Investiční slovník

Fondy

Synonymum Fondy: Podílové fondy

Fondy definice

Fond je kapitál určený pro konkrétní účel. Finanční trhy obvykle odkazují na otevřené podílové fondy. Investiční společnost shromažďuje peníze od mnoha investorů a správa fondu je poté investuje prostřednictvím konkrétní investiční strategie. Může jít o investici do akcií, obligací, nemovitostí a komodit. Správce fondu obvykle účtuje prodejní a roční poplatek za správu. Cena fondu se obvykle stanovuje jednou denně. Protějškem otevřeného fondu je uzavřený fond, na který se vztahují omezení obchodovatelnosti a odkupu podílových listů.

FOMC Fondy peněžního trhu
Vyhledat v investičním slovníku