Investiční slovník

Základní kapitál

Synonymum Základní kapitál: Základní jmění

Základní kapitál definice

Základní kapitál veřejně obchodované společnosti představuje součet nominální hodnoty všech akcií. Vždy, když jsou akcie vydány novým akcionářům, ať už při založení společnosti, nebo při navýšení kapitálu například v souvislosti s IPO, je základní kapitál navýšen. Základní kapitál se změní, pouze pokud se jej valná hromada akcionářů rozhodne zvýšit nebo snížit.

Základní bod Zisk na akcii
Vyhledat v investičním slovníku