Investiční slovník

Rozvaha

Rozvaha definice

Rozvaha udává přehled o majetku (aktiva) a zdrojích jejich krytí (pasiva) k takzvanému rozvahovému dni (ke konci účetního období). V rámci pololetní nebo roční účetní závěrky poskytuje rozvaha informace o čistých aktivech společnosti, finanční situaci a provozních výsledcích. Strana aktiv v rozvaze ukazuje využití zdrojů, tj. seznam aktiv rozdělených na stálá a krátkodobá aktiva. Strana pasiv ukazuje původ těchto zdrojů, tj. výši vlastního kapitálu a dluhu.

Rozpětí mezi Bid a Ask Rozvíjející se trhy
Vyhledat v investičním slovníku