Investiční slovník

Analytik

Analytik definice

Analytik provádí ocenění akcií a dalších cenných papírů kótovaných na burze. Zatímco fundamentální analytik zakládá svou analýzu na údajích o společnosti, jako jsou například rozvahy a výkazy zisků a ztrát, technický analytik používá pro svou analýzu cenový graf dané akcie. Techničtí analytici primárně vyhledávají na grafu patterny a trendy, přičemž často používají nejrůznější indikátory. Analytici často používají oba zmíněné přístupy. Závěr analytika je obvykle konkrétním doporučením, jako je nákup, držení nebo prodej daného cenného papíru.

Americká opce Analýza akcií
Vyhledat v investičním slovníku