Investiční slovník

Delisting

Synonymum Delisting: Vyřazení z burzy

Delisting definice

Delisting znamená odchod společnosti z burzy. Dochází k tomu z různých důvodů. Společnost se může například nechat vyřadit z burzy na základě souhlasu valné hromady akcionářů. V takovém případě musí akcionářům nabídnout možnost odkoupit jejich cenné papíry. Dalším důvodem pro delisting může být převzetí společnosti, kdy všechny akcie koupí externí strana.

Day trader Delivery price
Vyhledat v investičním slovníku