Stamp duties, tj. speciální daňové povinnosti a transakční daně

Speciální daňové povinnosti (tzv. „stamp duty“ nebo „stamp duties“) a případné transakční daně jsou klientům účtovány nad rámec standardních poplatků. Podrobné informace ohledně naúčtovaných stamp duties a transakčních daních naleznete ve výpisu z účtu v sekci „Transaction Fees.“

Níže uvádíme LYNX dostupný seznam informací a daní účtovaných jednotlivými zeměmi; tento výčet je pouze demonstrativní.

Velká Británie

  • Stamp duty: 0,5 % z hodnoty obchodu
  • PTM (Panel of Takeovers and Mergers) poplatek ve výši 1 GBP je účtován ze všech příkazů nad 10 000 GBP u akcií společností registrovaných ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, na ostrově Man nebo na Normanských ostrovech.

Irsko

  • Stamp duty: 1 % z hodnoty obchodu

Švýcarsko

  • Švýcarská transakční daň není společností Interactive Brokers automaticky účtována na individuálních účtech. Klienti, kteří podléhají této dani, by se měli poradit s vlastním daňovým poradcem, který jim pomůže s daňovými povinnostmi.

Francie

Itálie

Španělsko

  • Španělská daň z finančních transakcí: 0,20 % nebo hodnota obchodu uplatňovaná na akcie španělských společností, jejichž tržní kapitalizace přesahuje 1 miliardu EUR k 1. prosinci roku předcházejícího datu nabytí.

Belgie

  • Belgická daň z burzovních transakcí (TST) není společností Interactive Brokers automaticky účtována na individuálních účtech. Klienti, kteří podléhají této dani, by se měli poradit s vlastním daňovým poradcem, který jim pomůže s daňovými povinnostmi.

Hongkong

Pro akcie, warranty a strukturované produkty obchodované na burze SEHK:

  • Government stamp duty: 0,13 %, zaokrouhleno na nejbližší celé číslo směrem nahoru u akcií na SEHK, obvykle se vztahuje pouze na akcie.
  • Transakční poplatek SFC: 0,0027 %, obvykle se vztahuje na akcie, warranty a CBBC.
  • Transakční poplatek FRC: 0,00015 %, obvykle se vztahuje na akcie, warranty a CBBC.

Pro produkty obchodované na Shanghai-Hong Kong Stock Connect Northbound Trading Link a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect:

  • 0,05 % z výnosů z prodeje

Upozornění: Výše uvedená informace, která se týká možných dalších daňových povinností je vydána výlučně pro veřejnost; představuje pouze obecnou informaci, kterou LYNX získal od společnosti Interactive Brokers; LYNX tuto informaci svým klientům pouze zprostředkovává a nelze ji proto považovat za žádné konkrétní daňové poradenství. Klienti by si měli své konkrétní daňové povinnosti řešit se svými daňovými poradci. LYNX si tímto vyhrazuje právo případné změny. Výše sdělené má pouze informativní charakter a nelze odvodit žádné právní nároky.