Investiční slovník

Autorizovaný kapitál

Autorizovaný kapitál definice

Autorizovaný kapitál označuje zvýšení kapitálu schválené výroční valnou hromadou akcionářů, které však není realizováno okamžitě. Představenstvo je oprávněno navýšit základní kapitál akciové společnosti vydáním nových akcií v určité lhůtě. To poskytuje správní radě nástroj pro krátkodobé financování. Není-li schválený kapitál využit ve lhůtě stanovené v usnesení valné hromady (nejvýše pět let), ke zvýšení kapitálu nedojde. Lze například vydat zaměstnanecké akcie nebo financovat akvizice. Správní rada odpovídá za rozhodování o způsobu využití finančních prostředků. Nominální výše povoleného kapitálu nesmí celkově překročit polovinu předchozího základního kapitálu společnosti.

Arbitráž Backwardation
Vyhledat v investičním slovníku