Investiční slovník

Trading

Synonymum Trading: Obchodování

Trading definice

Obchodováním na burze se rozumí aktivní obchodování s finančními produkty. Každý, kdo obchoduje na burze, se nazývá obchodník. Od hobby obchodníků, kteří kromě své profese obchodují na burze ve volném čase, až po profesionální obchodníky, kteří získávají svůj hlavní příjem z obchodování na burze. Známé metody obchodování zahrnují krátkodobé strategie (např. skalpování) nebo střednědobé strategie (denní obchodování a swingové obchodování). Na rozdíl od krátkodobého a střednědobého obchodování, dlouhodobí investoři obvykle investují do cenných papírů v horizontu měsíců až let.

Trader Transakční náklady
Vyhledat v investičním slovníku