Investiční slovník

Realizační cena

Synonymum Realizační cena: Strike price

Realizační cena definice

Při obchodování s opcemi se realizační cenou rozumí cena, za kterou lze koupit nebo prodat určité podkladové aktivum. Teprve poté je uplatněna opce. To, zda se uplatnění vyplatí, závisí na tržní ceně podkladového aktiva. Využití call opce se kupujícímu opce vždy vyplatí, je-li opce v penězích, tj. je-li současná tržní cena vyšší než realizační cena opce. Uplatnění držené put opce se vždy vyplatí, je-li opce v penězích, tj. naopak je-li aktuální cena akcie nižší než realizační cena opce.

Realitní fondy Regulovaný trh
Vyhledat v investičním slovníku