Investiční slovník

Kupón

Kupón definice

Dluhopisy (s výjimkou dluhopisů s nulovým kupónem) se obvykle úročí jednou ročně. V minulosti papírové dluhopisy obsahovaly kupóny (známé také jako „úrokové kupóny“) na listu papíru, které držiteli cenného papíru dávali právo na úrok. Termín „kupón“ se používá dodnes, ale nyní se zpracovává čistě elektronicky. Ve většině případů je kupónem pevná úroková sazba z nominální hodnoty dluhopisu. Kupón stanovuje emitent, aby byl dostatečně atraktivní ve vztahu k tržní úrokové sazbě, splatnosti a bonitě emitenta. Kromě dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou existují i dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou.

Kryptoměny LIBOR
Vyhledat v investičním slovníku