Investiční slovník

Window dressing

Window dressing definice

Window dressing označuje akce, které jsou vykonávány za účelem umělého zatraktivnění výkonu společnosti. Příkladem může být správce portfolia, který zajistí, aby čtenář výroční zprávy měl pozitivní dojem o jeho výsledcích. Správci fondů často odkupují akcie, které prudce vzrostly, a zároveň prodávají pozice, které jsou v červených číslech. Děje se tak krátce před koncem vykazovaného období. K rozvahovému dni jsou tak v portfoliu především silné ziskové akcie, zatímco ztrátové pozice byly elegantně zahlazeny. Window dressing je však čistě kosmetická úprava a zásadně neovlivňuje výkonnost fondu.

Watchlist Xetra
Vyhledat v investičním slovníku