Investiční slovník

Anuita

Anuita definice

Anuita je konstantní částka (obvykle splatná ročně, čtvrtletně nebo měsíčně), která musí být vynaložena na splacení úroků nebo dluhu. Jelikož fixní platební lhůta zůstává nezměněna, úroková část se časem snižuje, protože celkový dluh splácením klesá. Zároveň se splátka zvyšuje, protože anuita zůstává celkově konstantní.

Analýza akcií Arbitráž
Vyhledat v investičním slovníku