Expoziční poplatek pro vysoce rizikové účty

LYNX poskytuje klientům sdělení společnosti Interactive Brokers, že vypočítává a účtuje denní “Expoziční poplatek” účtům vystaveným nadměrnému riziku. Poplatek účtovaný těmto majetkovým účtům (dále jen „účet“) se odvíjí od výsledků zátěžových testů prováděných společností Interactive Brokers, s cílem odhalit (možné) ohrožení účtu vůči sérii cenových změn a identifikovat tak ty účty, které, přestože splňují maržové požadavky, jsou vystaveny potenciálnímu riziku přesahující hodnotu účtu, pokud by tyto hypotetické scénáře nastaly.

Expoziční poplatkyse vztahují pouze na nepatrné procento účtů s neobvykle rizikovými pozicemi. Na základě nedávných zjištění Interactive Brokers se na většinu účtů poplatek nevztahuje. Expoziční poplatek se liší od maržových požadavků, protože částka expozičního poplatku se denně odečítá z hotovostního zůstatku na účtu. Vezměte prosím na vědomí, že tzv. „Expoziční poplatek“ není a nemůže představovat žádné pojištění proti možným ztrátám na účtu a klient zůstává plně odpovědným vůči Interactive Brokers za jakýkoli dluh nebo jiný možný deficit na účtu, a to bez ohledu na to, zdali byl tento poplatek v kterémkoli okamžiku uhrazen.

Společnost Interactive Brokers v rámci své strategie řízení rizik a ochrany majetku klientů každý den simuluje tisíce ziskových a ztrátových scénářů pro klientská portfolia na základě komplexního souboru tržních scénářů v rámci jednotlivých odvětví pro všechny předem definované primární rizikové faktory. Všechny ostatní produkty v portfoliu jsou v rámci této simulace upraveny podle jejich příslušné korelace. Tyto tržní scénáře simulují události, jako jsou cenové změny podkladových aktiv oběma směry spolu se změnou implikované volatility v portfoliích, včetně opčních pozic. Interactive Brokers vypočítá expoziční poplatek na základě potenciálního vystavení riziku v případě, že tyto hypotetické scénáře nastanou.

Expoziční poplatek se počítá za všechny kalendářní dny a je naúčtován na konci následujícího obchodního dne. V důsledku toho, pak poplatek zaznamenaný na pondělním výpisu z účtu odráží poplatek za pátek, sobotu a neděli. Období výpočtu expozičního poplatku zahrnující svátky se stanoví stejným způsobem jako víkend. Poplatek je započítán za sváteční den a zaúčtován na konci následujícího obchodního dne. Výsledek analýzy účtů vystavených nadměrnému riziku a odpovídající expoziční poplatek jsou pro každý účet zpřístupněny ve Správě účtu.

Vezměte prosím na vědomí následující informace, které má LYNX k dispozici od společnosti Interactive Brokers:

Expoziční poplatek se počítá společností Interactive Brokers za všechna aktiva v celém portfoliu klienta.

Pokud se chcete vyhnout účtování Expozičního poplatku, zvažte prosím následující doporučení vydaná společností Interactive Brokers:

Upozornění: Výše uvedená informace je společností LYNX vydána výlučně pro veřejnost; představuje pouze obecnou informaci, kterou LYNX získal od společnosti Interactive Brokers. LYNX tuto informaci svým klientům pouze zprostředkovává a vyhrazuje si tímto právo na případné změny. Výše sdělené má pouze informativní charakter a nelze odvodit žádné právní nároky.