Podmínky kampaně “Otevřete si účet a získejte €500 v transakčním kreditu” 

Účinnost od: 9. 1. 2024

LYNX B.V., organizační složka, IČO: 02451778, Za Hanspaulkou 879/8 160 00 Praha 6-Dejvice, Česká republika, (dále jen “LYNX”), nabízí novým klientům až €500 v podobě transakčního kreditu.

Níže najdete všechny Podmínky kampaně:

  1. Kampaň začíná 9. 1. 2024 a končí 29. 2. 2024.
  2. Klientům musí být nejméně osmnáct (18) let.
  3. Akce se mohou zúčastnit fyzické osoby žijící v České republice.
  4. Nový klient LYNX se může účastnit v kampani po úplném dokončení žádosti o otevření a zároveň po provedení prvního vkladu z banky vedené v EU/EEA na nově otevřený účet do 29. 2. 2024. Klientem LYNX se rozumí např. zákazník, spotřebitel, investor, disponent účtu atp.
  5. Akce se mohou zúčastnit fyzické osoby žijící v České republice, které minimálně 6 měsíců před spuštěním kampaně neměly otevřený účet prostřednictvím LYNX. Kampaň se vztahuje jen na nové klienty, kteří si v době trvání kampaně otevřou účet prostřednictvím LYNX.

Transakční kredit až do výše €500

6. Bonus je ve formě transakčního kreditu až do výše €500 pro nové klienty, kteří si otevřou účet prostřednictvím LYNX. Transakční kredit je maximální výší, do které budou refundovány transakční poplatky spojené s transakcemi s investičními produkty. Transakční kredit získaný v rámci kampaně se nevztahuje na poplatky vzniklé při obchodování na forexu a s CFD, sprinter a turbo certifikáty. Poplatky za obchodování těchto instrumentů tudíž nebudou refundovány.

7. Transakční kredit je platný po dobu tří (3) měsíců od nafundování nově otevřeného účtu.

Vyplácení transakčního kreditu

8. Transakční náklady (maximálně do €500) vzniklé v souvislosti s obchodováním finančních instrumentů prostřednictvím LYNX (s výjimkou forexu, CFD, sprinter a turbo certifikátů) vám budou (v případě splnění výše popsaných podmínek) vráceny na váš účet interním převodem po uplynutí 3měsíčního období od nafundování účtu. Pokud v té době již nebudete mít účet vedený prostřednictvím LYNX, nárok na transakční kredit zcela zaniká. Vyplácení v hotovosti není možné.

9. Pokud jsou poplatky uhrazeny v jiné měně než v eurech (EUR), budou nejprve převedeny na eura a poté dojde k připsání na účet. Přepočet se provede podle směnného kurzu platného v den provedení obchodu.

Kombinace s jinými akcemi

10. Kombinace s jinými akcemi společnosti LYNX není možná.

11. Kampaň se nevztahuje na současné klienty LYNX ani na osoby pobývající na stejné adrese. Pokud na stejné adrese již někdo vlastní účet otevřený prostřednictvím LYNX, nárok na transakční kredit z této akce se na nového klienta se stejnou adresou nevztahuje. Kampaň se vztahuje pouze na jeden účet a na jednu adresu a je možné se zúčastnit kampaně pouze jednou.

Obecné informace

12. Vztahy s našimi klienty se řídí LYNX Klientskou Smlouvou. Zadávání a plnění obchodních příkazů probíhá v souladu s podmínkami v ní uvedenými. Bližší informace uvádíme na www.lynxbroker.cz/podpora/dokumenty.

13. LYNX je oprávněn zamítnout žádost o otevření účtu bez udání jakéhokoliv důvodu.

14. LYNX si vyhrazuje právo změnit Podmínky kampaně nebo ji kdykoliv zastavit. Jakékoliv změny kampaně budou uvedeny na webových stránkách LYNX, zde: www.lynxbroker.cz. V případě vyšší moci, tj. každé události, která není závislá na vůli LYNX a kterou nebylo možné nijak předvídat se LYNX zprošťuje veškeré odpovědnosti za nesplnění své povinnosti, po dobu trvání vyšší moci.

15. Účast v této akci nezavazuje klienta k provedení (určitého počtu) transakcí. Klienti mohou kdykoliv bez upozornění LYNX Klientskou Smlouvu vypovědět.

16. Účast v kampani předpokládá, že si klient důkladně přečetl, seznámil se, souhlasil s Podmínkami, porozuměl rizikům obchodování a informacím, které jsou LYNX pro klienty prezentovány v informačních memorandech.

17. Tato kampaň se řídí právními předpisy České republiky.

18. LYNX respektuje vaše soukromí. Společnost LYNX je oprávněna použít vaše osobní údaje, které jste LYNX dobrovolně poskytl/-a k tomu, aby vás informovala o našich službách, a aby vám poskytla požadované informace. Vaše osobní údaje mohou být (s vaším souhlasem) použity také pro účely přímého marketingu. Máte práva subjektu údajů specifikované dle čl. 13-22, resp. čl. 34 GDPR. LYNX respektuje vaše soukromí a vaše osobní údaje zpracovává v souladu s GDPR. Bližší informace uvádíme v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

19. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti LYNX a osoby, které ještě nedosáhly zletilosti nebo mají omezenou svéprávnost. Vyhrazujeme si právo vyloučit jednotlivé osoby (stávající klienty) z akce, stejně jako právo na odebrání transakčního kreditu v případě nesplnění Podmínek nebo zneužití v jakékoliv formě.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme.