Roman Dvořák

Představení: Roman Dvořák
Roman Dvořák se živí obchodováním, investicemi a poradenstvím pro správu portfolií a kapitálu. Obchoduje zejména měnové páry, akcie, opce, měnové a komoditní futures. Řadu let také učí, jak obchodovat a investovat na burze. Specializuje se na střednědobé a dlouhodobé obchodování. Své přípravy k obchodování dává také k dispozici v rámci oblíbené služby Forex Expert Plus. Vystudoval ekonomii a finance na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde zároveň získal i doktorát v oboru Finance, v rámci kteréhož napsal a obhájil svou knihu Trading strategie. Momentálně působí jako garant služby Forex Expert Plus a je partnerem ve společnosti Czechwealth, kde již působí přes deset let, přičemž jeho práce spočívá především v lektorování kurzů a zlepšování know-how. Roman není zastáncem pouze jedné analýzy, ale využívá mix všech tří zmiňovaných analýz. Fundamentální používá, aby si utvořil názor, technickou analýzu hojně využívá k správnému načasování investice a psychologickou k mapování tržního sentimentu. „Hlavně nevěřím analytikům, jelikož jsem to sám vystudoval", usmívá se. K investování si vybírá stabilní firmy, které nejsou příliš zadlužené a vyplácí stabilní dividendu. Jeho investičním cílem je roční zhodnocení 20-25 % včetně vyplacených dividend. Podobné principy využívá i na komoditách a měnových párech. Co se technické analýzy týče, tak nerad kupuje tituly, které jsou na svých maximech či minimech. V těchto dvou bodech jsou na trhu ve velké míře obsažené emoce. Naopak rád kupuje tam, kde trh takzvaně rotuje. V těchto bodech na trh vstupují velcí hráči, jelikož hledají likviditu, aby byli méně vidět. Své portfolio má rozložené do několika měn, akcií a dluhopisů. Finanční prostředky mezi těmito aktivy „přelévá“ podle tržní situace.
Příspěvky: Roman Dvořák