Investiční slovník

Dozorčí rada

Dozorčí rada definice

Dozorčí rada je statutárním kontrolním orgánem akciové společnosti (a.s.). Radí, sleduje a dohlíží na správní radu. Dozorčí rada je volena valnou hromadou akciové společnosti a schází se nejméně jednou ročně. Dozorčí rada by měla mít nejméně tři členy. Stanovy však mohou stanovit vyšší počet.

Dowova teorie DRIP
Vyhledat v investičním slovníku