Investiční slovník

Časová hodnota

Časová hodnota definice

Pojem časová hodnota se vztahuje k ocenění opcí. Hodnota opce se skládá ze dvou složek: vnitřní hodnoty a časové hodnoty. U call opcí i put opcí na penězích a mimo peníze se jejich celková hodnota skládá pouze z jejich časové hodnoty a vnitřní hodnota je nulová. Časová hodnota je proto výše opčního prémia, které musí investor zaplatit za nákup dané opce. Pokud se cena podkladového aktiva pohybuje žádoucím směrem, vnitřní hodnota opce roste. Časová hodnota opce závisí mimo jiné na době její platnosti a očekávané volatilitě. Opce na akcie s větší volatilitou mají zpravidla vyšší cenu. Časová hodnota opce se postupně rozpadá a v den expirace opce zcela zaniká.

Call opce Částečné vyplnění obchodního příkazu
Vyhledat v investičním slovníku