Nejúspěšnější hedgeové fondy historie
S termínem „Hedge Fund“ (tj. hedge fond nebo hedgové / hedgeové fondy) se v poslední době můžeme setkat poměrně často: v médiích, v debatách, ale i například ve filmech.
Tento článek má za cíl definovat tento termín a zároveň objasnit jejich historii a současné strategie. Rovněž se zde dozvíte jména top 5 nejvýdělečnějších hedge fondech historie a více informací o jejich manažerech a jejich (rozdílných) metodách. Pokud hledáte brokera pro investování, klikněte zde.

Hedge fond

Hedge fond (z angličtiny „hedge fund“, někdy také nazývaný jako hedgeový či hedgingový fond) je specifický investiční fond, který skoro vůbec nepodléhá regulaci. Jedná se o vysoce rizikovou formu investice, která může přinést velký výnos, ale zároveň i vysokou ztrátu.

Ostatní definice hedge fondu

Pokud se podíváme do Cambridge Dictionary pod heslo „hedge fund“, tak se tam dočteme, že „se jedná o způsob investování, který může vytvořit velký profit, ale současně zahrnuje vysoký risk. (volně přeloženo z angličtiny)“. Tato definice je sice poměrně správná, ale neříká nám o hedge fondech v podstatě nic.

Mnohem uspokojivější definici můžeme nalézt v Beckově ekonomickém slovníku, který říká: „Hedgeový fond je investiční fond určený pro bohaté fyzické osoby či institucionální investory … Hedge fondy se angažují ve zvláštních investičních strategiích, které bývají vysoce rizikové. Mívají velký pákový mechanismus prostřednictvím výpůjček. … Tyto fondy někdy vedou trh, a proto se jejich spekulace mohou vyplatit.

Jedná se o „sebenaplňující spekulace“. Jsou někdy organizovány tak aby obešly zákony o cenných papírech, což vyvolává diskuze o jejich regulaci. V USA se obvykle jedná o tzv. partnerství s ručením omezeným se 100 a méně partnery či o tzv. offshorové fondy s neamerickými investory. V obou případech se vyhýbají regulaci americké Komise pro cenné papíry (SEC). …“

Dělení hedge fondů

Hedge fondy můžeme dále dělit podle jejich investičních strategií. Převážně je můžeme dělit (jako obvykle) podle frekvence obchodování. Na jedné straně stojí vysokofrekvenční fondy, které mohou provádět obchody v rámci milisekund.

Na straně opačné stojí fondy, které se opírají převážně o fundamentální analýzu, a proto je pro ně obvyklé držet aktiva i delší dobu.

Tyto fondy obvykle využívají tzv. hedging, což je zjednodušeně zajištění hodnoty držených aktiv pomocí dodatečných finančních derivátů. Samozřejmě můžeme dále dělit hedge fondy podle „cílové skupiny“ nakupovaných aktiv a jednotlivých strategií.

Čtěte také >> Nejlepší investiční příležitosti? Objevte investiční tipy 2 známých českých investorů

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jak hedge fondy fungují?

Základní struktura hedge fondu je investiční nebo partnerský soubor kapitálu, kde tzv. fund manager rozhoduje, do kterých instrumentů a derivátů bude tento společný kapitál zainvestován. Tyto cenné papíry vybírá tak, aby dosáhl společného cíle, který si předtím vytyčil se svými investory/partnery.

Co je velmi důležité zmínit je, že pokud se chce stát partnerem/investorem hedge fondu tak musíte být „akreditovaným investorem“ (= disponovat jistými vědomostmi) a rovněž disponovat jistým nemalým majetkem.

Finančnický magazín „The Street“ uvádí, že „akreditovaný investor“ musí splnit jednu z těchto tří podmínek:

  • Mít celkový osobní příjem 200.000 USD nebo více (300.000 USD, pokud se jedná o pár – manžele).
  • Mít celkovou hodnotu aktiv nad 1 milion USD.
  • Být součástí vyššího managementu hedge fondu nebo správcem majetku v celkové výši 5 milionů USD nebo vyšší.

Většina hedge fondů operuje na bázi tzv. 2 a 20 manažerského kompenzačního poplatku což dává fond manažerovi 2 % ze spravovaného majetku a 20 % z ročního zisku. Nicméně toto schéma bylo v minulosti poměrně výrazně kritizováno, protože i když fond ukončí rok ve ztrátě, tak manažer stále dostane svoje 2 % investovaného kapitálu.

Na základě této kritiky některé fondy později měnily své struktury – např. že fond si bere provizi z rozdílu mezi minulým rokem a tímto atd.

Čtěte také >> Hedging – mocný nástroj pro zajištění vašeho portfolia

Historie hedge fondů

Historie hedge fondů sahá do konce 50. let minulého století, kdy v roce 1949 bývalý spisovatel a sociolog Alfread Winslow Jones a jeho společnosti (A.W. Jones & Co.) založil první hedge fond.

Říká se, že A.W. Jones psal v roce 1948 článek pro magazín Fortune o aktuálních investičních trendech a Jones se inspiroval natolik, že shromáždil 100.000 USD (včetně 40.000 USD z vlastních zdrojů) a sestavil strategii, která měla minimalizovat riziko držením dlouhodobé long pozice na akciích a zároveň vstupem do short pozice na ostatní akcie.

Tato strategie se později stala „klasickým“ long/short equities modelem. Jones zároveň zapojil finanční páku za účelem zvýšení návratnosti.

TOP 5 nejúspěšnějších hedge fondů historie

Rok 2018 nebyl pro hedge fondy zrovna nejlepším rokem. Jednalo se dokonce o nejhorší agregátní (=souhrnné) výsledky od velké finanční krize z let 2007-2010. Podle dat z HFR (Hedge Fund Research) ztratilo 60 % všech hedge fondů peníze.

Tyto výsledky se ale nikterak výrazně nedotkly TOP 20 fond manažerů a jejich fondů, které lze najít v tabulce níže na konci tohoto článku.

V následující části se podíváme na 5 nejvýdělečnějších fondů za rok 2020 a jejich fond manažery.

1. Bridgewater; klíčová osoba: Ray Dalio

Bridgewater Associates založil Raymond „Ray“ Dalio v roce 1975 a v současné době zde působí jako předseda a co-CIO (jeden z investičních ředitelů). V čele Bridgewater stojí dále Bob Prince, Greg Jensesn, David McCormick a Eileen Murray.

Bridgewater původně začal v Daliově bytě na Manhattanu jako převážně consultingová společnost. Na konci 70. let už mezi její zákazníky patřily některé vládní jednotky, Nabisco a i McDonald’s. V této době společnost rovněž začala rozesílat své analýzy svým předplatitelům s názve „Daily Observation“ (pozn.denní pozorování – angl.)

V roce 1991 – po tom co se Bridgewater přesunul do Connecticutu – byl založen Pure Alpha fond. Poté vznikaly další fondy. V roce 2003 spravoval Ray Dalio 38 miliard USD.

V průběhu své existence tato asociace značnou řadu ocenění a titulů. Pravidelně se každý rok umisťuje na nejvyšších příčkách v hodnocení hedge fondů.

VIDEO: Jak funguje stroj ekonomiky v podání Raye Dalia (v angličtině)

Je důležité zmínit, že Ray Dalio je opravdu člověk, kterého se může vyplatil sledovat. Je často autorem různých článků a komentářů a také několika knih. Mezi jeho nejznámější knihu patří titul Princilples: Life and Work, která byla delší dobu vedená jako #1 New York Times Bestseller.

V jeho textech můžeme najít vše, co by správný investor/trader měl znát, od strategie až po mindset.

2. Soros Fund Management; klíčová osoba: George Soros

V současné době je Soros Fund Management, LLC vedený jako rodinná firma, ale jedná se o bývalý hedge fond, který byl založen v roce 1969 Georgem Sorosem. V roce 2010 se jednalo o nejvýdělečnější fond mezi hedge fondy s průměrným meziročním růstem o 20 %.

Tento hedgeový fond má velice pozoruhodnou minulost. V jeho historii můžeme najít riskantní shortování britské libry kompenzované nákupem německých marek – před černou středou v roce 1992. Tímto kouskem se George Soros proslavil jako muž s titulem „the Man Who Broke the Bank of England“ (pozn. muž co zruinoval Bank of England).

V roce 2008 držel výrazný podíl v Lehman Brothers. S několika spřátelenými fondy později koupil IndyMac Bank za 13,9 miliardy USD a díky tomu dostal kontrolu nad 160 miliardami USD v bankovních úvěrech.

Od roku 1973 Sorosův fond vydělal přibližně něco kolem 32 miliard USD.

V roce 2017 George Soros odstoupil z vedení a správu předal Tedovi Burdickovi, který byl ale ještě tentýž rok nahrazen Dawn Fitzpatrikem, který v současnosti stojí v čele společnosti jako CIO.

3. Citadel; klíčová osoba: Kenneth G. Griffin

Citadel LLC, rovněž známá jako Citadel Investment Group, LLC byla založena v roce 1990 Kenneth G. Griffinem. Ještě v roce 2014 Citadel spravovala 10 miliard USD, ale jen tři roky potom – v roce 2016 – Citadel reportovala celkový kapitál ve správě v hodnotě 29 miliard USD.

Citadel se soustředí převážně na private equity, komodity, fixed income, kvantitativní strategia a úvěrové produkty.

Čtěte také >> Benjamin Graham a hodnotové investování

4. DE Shaw; klíčová osoba: různí lidé

D.E. Shaw & Co., L.P. je mezinárodní společnost založená v roce 1988. Tento fond se převážně proslavil sestavováním složitých matematických modelů algoritmů, které jsou schopné rozkrývat anomálie na trhu.

5. Baupost; klíčová osoba: Seth Klarman

Baupost Group byl založen v roce 1982 harvardským profesorem Williamem Poorvu s partnery Howardem Stevensonem, Jordanem Baruchem a Isaacem Auerbachem. Podle serveru Bloomberg se jedná o čtvrtý nejvýdělečnější fond od založení. Tento fond má rovněž titul „long only“, což znamená, že fond nevstupuje do short pozic, a tudíž nesází proti trhu.

Baupost dokonce nepoužívá při svých aktivitách nákup na páku. Existuje jen jedna výjimka, kdy páku využívá – u nákupu nemovitostí (1:2)

Podle zveřejněných údajů o fondu, přinese každý rok svým investorům ročně 19% návratnost v průměru (od založení).

Ostatní známé hedge fondy a zajímavosti 

Mezi další fondy, které se za rok 2018 nedostaly do TOP 5 například patří Och Ziff (Daniel Och), který od založení vydělal svým partnerům 26,2 miliardy USD a patří mu tím 6. místo.

Hedgeový fond Lone Pine (Steve Mandel), se minulý rok propadl ze 4. místa. na současné 7. místo, protože fond skončil ve ztrátě 1,3 miliardy USD.

Nedařilo se ani 8. místu. Fond Viking (Andreas Halvorsen) se minulý rok propadl do ztráty, která činila 0,6 miliardy USD.

Fond Davida Teppera – Appaloosa – která má v současné chvíli ve správě „pouhých“ 11,7 miliardy USD rovněž skončila ve ztrátě 0,3 miliardy USD.

Desáté místo obsadil, stejně tak jako minulý rok, fond Elliott Associates (Paul Singer), který minulý rok uzavíral se ziskem 0,8 miliardy USD.

Hedgeový fond Elliott Associates můžeme najít jako značného investora v mnoha společnostech se světovým rozsahem, jako například: Samsung, A.C. Milan, Comcast, Adecco atp. Svou roli měl i při krizi v Argentině, kde Elliot držel státní dluhopisy v celkové hodnotě 2,3 miliardy USD.

Takový SAC/Point 72 je mimo jiné známý tím, že jeho zakladatel, Steven A. Cohen, byl časopisem Forbes označen za 30. nejbohatšího muže ve spojených státech a redakcí Wall Street Journal byl dokonce označen za “hedgefondového” krále.

Zajímavé jsou rovněž i problémy hedge fondu Paulson & Co., které jsou spojeny s jeho operacemi v průběhu velké finanční krize z let 2007 – 2009. Nejrozporuplnějším obchodem je bezesporu obchod s Goldman Sachs, ve které figurovala jistá syntetická CDO ABACUS 2007-AC1.

Nelze opomenout hedgeový fond Renaissance Technologies, který se převážně specializuje na obchodování prostřednictvím systematických obchodů a kvantitativních modelů odvozené od matematických a statistických metod.

Zajímavé je, že tento fond založil James Simons, který se považuje za předního amerického matematika, který mj. rozluštil šifrované přenosy za studené války.

Jako poslední hedgeový fond zmíním fond Two Sigma, který se proslavil především používáním umělé inteligence a algoritmického obchodování. Tato společnost rovněž zabývá problematikou machine learning čímž přispívá k větší funkčnosti AI která následně vykonává obchodní strategie.

Ostatní významné fondy – jako např. MillenniumMoore Capital a další– můžete naleznout v tabulce níže.

TOP 20 fond manažerů a jejich hedge fondů

Umístění v roce 2018Umístění v roce 2017Název fonduManažer fonduSpravovaná aktiva ($ mld)Čistý výnos od založení fondu ($ mld)Čistý výnos v roce 2018 ($ mld)Rok založení
11Bridgewater Ray Dalio 133.057.8 8.1 1975
22Soros Fund Management George Soros* 27.0 43.9 - 1973
33Citadel Ken Griffin 28.630.7 2.1 1990
45DE Shaw Různí27.5 29.1 2.0 1988
56Baupost Seth Klarman 27.4 27.4 0.4 1983
67Och Ziff Daniel Och 31.8 26.2 0.2 1994
74Lone Pine Steve Mandel 22.5 25.9 (1.3) 1996
88Viking Andreas Halvorsen 20.5 25.4(0.6)1999
99AppaloosaDavid Tepper 11.7 25.2 (0.2) 1993
1010Elliott AssociatesPaul Singer 34.7 25.1 0.8 1977
1111Farallon Tom Steyer / Andrew Spokes25.0 22.7 1.3 1987
1213Millennium Israel Englander 34.3 22.4 1.8 1989
1312SAC/Point 72 Steve Cohen 13.0 21.1 0.0 1992
1416Brevan Howard Alan Howard 6.3 18.8 0.9 2003
1514Moore Capital Louis Moore Bacon 8.9 18.3 (0.1) 1990
1615Paulson & Co John Paulson 6.0 17.9 (0.2) 1994
17-Renaissance Technologies James Simons 40.5 16.74.7 2005
1817King Street Capital Brian Higgins, Francis Biondi 20.0 15.6 (0.1) 1995
19-Two Sigma John Overdeck, David Siegel 47.0 15.2 3.2 2002
2019Caxton Associates Bruce Kovner / Andrew Law 3.8 14.9 0.2 1983

Zdroj: www.institutionalinvestor.com

Možnost využití hedge fondů pro retailové investory s nižším kapitálem

Svět hedge fondů je velmi exklusivní záležitost, do které se podaří vstoupit jen hrstce z nás. Jsou to fondy, které svým kapitálem mají schopnost měnit trh a vytvářet ty tzv. sebenaplňující se proroctví. Můžeme na fondy nahlížet jako na instrument, který přináší možnost bezkonkurenčního zhodnocení, ale také velkých ztrát.

Nicméně kapitálové požadavky pro tento „instrument“ jsou relativně vysoké.

Nicméně i pro retailové investory s nižším kapitálem mohou být hedge fondy přínosné. Občas můžeme na jejich stránkách nebo sociálních sítích zahlédnout části jejich investičních strategií, a tudíž nám do jisté míry mohou posloužit jako inspirace.

Například Ray Dalio je nejen fund manager ale i častý spisovatel tržník novinek a možností, přes tyto články se můžeme alespoň částečně dozvědět kterým směrem se tento manager dívá a třeba podle toho přizpůsobit i svou vlastní strategii. 

Přečtěte si také

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart