Investiční slovník

Burza cenných papírů

Synonymum Burza cenných papírů: Burza

Burza cenných papírů definice

Burza cenných papírů je místem, kde se střetává nabídka a poptávka po cenných papírech. Je to organizované tržiště pro různé produkty a cenné papíry, jako jsou akcie, dluhopisy, devizy nebo komodity. Na burze cenných papírů se obchoduje také s finančními produkty a deriváty souvisejícími s kótovanými cennými papíry. Pro účely stanovení cen se nabídka a poptávka spojují na základě existujících nákupních a prodejních objednávek. Dnešní obchodování na burze probíhá převážně elektronicky. Počítačové programy rychlostí blesku určují, zda lze nový příkaz provést a spojit s opačným příkazem. Regulované obchodování podléhá přísným požadavkům, jako je například povinnost zveřejňovat prospekt. Více než 90 % celkového obratu na akciovém trhu je realizováno prostřednictvím licencovaných brokerů. Akcie společností, které nesplňují požadavky regulovaného trhu, jsou kótovány na OTC trhu. Jedná se zejména o akcie menších společností – tzv. „Penny stock“.

Broker Býčí
Vyhledat v investičním slovníku