Investiční slovník

Bankovní dohled

Bankovní dohled definice

Bankovní dohled nad finančními institucemi zpravidla provádějí centrální banky. V rámci bankovního dohledu je například zajištěno, aby bankovní transakce prováděly pouze společnosti s bankovní licencí a aby byly splněny povinnosti vyplývající z příslušného zákona v daném státě (např. velikost vlastního kapitálu a poskytnutá likvidita).

Backwardation Bankovní poplatky
Vyhledat v investičním slovníku