„Jako investor nepotřebujete sledovat příliš mnoho věcí, pokud jde o výběr správného akciového titulu. Vlastně stačí pouze dvě – rentabilita kapitálu a rentabilita zisku. Udělejte si seznam podle těchto statistik a nakupte ty, které stojí nejvýše.“

Takto jednoduše to vidí Joel Greenblatt, kterého jsme krátce představili v předchozím článku. Jeho „magická formule“ ukazuje, že skutečně nemusíte být žádným velkým investičním guru a můžete dosahovat stabilních a dlouhodobých výnosů. Prosté seřazení akcí podle výše uvedených ukazatelů je dost na to, abyste sestavili kvalitní portfolio. Přesto ale Greenblatt investorům prozrazuje některé další nuance tohoto základního přístupu. Podívejme se na ně.

Kritéria výběru akcií

Greentblatt k výpočtu návratnosti kapitálu nepoužívá tradiční vzorec. Normálně se rentabilita kapitálu spočítá jako podíl čistého zisku vůči celkovým aktivům. Greenblatt ale k výpočtu používá zisk před úroky a zdaněním (tzv. EBIT, Earnings Before Interests and Tax), který pak nedělí celkovými aktivy, ale jen hmotným investovaným kapitálem. Ten je roven součtu čistého pracovního kapitálu s čistými aktivy. Tuto úpravu provedl proto, že jej primárně zajímá, kolik kapitálu je třeba pro každodenní chod firmy.

Pro výnos z akcie pak Greenblatt používá obrácenou hodnotu kurz/zisk (P/E). I zde používá EBIT namísto čistého příjmu. Obvykle se tento ukazatel počítá tak, že čistý zisk za posledních 12 měsíců vydělíme kurzem akcie a množstvím akcií v oběhu, avšak Greenblatt přináší několik změn. Používá hodnotu podniku, která se skládá z tržní kapitalizace plus podnikové dluhopisy. Zajímá ho totiž, jaký by byl výnos, kdyby byla společnost převzata jiným majitelem. Proto je potřeba do obrazu zahrnout i dluh. Můžeme to shrnout těmito vzorci:

vzorec greenblatovy magické formule

V minulém článku jsme zmínili, že Greenblatt připravuje výše uvedené statistiky pro 350 největší amerických firem. To samozřejmě vyžaduje značné množství práce, která se možná každému nebude chtít dělat. Dobrá zpráva je, že na jeho webových stránkách můžete požádat o bezplatný seznam 30 nebo 50 nejlepších akcií, které splňují výše uvedené podmínky. Kromě toho si na www.finviz.com můžete sami vytvořit filtr akcií dle vybraných kritérií. Oba výstupy pak porovnáte a vyberete skutečně ty nejvhodnější tituly. Zde je postup.

  • Vyberte akcie s rentabilitou aktiv vyšší než 25 %
  • Z vybraných akcií vyhledejte společnosti s nejnižším poměrem kurz/zisk (tedy nejvyšší poměr zisk/kurz). Vyhněte se těm, které mají poměr kurz/zisk nižší než 5 – to pravděpodobně bylo dosaženo díky neobvykle vysokému zisku v uplynulém roce.

Dlouhodobá investice dle Greenblatta

Aby tato strategie spolehlivě fungovala, je důležitá trpělivost a schopnost uvažovat v dlouhodobém horizontu. Greentblatt se nesoustředí na pouhé týdny či měsíce, ale uvažuje v řádech několika let až desetiletí. Zároveň je jeho portfolio vysoce selektivní, což mu umožňuje snazší správu a řízení. Čím více důvěry má ve vybrané akcie, tím méně firem potřebuje vlastnit. Každý rok je podle něho nicméně třeba zhodnotit vhodnost nakoupených akcií, ty nevyhovující prodat a případně najít tituly nové.

Greenblattova magická strategie vypadá ve srovnání s ostatními investičními taktikami až příliš triviálně na to, aby mohla fungovat. On sám si ale si za ní velmi pevně stojí a tvrdí, že pakliže budete dělat přesně to, co radí, jen velmi zřídka můžete mít v dlouhodobém horizontu horší výsledky než trh.

Abychom vše ukázali na konkrétním příkladu, pojďme se v krátkosti podívat na poslední velký nákup Gotham Capital (hedge fond, který Greenblat spravuje). Konkrétně se jedná o akcie společnosti Michael Kors.

Příklad výběru akcií dle Greenblatta: Akcie Michael Kors

V roce 2014 nebyl tento výrobce luxusních oděvů v té nejlepší formě. Na začátku roku se cena jeho akcií propadla o více než 50 %. Pro Greenblatta žádný problém. Vidí v tom dobprůběh grafu spotřebitelské důvěry za poslední rokyrý nákup za výhodnou cenu. Přikoupil tedy a zvýšil svou dosavadní pozici o 750 %. To představovalo 0,59 %  z celkové hodnoty jeho portfolia. Na hedge fond ne zrovna malý nákup. Ukazuje to na Grenblattovu velkou důvěru ve svou strategii stejně jako velkou důvěru ve společnost Michael Kors.

Vedle na obrázku je měsíční graf spotřebitelských výdajů a spotřebitelské důvěry roku 2015. Poprvé od krizového období z roku 2014 je tato křivka nad nulovou linkou (počítána jako poměr mezi pozitivní a negativní reakcí). Jasný signál o tom, že ekonomika se zotavuje, ačkoliv jistá dávka obezřetnosti je tam stále patrná.

Ale co dělá Michael Kors tak dobrým nákupem ve srovnání s konkurencí? Kromě stabilního finančního zázemí jde o postupnou expanzi retailových prodejen do největších obchodních center světa. To se ukazuje jako velmi úspěšná strategie a velkoobchodní obrat firmy se díky ní zvýšil o 30 %. Obrázky níže ukazují loga velkoobchodních řetězců, v nichž Michale Kors otevřel svůj obchod. Dalším plusem firmy je i její přesah do jiných oblastí módy jako je výroba hodinek, šperků, parfémů či brýlí, což opět zvyšuje firemní obrat.

michael-kors-shop-in-shop-1024x487

V jednoduchosti je síla!

Nyní byste měli mít celkem jasnou představu o tom, jakým způsobem uvažuje Joel Greenblatt coby investor a jak si i Vy sami můžete postavit portfolio na základě jeho principů. Osobně považuji Greenblattovu strategii za vůbec nejjednodušší, se kterou jsem se zatím setkal u investičních guru. Abyste s ní mohli začít, nepotřebujete příliš sofistikovaných znalostí. Aby to pro Vás bylo ale ještě jednodušší, můžete se zde podívat na to, které akcie nakoupil Greenblattův Gotham fond v poslední době a trošku se inspirovat.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií a vybraného ETF.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Přečtěte si také:

LYNX – partner Interactive Brokers v ČR

Máte Máte zájem o investiční účet u Interactive Brokers? Pak spojte výhody obchodování u IB s výhodami investičního účtu prostřednictvím LYNX. Porovnejte naše služby a využijte podpory v českém jazyce. Zjistěte více na: Interactive Brokers

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart