Investiční slovník

Over-the-counter (OTC)

Over-the-counter (OTC) definice

Over-the-counter (OTC) je termín používaný ve Spojených státech amerických k popisu dluhopisových a akciových transakcí, které nejsou prováděny prostřednictvím burzy cenných papírů. Nákupy a prodeje cenných papírů, které nejsou kótovány na regulovaných burzách, jsou vypořádávány na elektronických obchodních platformách tvůrců trhu. Vzhledem k nedostatečnému dohledu a nízké transparentnosti a likviditě jsou OTC transakce na “šedém trhu” považovány za vysoce rizikové. Podvody zahrnující bezcenné akcie nebo jiné cenné papíry jsou poměrně častým jevem. Předchůdcem OTC obchodování bylo telefonické obchodování.

Opční prémie Pari
Vyhledat v investičním slovníku