Volatilita je při obchodování na burze bezesporu jedním z nejdůležitějších faktorů. Zejména pro obchodování s opcemi je volatilita klíčovým ukazatelem.

 

Pro nezkušeného obchodníka je volatilita synonymem strachu. Pro zkušeného investora se jedná o důležitý matematický ukazatel, který byste při svém obchodování neměli opomíjet.

Zkušení obchodníci znají potenciál indexu volalitily VIX a jeho derivátů. Pochopení, jak tyto produkty fungují v praxi, přináší investorům řadu investičních příležitostí. V následujícím článku se podíváme, co to je volatilita a jak můžeme s volatilitou obchodovat.

Co je to implikovaná volatilita?

Implikovaná volatilita je jednoduše očekávané fluktuační rozmezí ceny určitého aktiva neboli rozsah cenových změn. Ať už se jedná o akcie, indexy, cenu bytu nebo například cenu benzínu, volatilitu lze měřit všude.

Uveďme si příklad: jeden litr benzínu na jedné benzínové stanici stojí první den 26 Kč, druhý den 26,1 Kč a třetí den 25,8 Kč. Na jiné čerpací stanici ve stejnou dobu cena oscilovala v rozmezí 25,6 Kč a 26,2 Kč. Na druhé čerpací stanici je tudíž vyšší cenová volatilita benzínu. Totéž platí pro dvě akcie. Akcie s většími cenovými výkyvy jsou volatilnější než akcie s menší cenovou fluktuací.

Volatilita je vyjádřena v procentech, aby byla zajištěna srovnatelnost mezi dvěma akciemi o různé hodnotě. Akcie, která stojí 10 EUR a její cena se pohybuje v rozmezí 1 EUR, kolísá o 10 %, zatímco akcie, která stojí 1 000 EUR a její cena se pohybuje v rozmezí 1 EUR, kolísá pouze o 0,1%. Přestože se cena obou akcií pohybuje nominálně o stejnou hodnotu, první akcie je mnohem volatilnější. Volatilita je tedy pouze metrika, která označuje velikost změny ceny akcií nebo jiných podkladových aktiv.

Pochopení volatility je pro opční obchodníky klíčem k úspěchu. Pokud jsou všechny ostatní parametry stejné, hodnota opce roste ruku v ruce s výší volatility a naopak klesá, pokud klesá výše volatility. To může investorům pomoci vybrat správnou opční strategii pro specifickou tržní situaci. Například kreditní spready a put opce jsou vhodné, když je volatilita vysoká a debetní spready a call opce jsou vhodné, když je volatilita nízká.

Volatilitu akcií lze určit i zpětně (historická volatilita), pokud se pro výpočet fluktuací použijí historické ceny akcií. Implikovaná volatilita se používá k predikci vývoje volatility dané akcie. Predikce volatility je pro obchodování s opcemi velmi důležitá.

Index VIX – Reference pro měření volatility trhu

CBOE Volatility Index (VIX) je jedním z nejpopulárnějších a nejznámějších měřítek volatility. Index se používá jako metrika volatility na americkém akciovém trhu a počítá se z cen opcí indexu S&P 500. Do výpočtu jsou zahrnuty opce s průměrnou dobou expirace 30 dnů. V podstatě je VIX průměrem cen put a call opcí na SPX.

Když jsou ceny opcí na SPX tlačeny dolů nebo nahoru v důsledku určité situace na trhu, VIX se pohybuje adekvátním způsobem. Jednoduše řečeno – hodnota opcí na S&P 500 je základ, ze kterého vychází hodnota VIX.

Samotný index VIX však nelze přímo obchodovat – jedná se o pouhý ukazatel. Na jeho vývoj lze však spekulovat prostřednictvím opcí a derivátů.

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

Opce na VIX

Opce na VIX obvykle expirují ve středu nebo v pátek. Poslední obchodní den je vždy den předtím (úterý a čtvrtek). Opce na VIX jsou evropského typu, což znamená, že mohou být exekvovány pouze v den expirace. Tyto opce jsou vypořádány hotovostně: po expiraci neobdržíte podkladové aktivum, ale změní se vaše hotovost na účtu podle výsledku dané pozice.

U opcí na VIX můžete implementovat jakoukoli opční strategii jako u běžných akcií. Můžete dokonce obchodovat komplexnější strategie, jako je například butterfly.

Stejně jako má S&P 500 hodnotu volatility, kterou reprezentuje VIX, má VIX také vlastní volatilitu, protože i hodnota VIX samozřejmě kolísá. Volatilita VIX se měří pomocí VVIX (VIX VIX). Hodnota VVIX může obchodníkovi pomoci definovat jeho investiční strategii na VIX, stejně jako mu VIX může pomoci definovat investiční strategii na SPX.

ETF a ETN na VIX

Existují 3 hlavní ETF a ETN, které (ne vždy úplně přesně) reflektují krátkodobý vývoj hodnoty VIX.

  1. UVXY: Leveraged ETF (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) – denní výkon UVXY je 1,5 násobkem vývoje indexu VIX.
  2. The VXX: Unleveraged ETN (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) – ETN je zkratka pro „Exchange-Traded Note“. Denní výkon VXX odpovídá 1:1 vývoji indexu VIX. Z těchto 3 zástupců kopíruje VXX vývoj indexu VIX nejvěrněji.
  3. SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) – spoléhá na klesající volatilitu. Výkonnost SVXY je ve skutečnosti inverzní k VIX a jeho změna je poloviční. Když tedy VIX stoupá, SVXY klesá o poloviční hodnotu a opačně.

Opční strategie na VXX

VXX, UVXY a SVXY jsou snadno obchodovatelné prostřednictvím opcí. Nyní lze obchodovat opce, které expirují každý pátek. VXX má největší denní objem obchodování – přibližně 400 000 opcí denně. UVXY má denní objem obchodování 110 000 opcí a SVXY 9000 opcí. Objem obchodování je důležitou veličinou – čím vyšší tento objem je, tím likvidnější dané opce jsou a tím je lepší spread mezi cenou nabídky a poptávky. Doporučujeme proto následující strategie aplikovat na VXX.

Díky své speciální matematické konstrukci, která závisí na tzv. forward curve VIX, je trend u VXX permanentně klesající. V dobách vysoké volatility a při prudkém propadu trhů může VXX vykazovat prudký cenový nárůst. Například během krize v důsledku pandemie koronaviru posílil VXX v průběhu února a března o 460 %. Tyto cenové skoky jsou však obvykle krátkodobé povahy a VXX obnovuje svůj sestupný trend relativně rychle – i v nejobtížnějších tržních podmínkách.

Investor, který spekuluje na pokles VXX s přiměřenou velikostí investice a strategií s omezeným a jasně definovaným rizikem, může být řádně odměněn. Musí být však schopen přežít sporadické cenové skoky, aniž by přišel o svůj účet. V ideálním případě investor čeká právě na takový skok, který slouží jako signál k otevření pozice.

Strategie č. 1: nákup put opce

Předpokládejme, že investor chce spekulovat na pokles VXX, který se momentálně obchoduje za 40 USD. Při nákupu put opce, která je hluboko v penězích – se strike cenou například 65 USD a datem expirace za 3 měsíce, zaplatí přibližně 2700 USD. Tato částka také představuje maximální ztrátu. Tato put opce by profitovala 0,70 USD za každý dolar, o který hodnota VXX klesne. V technickém žargonu mluvíme o put opci s deltou 0,70. Pokud tedy VXX klesne relativně rychle ze 40 USD na 35 USD, můžete kontrakt odprodat za vyšší cenu o 3,5 USD (5×0,70). To odpovídá zisku 350 USD na kontrakt, jelikož opce mají zpravidla multiplikátor 100.

Pokud VXX zůstane konstantní nebo dokonce vzroste, maximální investorova ztráta je 2700 USD. Čím hlouběji v penězích daná opce bude, tím větší šanci na ziskový obchod investor má a tím dražší také daná opce bude.

Strategie č. 2: nákup medvědího call spreadu

Medvědí call spred je kombinací nákupu a výpisu call opce. Nakoupená call opce funguje jako pojistka pro případ, že trend bude stoupat a vypsaná call opce (na nižší strike cenu) nám generuje zisk, pokud bude VXX klesat.

Oproti jednoduchému nákupu opce má opční spread řadu výhod:

1) Maximální kapitál, který investor riskuje je mnohem menší než při nákupu put opce.

2) VXX nemusí nutně klesat, aby investor realizoval zisk. Stačí, když se pohybuje do strany, nebo dokonce mírně stoupá (až ke strike ceně vypsané call opce).

3) Čas hraje do karet investorovi.

Obchodování opcí prostřednictvím LYNX

Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart