Investiční slovník

Nelikvidita

Nelikvidita definice

Nelikvidita odkazuje v rámci jedné definice na nedostatek finančních prostředků v krátkodobém horizontu a vede k neschopnosti splácet nesplacené závazky. Pokud tyto nevyřízené pohledávky nelze uspokojit a nedojde k dohodě s věřiteli (např. odložení platby nebo prominutí dluhu), bezprostředně hrozí insolvence. V rámci druhé definice se nelikvidita vztahuje k málo obchodovaným cenným papírům na burze. Ceny nabídky a poptávky (bid and ask) u nelikvidních akcií se obvykle velmi liší. Proto může být obtížné koupit nebo prodat cenný papír za odpovídající cenu.

Navýšení kapitálu Nemovitosti
Vyhledat v investičním slovníku