Investiční slovník

Dluhopisy

Synonymum Dluhopisy: Obligace

Dluhopisy definice

Dluhopisy jsou úročené cenné papíry se stanoveným datem splatnosti. Používají je společnosti, organizace a vládní agentury (emitenti) k financování investic a projektů nebo k získávání peněz pro jiné peněžní potřeby. Celková částka dluhopisu je rozdělena na jednotlivé kusy v minimální výši 100 eur. Úroky jsou věřitelům vypláceny během období jako kupónové platby. Pokud se úvěryschopnost emitenta dluhopisu zhorší nebo se výrazně zvýší obecná úroveň úrokových sazeb, dluhopisy obvykle ztrácejí značnou část své hodnoty a následně jsou kótovány pod svou nominální hodnotou.

Dlouhá pozice Dow Jones Index
Vyhledat v investičním slovníku