Investiční slovník

Hotovostní vypořádání

Hotovostní vypořádání definice

Cash settlement je hotovostní vypořádání transakce s cennými papíry. Může to být například vypořádání opce nebo futures transakce, pokud není vyžadováno fyzické dodání podkladového aktiva. Opční listy vydané bankami se obvykle vypořádávají v hotovosti.

Hodnota pro akcionáře Hybridní dluhopisy
Vyhledat v investičním slovníku