Chtěli byste investovat na burze, ale nevíte jaké investiční produkty (nástroje) existují? Nemáte úplně jasno jaké mají jednotlivé investiční nástroje výhody, nevýhody či rizika? Proč je vhodnější investovat do více než jednoho investičního produktu? Pokud hledáte odpovědi na zmíněné otázky, je tento článek právě pro vás. Shrneme si v něm základní typy investičních produktů, které můžete u LYNX obchodovat.

Akcie

Akcie jsou velmi atraktivním investičním produktem, jak pro začínající investory, tak i pro zkušenější tradery. Je to taková “burzovní klasika”. Důvodem jejich oblíbenosti je přehlednost, srozumitelnost a relativní jednoduchost. Právě i z toho důvodu mluvíme o jednom z nejrozšířenějších produktů, který se na burzách obchoduje.

Co je akcie?

Akcie jsou cenné papíry vyjadřující podíl na majetku společnosti. Jsou emitovány v určité nominální hodnotě. Součet nominálních hodnot všech akcií odpovídá výši základního kapitálu společnosti. Akcionář, tedy každý, kdo nakoupil akcie společnosti, disponuje ve většině případů těmito právy:

  • Právo podílet se na řízení společnosti
  • Právo podílet se na zisku společnosti
  • Právo podílu na likvidačním zůstatku
  • Přednostní právo na upsání nových akcií

Podle práv, kterých akcionář nabyl, se rozlišují také druhy akcií. Nejběžnějším druhem je kmenová akcie. Jedná se o akcie se všemi čtyřmi výše zmíněnými právy.

Na základní otázky, které se obvykle začínající investor ptá, najdete odpovědi ve článku Investice do akcií: 11 rad k obchodování s akciemi pro začátečníky.

Výběr akcie

Kupujete-li akcie, kupujete část dané společnosti

Existuje mnoho faktorů, kterými se řídit před tím, než učiníte svůj první akciový obchod. Faktorů ovlivňujících hodnotu společnosti je nespočet. Mezi ty základní patří výsledky společnosti, finanční struktura společnosti a dividendová politika. Podle čeho se tedy řídit? Plánujete-li akcii držet dlouhodobě, spoléhejte spíše na fundamentální analýzu, chcete-li akcii držet krátkodobě, vyplatí se zahrnut analýzu technickou. Ideální je samozřejmě kombinace obou.

Technická analýza staví na historickém pohybu ceny, proobchodovaných objemech a dalších indikátorech. Napomáhá investorovi rozeznat obchodní příležitost, hlediska toho, “jak vypadá graf”. Může sloužit jako vhodný nástroj pro načasování vstupu do dlouhodobějšího obchodu.

Fundamentální analýza se naopak zabývá makroekonomickými daty, finančními výsledky, managementem společnosti a mnoha dalšími kvantitativními i kvalitativními faktory. Na jejím základě se investor snaží odhadnout vnitřní hodnotu společnosti. Určuje tedy, zda je cena akcie nadhodnocena, či podhodnocena.

Sestavení portfolia

Ideální variantou při investování do akcií je vytvoření diverzifikovaného portfolia. Investor tak chrání sám sebe před neočekávanými zprávami v jednotlivých sektorech. Zároveň každý ze sektorů reaguje odlišně na změny v hospodářském cyklu. Sektor technologií bude na svém vrcholu v období konjunktury, naopak investovat do sektoru spotřebního zboží je vhodné ve fázi poklesu. 

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Dluhopisy

Na škále rizikovosti se dluhopisy nachází v té méně rizikové části investičních produktů. Je s nimi spojen příslib výdělku, který je často nižší, než je potenciální výnos u jiných instrumentů jako jsou akcie. Přesto mohou být dobrou dlouhodobou volbou pro doplnění portfolia i pro aktivnější investory.

Co je dluhopis?

Dluhopis je cenný papír, s nímž je spojena povinnost emitenta investorovi splatit dlužnou částku. Dlužná částka se skládá ze jmenovité hodnoty dluhopisu a kupónové platby. Zároveň je vždy stanovena doba splatnosti dluhopisu – ta může být od pár měsíců, až po několik desítek let.

Kupónová platba je nejčastěji vyplácena na konci doby expirace dluhopisu. Další méně častou variantou je výplata ve formě splátek. Kupónová platba je nejčastěji s fixním nebo variabilním úročením. Výplata ve formě fixního úročení je pro investora pak výhodná v případě, že klesají úrokové sazby. Investor při tomto poklesu obdrží stále neměnnou částku. Není tomu tak ale u dluhopisu s variabilním úročením. V tomto případě se hodnota kupónu odvíjí od referenční sazby. Tato varianta je pro investora výhodná při růstu úrokových sazeb.

Dluhopisy nachází své místo v defenzivnějších portfoliích investorů

Emise dluhopisů

Emise dluhopisů je stejně jako emise akcií forma, jak společnost (či jiný subjekt jako je stát) získává kapitál. Tyto finanční prostředky pak využívá jak na nové, tak i na běžící projekty či například na splátku svých závazků. Cena dluhopisu se odvíjí od mnoha faktorů. Mezi ty nejdůležitější patří bonita emitenta, délka do doby splatnosti a výše kupónové platby ve srovnání s aktuálními úrokovými sazbami.

Výhody investice do dluhopisů

Výhodou plynoucí z držení dluhopisu je výplata kupónu. Čím vyšší je kupónová platba, tím bude zpravidla i dluhopis rizikovější. Přesto se jedná v porovnání s akciemi či finančními deriváty o méně rizikový instrument. Právě rizikovost je měřena na základě ratingu dluhopisu. Dalším velkým pozitivem je, že dluhopisy obchodované na burze je možné odprodat, je tedy zajištěna jejich likvidita. Důvod pro zařazení dluhopisů do portfolia je právě vytvoření diverzifikovaného portfolia, resp. jeho méně rizikové části.

ETF

Nevíte, které konkrétní akcie vybrat? Máte pocit, že určité odvětví bude prosperovat? Nechcete tvořit své portfolio otevíráním desítek obchodů? Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, pak je pro Vás investiční nástroj zvaný ETF vhodnou volbou. Shrnuli bychom ho ve 3 bodech: jednoduchost, diverzifikace, nízké náklady.

Co je ETF?

ETF je moderní možnost investování

Zkratka ETF poukazuje na burzovně obchodovatelné fondy (Exchange-Traded Fund). Tento derivát kopíruje cenu podkladového aktiva. Podkladem v tomto případě bývá obvykle koš instrumentů jako jsou akcie, dluhopisy, měny nebo komodity. Velmi častou variantou jsou přímo akciové indexy jako je S&P 500 nebo DAX. Díky ETF máte možnost zobchodovat během jednoho otevřeného obchodu větší množství investičních produktů.

V praxi ETF vznikají tak, že určitý fond nakoupí daná podkladová aktiva a vydá na ně své vlastní akcie. Tyto akcie si jako investor máte možnost koupit. Nakoupená aktiva fond pak aktivně spravuje, tudíž cena velmi přesně kopíruje podklad. Máte-li zájem dozvědět se více o fungování ETF, pročtěte si uceleného průvodce pro obchodování ETF.

Proč obchodovat ETF?

Tento relativně mladý investiční produkt je vhodnou volbou, pokud nechcete skládat své portfolio po jednom produktu. Místo, abyste nakupovali každou položku z indexu DAX (tedy 30 akcií), jednoduše nakoupíte jedno ETF kopírující index DAX. Navíc se nemusíte zaobírat správou akcií, o to se stará fond, který jste skrze ETF nakoupili.

Při výběru zároveň nemusíte tápat, která akcie z určitého sektoru je ta, již chcete držet. Zkrátka nakoupíte vzorek společností z celého sektoru a vyhnete se tak časově náročné analýze. Co více, podaří se Vám diverzifikovat portfolio a tím i snížit riziko.

Obchodování ETF je obdobou obchodování akcií. Výhodou ETF je tedy také to, že lze spekulovat na pokles, můžete jednoduše otevřít pozici short. Je zřejmé, že ETF rozmělňují riziko více než akcie, za to ale mohou snižovat výnosy. Akcie jedné společnosti reagují daleko rázněji na jednotlivé události, než celý sektor, který je v ETF obsažen.

Finanční deriváty

Nyní se podíváme na komplexnější produkty, na takzvané finanční deriváty. Finanční deriváty jsou finanční nástroje, které jsou založeny na nějakém jiném finančním nástroji. Jsou tedy z něho derivovány. Finanční instrument, na kterém je finanční derivát založen se nazývá podkladové aktivum. Hodnota finanční ho derivátu se potom odvíjí od hodnoty podkladového aktiva. Podkladovým aktivem můžou být akcie, etf, komodity, nebo třeba měny.  Základní druhy finančních derivátů jsou opce, futures, cfd nebo například swapy.

Opce

Přijdou Vám tyto investiční produkty složité a nepřehledné? Nemusí tomu tak být. Ve chvíli, kdy investor pochopí princip jejich fungování, se opce stává jeho přítelem. Řízení pozice dle vývoje trhu, možnost nastavit si výši potenciální ztráty, ale také nižší kapitálová náročnost. Ti, kteří holdují možnosti mít svou pozici pod kontrolou, jásají. Více o opcích se dozvíte v článcích opce a opční strategie.

Co je opce?

Opce jsou finanční deriváty, tudíž je jejich cena odvozena od podkladového aktiva, např. akcie

Opce dává majiteli opce právo nakoupit (či prodat) podkladové aktivum za předem dohodnutou cenu. Tato cena se nazývá strike cena (neboli realizační cena). Každá opce má své datum expirace, tedy datum, kdy je opci naposledy možné uplatnit.

Opce jsou jednoduše řečeno předkupní práva. Nákupem opce si kupujete právo vstoupit do trhu – buď long nebo short.

Existují dva typy opcí. Call opce a put opce. Každý otevřený opční obchod, stejně jako u jiných instrumentů, má dvě strany, svého kupujícího a svého prodávajícího. Kupující za opci vždy platí opční prémii. Prodávající je na druhou stranu povinen v případě uplatnění opce podkladové aktivum prodat (či nakoupit).

Call opce dává kupujícímu opce právo v budoucnu nakoupit podkladové aktivum (např. akcie) za předem stanovenou cenu. Prodávající call opce má povinnost tuto opci prodat, pokud si kupující toto právo uplatní. Put opce dává kupujícímu právo prodat podkladové aktivum (např. akcie) v budoucnu za určenou cenu. Prodávající put opce má povinnost pokladové aktivum nakoupit při uplatnění této opce. Podrobnější vysvětlení základních opčních pojmů naleznete v článku Opce: Průvodce obchodování s opcemi pro začátečníky.

Proč obchodovat opce?

Opce jsou velmi komplexní investiční nástroj, který Vám umožní efektivně kontrolovat riziko. Na základě různých opčních strategií volíte výši maximální ztráty či potenciál neomezeného zisku. Opce se obchodují na páku, tzn. že nepotřebujete disponovat kapitálem v plné výši podkladového aktiva. Opce se dají využívat ale i za účelem zajišťování se. Máte tak možnost ochránit své portfolio před propadem hodnoty akcií, které se ve Vašem portfoliu nachází.

Každý opční obchodník si na opcích najde to své. S opcemi jde poměrně dost kouzlit díky možnosti je různě kombinovat. Z toho důvodu se zpočátku mohou zdát poměrně komplikované. Prvotní časová investice do pochopení tohoto nástroje se Vám určitě vrátí.

Futures

Futures jsou investičním nástrojem, který za sebou mají relativně krátkou historii. Vznikly z čistě praktického hlediska, kdy si producenti zemědělských komodit chtěli zajistit výdělek. Od té doby futures zaznamenaly prudký rozvoj a dnes máme možnost obchodovat futures na finančních trzích. Vytváří investorovi možnost participovat na určitém vývoji v jednotlivém sektoru, a to v rámci nízkých poplatků a vysoké likvidity.

Co jsou futures?

S obchodováním futures je spojena řada rozdílů oproti obchodování klasických akcií

Proč futures kontrakty pomohly zemědělcům je zřejmé z následujícího vysvětlení. Futures jsou deriváty, tedy jakési smlouvy, kde se dvě strany dohodly, že si k určitému datu smění určité množství komodity za určenou cenu. Kupující se zavázal komoditu za tuto cenu koupit, prodávající se zavázal ji prodat. Kupující (mlynář, který potřeboval pšenici) měl tedy jasno, že komoditu dostane, prodávající (pěstitel pšenice), měl jasno že svůj investiční produkt prodá. Oba tedy byli v relativním klidu.

Futures se rozmohly a nyní mezi podkladová aktiva nepatří jen komodity ale i akcie, akciové indexy, měny, úrokové míry apod.

Jelikož jsou futures regulovány burzou, bylo určeno minimální standardní množství, doba expirace, minimální pohyb trhu a obchodní hodiny. Podrobnější vysvětlení těchto pojmů najdete v průvodci věnovanému obchodování futures.

K tomu, abyste mohli futures obchodovat, budete potřebovat maržový účet. Futures kontrakty jsou pákové investiční produkty a k jejich obchodování je nutno počítat s vyšším kapitálem. A právě i z toho důvodu je vhodné postupovat při jejich obchodování obezřetně. Futures jsou dost rizikové.

Proč obchodovat futures?

Na jednu stranu je pro obchodování futures potřeba vyšší kapitál, ale pokud bychom si porovnali náklady na otevření stejného množství akcií, zjistíme, že otevření futures kontraktu vyžaduje menší množství vlastních finančních prostředků. Důvodem je právě obchodování na marži. Díky pákovému efektu má trader také možnost docílit v poměru k investovanému kapitálu větších zisků. Výhodou futures je pak také vysoká likvidita, jelikož jsou to instrumenty v posledních letech velmi oblíbené.

Futures kontrakty lze obchodovat i na stranu short. Je tak možné vytvářet různé druhy strategií. když si to shrneme, futures nabízí velmi pestrou možnost obchodování. Velmi populární je například intradenní obchodování nebo právě obchodování komoditních spreadů.

Komoditní spready přináší investorovi další výhody nad rámec obchodování jednotlivých futures kontraktů. Jsou jimi nižší požadavky na marži či nižší volatilita. Velmi dobře lze využívat sezónní výkyvy trhu.

CFD

Neboli „Contract For Difference“ (česky tzv. “rozdílová smlouva”), označuje smlouvu mezi stranou kupujícího a prodávajícího. Tato smlouva přikazuje prodávajícímu zaplatit kupujícímu rozdíl mezi aktuální cenou a hodnotou podkladového aktiva v době uzavření kontraktu.

Investiční produkt CFD je finanční derivát, jež se dá uplatnit na podkladová aktiva jako je akcie, ETF, indexy, komodity, nebo měnové páry. Podkladové aktivum ale fyzicky nikdy nevlastníte, proto v případě obchodování CFD na akcie nemáte žádná práva spojená s držení reálných akcií. Jedná se pouze o spekulaci ohledně budoucího vývoje ceny.

Řada brokerů, dalo by se říci naprostá většina, láká klienty na obchodování akcií, přitom ve skutečnost vůbec akcie neobchodují. Obchodují pouze CFD na akcie. Tito brokeři nemají vůbec přístup na světové burzy, kde se akcie obchodují (NYSE, Nasdaq apod.), a tak si vytvořily CFD kontrakty, které nabízejí klientům a přitom se tváří, jako že nabízejí obchodování akcií.

Protože tyto CFD broker vytvořil, v každém obchodě tvoří Vaší protistranu – jinými slovy Váš zisk, je jeho ztráta a Vaše ztráta, je jeho zisk. Je tedy pochopitelné, že obchodování u takových společností bude problematické. Rozdíl mezi obchodováním akcií a obchodováním CFD na akcie, je skutečně zásadní a je potřeba tomu rozumět.

Pro větší pochopení doporučujeme přečíst průvodce obchodováním CFD.

Proč obchodovat CFD?

Obchodování s CFD probíhá podobně jako s akciemi

Přínosem CFD je možnost obchodovat s finanční pákou. Například pokud je pákový efekt stanoven na úrovni 20:1, tak se jako investor za každých €10, jež investujete, můžete nacházet v otevřené pozici v maximální hodnotě €200 (můžete mít vypůjčené finanční prostředky v hodnotě až €190). Maximální výše pákového efektu byla stanovena novou regulací ESMA.

Další předností je relativní jednoduchost instrumentu. Koupí CFD spekulujete na navýšení ceny (long pozice), prodejem CFD spekulujete na pokles ceny (short pozice).

Kromě výše zmíněných mohou být CFD na indexy dobrou alternativou k futures. Ty mají poměrně vysoké náklady a ne každý investor si může investici do futures dovolit. Jako příklad si uvedeme holandský akciový index AEX. S výší multiplikátoru 200 má kontrakt hodnotu €110,000 (AEX kótováno na 550 bodů). Z toho důvodu je hodnota udržovací marže pro tento kontrakt přes €6,000. Pro menší investory tedy může CFD představovat alternativu, když CFD na AEX si můžete pořídit již za €25.

Forex

Forex je mezinárodním trhem měnových párů. Jedná se o nejlikvidnější a největší finanční trh na světě – denní objemy transakci dosahují v průměru hodnot kolem 5 biliónu USD. Název Forex je zkratkou spojení Foreign Exchange (angl. směna cizích měn). Měnové páry dělíme na hlavní (základní nebo kótující měna je americký dolar) a vedlejší (americký dolar se v tomto páru nenachází). Více o forexu se můžete dočíst v průvodci obchodováním forexu pro začátečníky.

Proč obchodovat na Forex?

Jedna z největších výhod měnového trhu je jeho likvidita. K uzavření obchodu obvykle dochází již pár vteřin od jeho zadání. Můžete si tak být téměř jistí, že vždy najdete protistranu.

Na forexu je možnost obchodovat s vysokou finanční pákou, což ale bývá nebezpečné a proto regulace ESMA stanovila maximální výši finanční páky na 30:1 u hlavních měnových párů a 20:1 u vedlejších měnových párů. Samozřejmě účinky efektu páky můžou být i negativní, zvyšuje jak ziskový, tak ztrátový potenciál zároveň. Spolu s vysokou volatilitou se jedná o poměrně ziskový, ale rizikový trh.

Na trhu Forex máte možnost obchodovat 24 hodin 5 dní v týdnu. Všechny tyto výhody jsou příčinou, proč se obchodování na Forex stalo oblíbeným mezi daytradery i mezi obchodníky kteří drží pozice delší dobu.

Drahé kovy

Obchodování kovů (metals) zahrnuje obchodování spotové ceny zlata (XAUUSD) a spotové ceny stříbra (XAGUSD). Spotové zlato a spotové stříbro jsou velmi efektivním, flexibilním a nízkonákladovým způsobem pro vstup do dlouhé či krátké pozice na těchto instrumentech.

Jeden kontrakt představuje objem jedné trojské unce. Obchodování kontraktů probíhá na mimoburzovním trhu prostřednictvím mezinárodních standardů pro obchodování a vypořádání zlata a stříbra LOCO London.

U většiny mimoburzovních obchodů zabezpečuje elektronické párování a vypořádání The London Precious Metal Clearing Limited. Přestože je obchodování v Londýně, kontrakty se obchodují v USD.

Při vstupu do pozice nemusí mít investor na účtu finanční prostředky v celé výši investice. Stačí pouze její část ve formě zálohy – marže, která se pohybuje v řádu několika procent. Protože ke vstupu do pozice je postačující mít na účtu pouze zlomek hodnoty obchodu, ale zisk a ztráta z obchodu se promítne na účet v plné výši, dochází k využití pákovému efektu.

Obchody jsou jištěny skladovaným fyzickým zlatem a stříbrem. Investorovi, který obchoduje tyto kontrakty, tak mohou být účtovány poplatky za skladování. I když jsou tyto transakce kryté zlatem a stříbrem, investorovi nejsou alokovány konkrétní pruty těchto drahých kovů, ale jsou vedeny agregovaně na Interactive Brokers, který je zároveň protistranou pro tyto obchody.

Čtěte takéCena stříbra 

Rizika obchodování drahých kovů

Riziko změny ceny – S drahými kovy se obchoduje na mimoburzovním trhu, kde se cena stanovuje na základě aktuálního vývoje ceny podkladového aktiva. Vlivem využití pákového efektu může poměrně malý cenový pohyb podkladového aktiva způsobit neúměrné zvýšení ztráty z investice. Čím je nižší požadavek na marži, tím je pákový efekt a zároveň i riziko vyšší. Obchodováním kontraktů na drahé kovy může investor ztratit celý svůj kapitál a potenciální ztráta může být i vyšší.

Likvidní riziko – Tvůrce trhu negarantuje poskytování kotací u kontraktů s kovy a může kdykoli ukončit možnost obchodovat tyto kontrakty. V důsledku toho může mít investor horší plnění pokynů případně i znemožněný vstup do nebo výstup z pozice, čímž může dojít k navýšení ztráty z investice.

Podkladová aktiva s nižší likviditou mají zpravidla zvýšenou volatilitu a prudší změny ceny. Pokyny klientů (zejména pokyny tržní a typu stop) proto můžou být vyplněny na odlišných cenách, než byla cena v čase zadání pokynu.

Devizové riziko – Zisk nebo ztráta z transakcí v cizí měně jsou ovlivněny fluktuací měnových kurzů.

Riziko volatility – Volatilita udává změny ceny podkladů, dokud jsou obchodovány. Podkladová aktiva s nižší likviditou mají zpravidla zvýšenou volatilitu a prudší změny ceny. Pokyny klientů (zejména pokyny tržní a typu stop) proto můžou být vyplněny na odlišných cenách, než byla cena v čase zadání pokynu.

Riziko protistrany – Jelikož protistranou pro obchody s kovy je Interactive Brokers, investor se vystavuje finančním a obchodním rizikům, včetně úvěrového riziko, této protistrany.

V případě, že investorovi klesne zůstatek vlastních prostředků pod minimální požadovanou marži, může byt jeho pozice automaticky uzavřena obchodním systémem.

Který investiční nástroj je ten pravý?

To, jaké investiční nástroje nakonec zvolíte, je samozřejmě na vás. Jste-li více konzervativní či defenzivněji orientovaný, budete asi spíše nakupovat akcie stabilních a velkých firem, ať už kvůli divididendě, nebo i kvůli růstu ceny jako takové. Jste li naopak více spekulativní a agresivněji orientovaný trader, budou vám více sedět pákové nástroje typu futures.

Investiční nástroje je možné pochopitelně i kombinovat a vytvářet si celá portfolia složená z akcií, ETF, opcí, futures a dalších investičních produktů. Vždy je lepší začít opatrněji a přidávat na objemu a agresivitě až se trochu rozkoukáte a osvojíte si určité prinicpy a správné návyky.

Obchodování na burze není složité, ale není ani úplně triviální a vždy je potřeba dobře rozumět investičnímu produktu, který si zvolíte pro svůj obchod. Naši burzovní průvodci by vám v tom měly pomoci a pakliže vám i po jejich přečtení nebude něco jasné, jednoduše nám zavolejte nebo napište.

Přečtěte si také:

LYNX: Online broker pro globální obchodování

Chcete snadno, rychle a profesionálně obchodovat s akciemi? Pak obchodujte s akciemi prostřednictvím LYNX. Jako renomovaný online broker vám umožníme obchodovat s akciemi přímo na domácích burzách. Více informací o online brokerovi LYNX najdete na: LYNX: Akciový broker

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart