Investiční slovník

Insider trading

Synonymum Insider trading: Obchodování zasvěcených osob

Insider trading definice

Podle pravidel má člověk, který má přístup k důvěrným informacím (například jako člen dozorčí rady, výkonné rady, zaměstnanec společnosti), které nejsou veřejně známé a které mohou mít významný dopad na cenu akcie, zakázáno obchodovat s daným cenným papírem. Pokud daná osoba využije těchto interních informací při obchodování na burze, jde o nelegální obchodování zasvěcených osob. Na zasvěcené osoby (insiders) se vztahují zvláštní pokyny pro obchodování zasvěcených osob a jejich porušení je předmětem trestního stíhání.

Indikátor Investiční horizont
Vyhledat v investičním slovníku