Dlouho očekáváné a odkládané Airbnb IPO se přeci jen uskuteční ještě tento rok. Dle aktuálních informací k němu pravděpodobně dojde 10. prosince 2020. Společnost vstoupí na burzu NASDAQ a akcie se budou obchodovat pod symbolem „ABNB“.

Dle dostupných informací se cena bude pohybovat mezi $ 56 až $ 60 za akcii, přičemž k dispozici má být až 51,9 milionů akcií. Hodnota společnosti je odhadována až na $ 34,8 miliard.

Airbnb je americká společnost se sídlem v San Franciscu, která přes svojí online platformu zprostředkovává zejména krátkodobé ubytování. V tomto článku si řekneme, proč se společnost rozhodla pro IPO a přiblížíme si nejzajímavější aktuální informace za 3. čtvrtletí 2020, které by měly zajímat každého investora.

IPO Airbnb 2020: vstupem na burzu firma získá až $ 3,1 miliardy

IPO (Initial Public Offering) je v podstatě první oficiální nabídka akcií společnosti pro veřejnost a vstup na burzu. Cílem IPO je obvykle navýšení finančních prostředků pro další rozvoj společnosti.

Společnosti při něm využívají služeb externích finančních institucí (tzv. underwriterů), kterými jsou většinou velké investiční banky. Právě ony jsou zodpovědné za přípravu a zdárné dokončení celého procesu IPO.

Vstupem na burzu NASDAQ pod symbolem „ABNB“ by mělo být k dispozici až 51,9 milionů akcií. Při odhadované ceně $ 60 za akcii získá Airbnb přibližně $ 3,1 miliardy.  Takový kapitál je vzhledem k aktuálním problémům způsobených pandemií koronaviru jistě vítaný.

Díky IPO se Airbnb stane finančně nezávislejší a prostřednictvím vydávání nových akcií bude i jednodušší získávat nový kapitál. Ten by měl být použit i na inovace a rozvoj. Ačkoliv se Airbnb soustředí primárně na sdílené ubytování, čím dál tím více navazuje spolupráce s restauracemi, galeriemi, muzei a poskytovateli nejrůznějších zážitkových služeb.

Společnost také hodlá vyčlenit až 9,2 milionu akcií bez hlasovacího práva pro své věrné hostitele, kteří ubytování poskytují.

Přímý výpis akcií Airbnb se neuskuteční

Původním plánem Airbnb byl vstup na burzu prostřednictvím přímého výpisu akcií.

Přímý výpis znamená, že společnost nevyužívá služeb finančních institucí a vstup na burzu si řídí víceméně sama. Výhodou je, že náklady na vstup na burzu tak bývají často nižší a vlastníci akcií je pak mohou okamžitě nabídnout široké veřejnosti bez nutných prodlev.

Nevýhodou je, že při přímém vstupu nedochází k vydání nových akcií a získání nových finančních prostředků. Problémy, které se vynořily v důsledku koronavirové krize a půjčka ve výši $ 2 miliard jsou zřejmě hlavní důvody, proč od takového postupu nakonec společnost Airbnb ustoupila a zvolila cestu klasického IPO.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

IPO Airbnb zbrzdila pandemie koronaviru

Přestože v prosinci již budeme moci akcie Airbnb pod symbolem „ABNB“ vesele obchodovat, cesta k tomuto významnému IPO roku 2020 nebyla snadná. Žádost měla být původně podána již v březnu 2020, ale společnost musela vstup na burzu v důsledku koronavirové pandemie odložit.

Pandemie omezila možnosti cestování a v důsledku toho firma zaznamenala prudký pokles obratu. Bylo dokonce propuštěno přibližně 1900 z 7500 pracovníků. Tím Airbnb drží smutný rekord v masivním propouštění v Silicon Valley za poslední dobu.

Aby byla schopna plnit své závazky, musela také využít již zmiňované půjčky ve výši $ 2 miliard s 10% úrokem. V dubnu 2020 klesla odhadovaná hodnota na $ 18 miliard. Jen pro srovnání, v roce 2017 odhad činil $ 31 miliard a v roce 2018 analytici z Morningstar dokonce odhadovali tržní hodnotu společnosti až na $ 65 miliard.

Co je Airbnb a jak funguje?

K dnešnímu dni Airbnb nabízí své služby ve více než 100.000 městech a 220 zemích. Počet ubytování, ze kterých můžete na celém světě vybírat, přesáhl 4 miliony.

Airbnb zprostředkovává sdílené ubytování prostřednictvím online aplikace (česká verze na airbnb.cz). V podstatě funguje jako prostředník mezi pronajímateli nemovitostí a klienty hledající zejména krátkodobé ubytování. Za tuto službu si účtuje poplatek.

Zájemce o ubytování si může v aplikaci vyhledat dostupná ubytování v poptávané lokalitě na základě svých požadavků, případně může s dotazy kontaktovat přímo pronajímatele. Pro provedení rezervace jsou nutné osobní a platební údaje.

Pronajímatel na druhé straně poskytuje detailní popis ubytování včetně předem stanovené ceny za pronájem v požadovaném termínu. Cenu za ubytování si stanovuje majitel sám, s přihlédnutím k doporučení Airbnb.

Airbnb navíc nabízí možnost tzv. referencí. Klienti na základě své osobní zkušenosti hodnotí poskytnuté ubytování i osobní přístup pronajímatele. Stejně tak pronajímatelé mohou sdílet svoji zkušenost s ubytovanými hosty. Tato zpětná vazba má sloužit ke zlepšování nabízených služeb a ke větší spokojenosti jak klientů, tak těch, kteří ubytování nabízejí.

 

O vzrůstající popularitě Airbnb svědčí i to, že v USA využívají majitelé domů tuto platformu  až do té míry, že jsou schopni započítat budoucí příjmy z pronájmů do svých žádostí o refinancování hypoték. Dle dostupných údajů je průměrný roční příjem z pronájmu $ 7900.

Kontroverze, které Airbnb vyvolává nejen v ČR

Rychle se vyvíjející model sdílené ekonomiky, na kterém stojí nejen Airbnb, ale například i Uber, často naráží na to, že není legislativou ještě přímo vymezen a definován. Dle platných zákonů je v moha státech nabízení podobných služeb za stávajících podmínek dokonce protizákonné.

Například Americká asociace hotelů a ubytovacích kapacit upozorňovala, že Airbnb nesplňuje mnohé požadavky, které jiní poskytovatelé ubytování musí ze zákona splňovat. Airbnb byly tedy uloženy další požadavky a předpisy, kterými se musí řídit, aby bylo narovnáno podnikatelské prostředí.

Další citlivou otázkou je zajištění většího bezpečí jak pro klienty, tak pro poskytovatele ubytování. V současné době je koncept založen na tom, aby se o sebe obě strany dozvěděly co nejvíce ještě před samotným fyzickým kontaktem. K tomu slouží vyplněné osobní profily s nahranými fotografiemi a referencemi.

Hostitelům je doporučováno si své nemovitosti řádně pojistit a společnost navíc nabízí i sekundární pojištění hostitelů proti vandalismu až do výše $ 1 milionu. Přesto se množí stížnosti na problémové hosty nebo poskytovatele ubytování.

Mnoho stížností navíc souviselo s rasismem, kdy byla prokázána diskriminace hostů ze strany hostitelů. Jednalo se například o odmítání klientů černošského původu.

Problematickým se stává i samotný systém referencí. Systém osobního hodnocení jak klientů, tak hostitelů totiž často bývá neobjektivní a reference vznikají za účelem poškodit dobré jméno dané osoby.

 

Koncept sdíleného ubytování ale přináší problémy i pro města samotná. Množí se stížnosti v městských částech, kde je zvýšený výskyt ubytovacích kapacit. Stížnosti se týkají zejména narušování nočního klidu a nepořádku po turistech.

Prudký růst popularity Airbnb také způsobil, že v mnoha městech došlo k vykoupení bytů v žádaných lokalitách, které nyní slouží jako krátkodobé ubytování pro turisty. Dochází tak k postupnému „vytlačování“ původních nájemníků, raketovému růstu cen nemovitostí a narušení života v městských čtvrtích.

Mnoho měst se na tuto situaci snaží reagovat různými omezeními. V USA některá z nich zakázala možnost krátkodobého pronájmu nemovitostí. Majitelé nemovitostí zde nemohou poskytovat ubytování jen na několik dnů. V některých městech je po poskytovateli ubytování vyžadována příslušná registrace.

3 zajímavosti o Airbnb

  • Průměrné náklady na pronájem Airbnb činí $ 160,47.
  • Hotely v USA ročně kvůli Airbnb přicházejí o $ 450 milionů.
  • Do roku 2021 si Airbnb klade za cíl dosáhnout tržby $ 5,6 miliardy.

Podobná opatření se zavádějí i v Evropě. Například v Paříži je pronájem umožněn těm, kteří prokážou, že se jedná o „sekundární“ nemovitost, ve které netráví více než 4 měsíce ročně. V Amsterdamu bylo sdílené ubytování v některých čtvrtích úplně zakázáno. V povolených oblastech můžete svou nemovitost pronajímat na maximálně 30 nocí ročně.

Barcelona se rozhodla ubytování typu Airbnb nejprve zcela zakázat. Poté ale zavedla pravidla, kdy lze ke sdílenému ubytování pronajímat maximálně dva pokoje v apartmánu (celý apartmán jen na zvláštní povolení) s patřičnými povoleními a evidencí.

O podobných omezeních se poslední dobou hodně hovoří i v České republice, zejména v Praze. Sílí hlasy pro důslednou kontrolu a evidenci sdíleného ubytování, včetně časového omezení možnosti pronájmu jen na určitý počet dní v roce.

Airbnb hodnocení za 3. čtvrtletí 2020

Tržby v letošním roce budou výrazně nižší než v roce 2019. Za 3. čtvrtletí roku 2020 společnost vykázala tržby v hodnotě $ 1,34 miliardy a zisk $ 219,33 milionů. To je o 19 % méně než v loňském roce za stejné období. Za prvních 9 měsíců letošního roku společnost Airbnb vykázala tržby $ 2,52 miliardy a čistou ztrátu $ 696,87 milionů.

Před koronavirovou krizí byly v roce 2017 zaznamenány tržby $ 2,6 miliard a ztráta $ 70 milionů. V roce 2018 byly již tržby o 42 % vyšší a ztráta se snížila na $ 16,86 milionů. V roce 2019 se tržby zvýšily o 32 % na $ 4,8 miliardy, ale zvýšené náklady zapříčinily ztrátu $ 674 milionů.

Budoucí vývoj nyní závisí na vývoji pandemie samotné. Pro dobré výsledky společnosti je nutné, aby koronavirová krize ustoupila a lidé mohli opět volně a bezpečně cestovat. Pokud bude pandemie postupně ustupovat, opět se snad bude blýskat na lepší časy.

                                                                                                          Výsledky Airbnb za 3. čtvrtletí 2020. Zdroj: sec.gov.

Vyplatí se zainvestovat do akcií Airbnb?

S blížícím se IPO se stále více investorů zaobírá otázkou, zda se vyplatí do akcií se symbolem „ABNB“ zainvestovat. Na tuto otázku ale není jednoduché odpovědět.

Airbnb je společnost, která se zatím spíše soustředí na další rozvoj a růst než na ziskovost. Odhadovaná hodnota společnosti $ 34,8 miliard je rozhodně lepší, než hodnota $ 18 miliard z dubnu roku 2020.

Je ale třeba si uvědomit, že pandemie koronaviru silně zasahuje do cestovního ruchu, na kterém je společnost Airbnb závislá. V současné době jsou i nadále v mnoha evropských státech zavedena nejrůznější omezení a zdá se, že situace se výrazně nezmění až do ledna 2021.

Cestovní ruch a s ním spojené služby a odvětví zažívají krizi. S těmito riziky a nejistým budoucím vývojem je nutné při tvorbě investičních rozhodnutí počítat.

 

Obchodování akcií prostřednictvím LYNX

Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

LYNX: Online broker pro globální obchodování

Chcete snadno, rychle a profesionálně obchodovat s akciemi? Pak obchodujte s akciemi prostřednictvím LYNX. Jako renomovaný online broker vám umožníme obchodovat s akciemi přímo na domácích burzách. Více informací o online brokerovi LYNX najdete na: LYNX: Akciový broker

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart