Investiční slovník

Derivátový trh

Derivátový trh definice

Trh s futures nebo deriváty je obchodní místo, kde se vypořádávají forwardové transakce, jako jsou například futures, opce nebo úrokové deriváty. Tyto finanční instrumenty jsou vypořádány v budoucnosti a vyžadují jinou formu vypořádání než na peněžním trhu. Burza derivátů zaručuje vypořádání a eliminuje možnost rizika pro účastníky trhu. Například pokud by jeden z obchodních partnerů nemohl splnit své závazky. Mezi mezinárodně známé burzy derivátů patří Eurex, CBOT (Chicago Board of Trade) a CME (Chicago Mercantile Exchange). Opakem trhu s deriváty je spotový trh, kde jsou transakce vypořádávány přímo zpravidla nejpozději do 2 dnů.

Denní příkaz Deriváty
Vyhledat v investičním slovníku