Investiční slovník

Implikovaná volatilita

Implikovaná volatilita definice

Implikovaná volatilita je očekávání budoucího fluktuačního rozpětí ceny podkladového aktiva, která je již zahrnuta v aktuální hodnotě opce. Dále implikovaná volatilita hodnotí pravděpodobnost, že se cena podkladového aktiva během životnosti opce bude pohybovat pozitivním směrem. Například opce na více volatilní akcie má vyšší cenu než srovnatelná opce na méně volatilní akcie. Pro investora je důležité vědět, že ceny opcí klesají, když se snižuje fluktuační rozpětí podkladového aktiva. Klesající implikovaná volatilita znamená klesající cenu warrantu i bez změny ceny podkladového aktiva.

Identifikační číslo cenných papírů Index
Vyhledat v investičním slovníku