Investiční slovník

Short call

Short call definice

Short call je prodej nebo vypsání call opce. Kupní opce dává kupujícímu opce právo koupit určité podkladové aktivum (například akcie nebo index) za určitou cenu (realizační cena) až do data expirace opce. Za toto právo platí investor opční prémium (cenu opce). Prodejce (vypisovatel) kupní opce obdrží toto prémium a zavazuje se v případě uplatnění opce v rámci období její životnosti dodat pokladové aktivum za dohodnutou strike cenu.

Sentiment trhu Short put
Vyhledat v investičním slovníku