Investiční slovník

Delta

Delta definice

Opční měřítka poskytují investorům efektivní přehled o cenách opcí, a proto je jejich znalost pro opčního obchodníka klíčová. Delta je nejdůležitější ukazatel, který měří změnu ceny opce ve vztahu ke změně ceny podkladového aktiva, a tudíž odráží míru, do jaké kolísá opční prémie, když cena podkladové akcie roste nebo klesá. Při pohybu podkladového aktiva je standardním předpokladem, že se cena zvýší nebo sníží o 1 bod. Fungování delty pro put opce je identické, až na to, že delta put je zobrazena se znaménkem – (minus). Pokud cena podkladového aktiva klesne o 1 bod, zvýší se prémie put opce o hodnotu delty. Pokud se cena podkladového aktiva zvýší o 1 bod, prémie za put opci se sníží o hodnotu delty.

Delta má ještě druhou definici – označuje pravděpodobnost, že opce expiruje v penězích. Tímto způsobem je obchodník s opcemi schopen rychle odhadnout, zda má opce vysokou nebo nízkou pravděpodobnost expirace v ziskové oblasti.

Předpokládejme, že delta opce je 0,80, pak je pravděpodobnost 80 %, že daná opce expiruje v penězích. Pokud má opce deltu 0,10, je tato pravděpodobnost pouze 10 %. Opce na penězích (ATM) má tedy deltu 0,50, což znamená, že má 50% šanci na expiraci v penězích.

Delivery price Denní příkaz
Vyhledat v investičním slovníku