Investiční slovník

Beta

Beta definice

Beta ukazatel měří relativní fluktuační rozpětí cenného papíru ve vztahu k celkovému trhu nebo indexu. Udává, jak citlivá je cena akcií na změnu referenčního indexu, a proto by měla být klasifikována jako rizikový faktor. Beta se počítá na základě historických cen. Pokud je Beta =1, znamená to, akcie rostou nebo klesají v souladu s celkovým trhem. Pokud je beta větší, dané akcie kolísají více než celkový trh a pokud jsou menší, kolísají méně než celkový trh.

Benchmark Béžová kniha
Vyhledat v investičním slovníku