Informace o Legal Entity Identifier (LEI)

Podle předpisů MiFID II / MiFIR, které vstoupily v platnost 3. ledna 2018, jsme povinni hlásit transakce našich klientů odpovědnému dozorovému orgánu.

Firemní klienti musí být v rámci tohoto reportu identifikováni pomocí tzv. Legal Entity Identifier (LEI). Bez tohoto identifikátoru nelze prostřednictvím LYNX u IB provádět transakce.

Níže naleznete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se Legal Entity Identifier (LEI).

Co je LEI?

Legal Entity Identifier (zkráceně LEI) je unikátní dvacetimístný alfanumerický identifikátor, pomocí kterého finanční regulátoři mohou identifikovat entity, které se zapojují do finančních aktivit. Identifikátor LEI vznikl v reakci na finanční krizi v roce 2008 a slouží k bezpečnosti a transparentnosti. Hlavním cílem je zvýšit transparentnost finančních trhů, lépe zvládat rizika a chránit investory. Finanční transakce jsou hlášeny odpovědnému dozorčímu orgánu a lze je jasně přiřadit právě na základě LEI. Bez LEI pro vás IB nebude moci provádět transakce s cennými papíry, které podléhají hlášení.

Kdo potřebuje LEI?

Společnosti držící akcie, dluhopisy nebo deriváty musí mít LEI. Pokud jím nedisponují, nemohou dále vstupovat na finanční trhy. Jednoduše řečeno, všichni naši držitelé obchodních účtů na právnickou osobu, jejichž entita pochází z Evropské unie, musí splňovat regulace EMIR a tím pádem i LEI.

Jak zažádat o LEI a kolik to stojí?

O LEI můžete zažádat prostřednictvím Interactive Brokers (IB) nebo u Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP).

Pro získání LEI je u CDCP připraven elektronický formulář, který je dostupný na stránkách www.cdcp.cz. O přidělení LEI žádá za danou společnost oprávněná osoba (zpravidla zaměstnanec dané společnosti).

 Za přidělení a vedení LEI si CDCP účtuje poplatek:

Poplatek za přidělení LEI (včetně vedení kódu LEI po dobu jednoho roku): 1550 Kč nebo 65 EUR

Poplatek za obnovu kódu LEI na roční období: 1135 Kč nebo 45 EUR

Poplatek za přidělení a vedení LEI u IB:

Poplatek za přidělení LEI (včetně vedení kódu LEI po dobu jednoho roku): 161 USD

Poplatek za obnovu kódu LEI na roční období: 91 USD

Poplatek za obnovu kódu je účtován rok od podání žádosti nebo krátce poté.

Co se stane, když nebudete mít LEI?

Bez LEI již LYNX nemůže pro své firemní zákazníky provádět transakce s cennými papíry, které podléhají hlášení.

Kde mohu získat více informací o LEI?

Obecné informace o LEI jsou k dispozici na webových stránkách LEI ROC www.leiroc.org nebo GLEIF www.gleif.org.

Další podrobné informace ohledně LEI jsou dostupné na stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů (www.cdcp.cz).

Jak mohu zadat svůj LEI IB nebo požádat o LEI prostřednictvím IB?

Po úspěšném otevření vašeho účtu prostřednictvím LYNX se můžete přihlásit do správy účtu. V následujícím formuláři budete požádáni o zadání LEI:

Žádost o zadání vašeho čísla LEI

Pokud uvedete, že nemáte LEI, budete přesměrováni následujícím způsobem:

Potvrzovací okno LEI žádosti, kde se rozhodnete zda zažádat u IB nebo jiného brokera

Zobrazí se vám žádost o LEI u IB:

IB LEI vyplňovací formulář

Na základě zadaných informací je vygenerováno číslo LEI a zadáno do správy účtu IB:

Potvrzovací okno žádosti o LEI

IB se poté zeptá, zda se na vás vztahují také požadavky na hlášení. To se týká pouze investičních společností. V tomto případě IB jasně uvádí, že za vás nepřevezme oznamovací povinnost:

Potvrzovací okno pro investiční společnosti podléhající MiFIR

Nakonec obdržíte krátké shrnutí s požadavkem na opětovnou kontrolu vašich údajů ve správě účtu:

Potvrzovací okno o úspěšném updatu informací MiFIR

LEI rovněž vydávají schválené vydávající orgány uvedené na následujícím odkazu:

https://www.gleif.org/de/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations

Při žádosti o LEI u jiných poskytovatelů vám však nemůžeme být nápomocni.