů vedeny u společnosti IBUK. V důsledku Brexitu byly účty převedeny z IBUK do IBIE.