Investiční slovník

Hedging

Synonymum Hedging: Zajištění

Hedging definice

Pojem hedging označuje ochranu pozice nebo celého portfolia před nepříznivou situací na trhu. Akcie a dluhopisy lze zajistit proti kolísání hodnoty pomocí různých finančních nástrojů (futures, opce nebo swapy). Put opci lze například použít k zajištění stávající pozice akcií. Investor platí opční prémium, aby mohl k určitému datu prodat akcie za pevnou cenu.

Gap Hlasovací práva
Vyhledat v investičním slovníku