IPO kalendář roku 2021

Přehledný seznam společností, které plánují vstup na burzu. Vše, co potřebujete vědět o IPO a informace o společnostech, jejichž IPO již proběhlo.

Co je IPO?

IPO (Initial Public Offering) je zkratka pro první veřejnou nabídku akcií. Jde zpravidla o nákladný a zdlouhavý proces, při kterém společnost vstupuje na burzu a poprvé nabízí své akcie veřejnosti.

Proč společnosti přistupují k IPO?

Důvodů, proč se společnosti rozhodují k upsání svých akcií na burze, je hned několik. Jedním z hlavních motivů je pak často snaha firmy získat další potřebný kapitál pro rozvoj a financování svého podnikání, případně pro pokrytí pohledávek.

Prodejem akcií společnost získává finanční prostředky, aniž by musela splácet úroky či úvěr. IPO se ale může využít i pro přestavbu kapitálové struktury společnosti, pro vyřešení nástupnictví nebo pro zviditelnění se mezi konkurencí.

Z dalších přínosů může být zvýšení motivace pro zaměstnance, aby se ještě více podíleli na rozvoji firmy. Odměny ve formě akcií mohou být důležitou motivační složkou. Pokud se společnost rozhodne pro vstup na burzu, znamená to, že také souhlasí s pravidly a předpisy dané burzy. Firma se tím také zavazuje pravidelně informovat širokou investorskou veřejnost o svých finančních výsledcích a investicích.

Akciová společnost se dostává do hledáčku burzovních analytiků, kteří pravidelně vyhodnocují potřebné informace a sledují vývoj ceny akcie na burze. Tato otevřenost a transparentnost pak často zvyšuje povědomí u široké veřejnosti a zvyšuje důvěryhodnost společnosti samotné. To je důležité při hledání dalších investorů nebo získávání nových úvěrů. IPO je často cesta, jak zvýšit prestiž a povědomí o firmě.

V níže uvedeném přehledu vám nabízíme všechny důležité primární úpisy akcií, které se chystají v roce 2021.

IPO kalendář 2021

Název společnostiTickerBurzaOceněníPředpokládané datum
Ant Group6688HKSE & Shanghai$ 350 miliard2021
Better.comNasdaq$ 4 miliardy2021
BumbleNasdaq$ 7 miliard2021
CoinbaseNasdaq$ 28 miliard2021 - H1
DatabricksNasdaq$ 6,2 miliardy2021 - Q3
Didi ChuxingHKSE$ 62 miliard2021
GitLabNasdaq$ 6 miliard2021
InstacartNasdaq$ 17 - $30 miliard2021 - H1
NextdoorNasdaq$ 5 miliard2021
PetcoNasdaq$ 4 miliard2021 - Q1
PostmatesNasdaq$ 1,85 miliardy2021 - Q1
PoshmarkNasdaq$ 3 miliardy2021 - Q1
RobinhoodNasdaq$ 11 miliard2021
RobloxNasdaq$ 8 miliard2021
SpaceXNasdaq$ 46 miliard2021/2022
StripeNasdaq$ 36 miliard2021
WeWorkWENasdaq$ 5 miliardneznámé

Jak vydělat na IPO?

IPO je dozajista zajímavá obchodní příležitost pro mnoho investorů. Jedná se o první možnost, kdy se veřejnost může dostat k akciím lukrativních společností. S úpisem akcií na burzu se často hovoří o tzv. IPO efektu, kdy se očekává, že po uvedení akcií na trh dojde k růstu jejich ceny. Zejména u společností, o které je mezi veřejností a investory velký zájem.

Při primárním úpisu se akcie často nabízí lehce podhodnocené, aby byla zajištěna dostatečná poptávka a zájem ze strany investorů. První minuty a hodiny tak často může dojít k zajímavému růstu ceny akcií, na kterém lze profitovat. Není ale pravidlem, že cena akcií uvedených na burzu vždy roste. Důkazem může být například IPO Uber, kdy cena akcií během první dne klesla o 7,62 %.

Nevýhodou IPO také je, investor se musí spolehnout zejména na fundamentální analýzu. Jelikož ještě neexistuje historický graf vývoje ceny akcií společnosti, technická analýza nelze aplikovat. Investor by si měl tedy o firmě vstupující na burzu zjistit veškeré dostupné informace. Dobré je zjistit si také vše podstatné o upisovateli, který je za IPO zodpovědný. Čím známější a respektovanější finanční instituce se IPO ujme, tím větší zájem lze ze strany obchodníků zpravidla očekávat.

Jaké jsou druhy IPO?

Jak už bylo řečeno, IPO je zdlouhavý, nákladný a náročný proces. Společnosti si proto často najímají externí spolupracovníky a instituce, které jim s primárním úpisem akcií pomáhají. Společnost se však může rozhodnout těchto možností a služeb nevyužít a vstup na burzu si zařizovat sama.

Přímý úpis akcií

Přímý úpis akcií znamená, že společnost nevyužívá služeb finančních institucí a vstup na burzu si řídí víceméně sama. Výhodou je, že náklady na vstup na burzu tak bývají často nižší a vlastníci akcií je pak mohou okamžitě nabídnout široké veřejnosti bez nutných prodlev. Nevýhodou je, že při přímém vstupu nedochází k vydání nových akcií a získání nových finančních prostředků.

Úpis akcií za pomoci upisovatelů (underwriterů)

Jedná se o rozšířenější formu IPO, kdy společnost využije služeb externích finančních institucí. Často se jedná o velké investiční banky. Právě ony jsou zodpovědné za přípravu a zdárné dokončení celého procesu IPO.

Zpravidla existují dvě formy spolupráce. Firm commitment je dohoda, kdy se společnost rozhodne upisovateli prodat své akcie za výhodnou a předem dohodnutou cenu. Společnost tak již předem ví, kolik za své akcie získá, bez ohledu na to, jak se IPO nakonec vydaří. Riziko zde přejímá upisovatel, jehož zisk následně závisí na tom, zda se povede akcie na burze nabídnout za vyšší cenu, než která byla společnosti vyplacena.

Druhou možností je pak forma Best Effort spolupráce. Společnost upisovateli zaplatí za zprostředkované IPO poplatek. Upisovatel se pak zavazuje, že bude jednat v nejlepším možném zájmu společnosti a vyvine veškeré možné úsilí pro zdárné IPO. Riziko zde nese společnost, protože o úspěchu a neúspěchu rozhoduje konečná cena akcií na trhu.

Zajímavá fakta o IPO

  • Počátky IPO sahají až do starověkého Říma. Za datum historicky prvního IPO je ale často označován březen roku 1602. Nizozemská východoindická společnost tímto způsobem získala prostředky a finance na své nákladné zámořské plavby. Za sponzorování námořní flotily byl investorům nabídnut podíl na zisku z dovezeného zboží a koření.

 

  • Během tzv. dot-com bubliny došlo k nebývalému nárůstu IPO, kdy mnoho technologických společností usilovalo o vstup na burzu za účelem získání potřebných finančních prostředků.

 

  • Finanční krize v roce 2008 naopak předznamenala několik let, kdy k primárnímu úpisu akcií docházelo jen výjimečně.

 

 

  • Vítěznými sektory z hlediska IPO jsou finanční sektor, komunikační služby a technologie.

 

  • Více než polovina historicky nejúspěšnějších IPO se odehrála v listopadu nebo prosinci.

 

  • K největšímu úpisu akcií v historii ($ 34,5 miliardy) mělo dojít u společnosti Ant Group dne 5.11.2020. IPO ale bylo zrušeno den před vstupem této společnosti na burzu.

IPO o kterých jsme vás informovali:

Instacart

Instacart je americká online nákupní společnost, která se soustředí na doručování nákupů a jiného zboží až k vám domů. Toto IPO by dle všeho mělo proběhnout v první polovině roku 2021 a cílit na valuaci $ 30 miliard.

Airbnb

Airbnb zprostředkovává sdílené ubytování prostřednictvím online aplikace. V podstatě funguje jako prostředník mezi pronajímateli nemovitostí a klienty hledající zejména krátkodobé ubytování.

IPO Airbnb proběhlo 9. prosince 2020 a akcie se začaly veřejně obchodovat 10. prosince 2020. Cen za akcii začala na $ 68 a společnost byla ohodnocena na $ 47 miliard.

Ant Group

Ant Group je přidruženou společností skupiny Alibaba, která stojí za produkty jako alibaba.com, aliexpress.com, Aliyun ale také například Xiaomi Corporation. Hlavní činností společnosti Ant Group je provoz mobilního platebního systému Alipay.

Plánované IPO mělo proběhnout na burzách v Šanghaji a Hongkongu, ale prozatím bylo odloženo.

Palantir

Palantir Technologies je soukromá americká softwarová společnost, která se specializuje na analýzu dat zejména pro vládní agentury. IPO proběhlo 30.9.2020 a pod symbolem PLTR se akcie začaly obchodovat za $ 10.

Alibaba

Alibaba Group je největší čínskou veřejně obchodovanou společností se sídlem v Chang-čou. Společnost, která byla založena v roce 1999, zahrnuje online platby, cloud computing, streamování hudby, rychlé zasílání zpráv a zpravodajskou organizaci South China Morning Post. Zakladatelem společnosti Alibaba je Jack Ma.

Jednalo se již o druhé IPO této společnosti a došlo k němu 26. listopadu 2019. Společnosti se povedlo získat až $ 11,2 miliardy, čímž se tento primární úpis akcií stal největším v roce 2019. Společnost se obchoduje pod symbolem BABA.

Saudi Aramco

Saudi Aramco je saúdskoarabská národní ropná společnost. Společnost vlastní druhé největší ropné ložisko na světě a je druhým největším producentem ropy na světě.

IPO proběhlo 11. prosince 2019 a akcie se začaly obchodovat za $ 8,53.

TeamViewer

Team Viewer je německá společnost založená v roce 2005 v Göppingenu, která nabízí software pro vzdálený přístup k počítačům a sítím.

Akcie Team Viewer se začaly veřejně obchodovat 25. září 2019 na ceně € 26,25.

WeWork

WeWork je americká společnost, která poskytuje sdílené pracovní prostory pro firmy a podnikatele. Společnost byla založena v roce 2010 a sídlí v New Yorku.

Tato společnost chystala IPO v roce 2019, ale IPO bylo odvoláno. Vedla k tomu vzrůstající nedůvěra investorů a jejich nespokojenost s se zakladatelem a výkonným ředitelem Adamem Neumannem.

Hodnota společnosti se rapidně propadla a Adam Neumann se následně vzdal své funkce. V současné době se objevují spekulace, že o vstup na burzu by se společnost i přes veškeré problémy mohla pokusit v roce 2021.

Home Credit

Zakladatelem a majitelem společnosti je nejbohatší muž ČR Petr Kellner.  Home Credit je česká nebankovní společnost, která se zabývá poskytováním spotřebitelských půjček. Společnost původně podnikala v České republice a v Rusku. Následně své aktivity zaměřila také na Čínu.

IPO bylo předběžně plánováno na druhou polovinu roku 2019. Společnost hodlala prorazit na burze v Hong Kongu a cílila na ocenění až $ 1 miliardy. V listopad 2019 se ale Kellnerova firma rozhodla z primárního úpisu akcií vycouvat. Důvodem byly nepříznivé podmínky na trhu.

Slack

Jedná se o americkou softwarovou společnost, která vyvinula internetovou aplikaci pro týmovou komunikaci. K prvnímu veřejnému obchodování akcií Slack došlo 20. června 2019 pod symbolem WORK. Akcie se začaly obchodovat na ceně $ 38,5 a ohodnocení společnosti bylo $ 23 miliard.

Luckin Coffee

Tento čínský kávový řetězec uvedl své akcie na trh v květnu roku 2019 a to za cenu $ 17.  Společnost Luckin Coffee je považována za hlavního konkurenta Starbucks.

Uber

Americká nadnárodní společnost umožňuje přepravu osobním automobilem ve stylu taxi služby. Uber provozuje aplikaci, která umožňuje klientům objednat si řidiče na předem domluveném místě za předem domluvenou cenu za odvoz.

IPO Uber proběhlo v pátek 10.5.2019 a zajímavostí je, že během prvního dne akcie Uber ztratily 7,62 %.

Pinterest

Jedná se o mobilní aplikaci a internetovou sociální síť, která zdarma umožňuje svým uživatelům vytvářet kolekce fotografií.

Akcie Pinterest se začaly veřejně obchodovat pod symbolem PINS 18. dubna 2019 a to za cenu $ 23,75.

Lyft

Firma nabízí podobné služby jako již zmiňovaný Uber. Klienti si pomocí mobilní aplikace mohou objednat řidiče na předem stanoveném místě za předem stanovenou cenu. Nejedná se o klasickou taxislužbu. Řidičem se může stát téměř každý, kdo vlastní řidičský průkaz. Model sdílené ekonomiky však v mnoha zemích často naráží na nejasný legislativní rámec.

Akcie Lyft bylo možné veřejně obchodovat od 29.3.2019 pod symbolem LYFT a za cenu $ 87,24.

Flixbus

Jde o německou firmu, která se soustředí na zajišťování meziměstské autobusové dopravy. K přepravě zákazníků však využívá lokální autobusové dopravce s vlastními vozy. Flixbus  pak zajišťuje potřebné zázemí a veškerá povolení a administrativu.

O IPO se hovořilo již v roce 2019, ale prozatím byl vstup na burzu kvůli nepříznivým podmínkám na trhu odložen.

Aston Martin

Britský výrobce automobilů Aston Martin vstoupil na burzu 3.10.2018  pod symbolem AML a cenou za akcii £ 19.

Nio

Čínský výrobce elektrovozů je často považován za hlavní konkurenci Tesly. Společnost se zaměřuje na autonomní vozidla s využitím moderních technologií.

Akcie Nio se začaly veřejně obchodovat 12.9.2018 pod symbolem NIO.

Xiaomi

Tato čínská společnost vyrábí smartphony. Vedle telefonů ale také nabízí celou sérii produktů jako inteligentní televizory, reproduktory, Wi-Fi směrovače a drobnou elektroniku včetně čističek vzduchu či osvětlení.

Akcie Xiaomi se začaly veřejně obchodovat začátkem července 2018 pod symbolem 3CP.

Avast

Firma byla založena v ČR již koncem 80. let. Tento populární antivirový program si však získal celosvětový ohlas a dnes působí Avast ve více než 186 zemích.

K primárnímu úpisu akcií společnosti došlo v květnu 2018.

Spotify

Společnost je lídrem v poskytování online streamingových hudebních služeb po celém světě. Službu je možné poslouchat na mobilním telefonu, tabletu, nebo stolním počítači. Díky streamingové aplikaci lze skladby i stahovat. Spotify poskytuje přístup k více než 30 milionům skladeb prakticky všech žánrů.

Akcie Spotify se veřejně obchodují od 3. dubna 2018.

Dropbox

Společnost Dropbox vznikla v roce 2007 a jedná se o webové úložiště, které umožňuje ukládat a sdílet soubory mezi uživateli a jednotlivými zařízeními.

Akcie Dropbox se začaly veřejně obchodovat 23. března 2018. Počáteční cena byla $ 29 za akcii.

Delivery Hero

Společnost vznikla v roce 2011 v Německu a soustředí se na online nákup a dovoz potravin. Delivery Hero působí ve více než 40 zemích světa.

Akcie Delivery Hero se obchodují pod symbolem DEHR. Vstup na burzu proběhl v červnu roku 2017.

IPO Robinhood: Americký broker nabídne až 55 mil. akcií za cenu 38 až 42 USD za akcii.

Vše o IPO Robinhood. Vstup na Nasdaq pod symbolem HOOD. Robinhood a pokuta od FINRA ve výši 70 mil. USD. Co je Payment for order flow?

Číst dále

IPO Coinbase: První den cena uzavřela na hodnotě $ 328,28 za akcii!

Co je Coinbase a čím se zabývá? Jak probíhalo IPO? Vyplatí se investovat do akcií Coinbase? Buďte o krok napřed a zjistěte vše potřebné!✅

Číst dále

IPO Airbnb již 10. prosince: Vše, co musíte znát před nákupem akcií!

Aktuální vývoj, cena za akcii, hodnota společnosti i důvody a datum pro vstup na burzu. Při ceně $ 60 za akcii Airbnb získá až $ 3,1 miliardy!

Číst dále
Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05
  [E-book ZDARMA] 11 strategií investičních guru

Jak vybírají své akcie nejúspěšnější investoři na Wall Street? Kniha 11 Super strategií největších investičních guru Vám ukáže, jak si sestavit akciové portfolio podle těch nejlepších investorů na světě.

Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Souhlasíte se zpracováním vašich údajů dle Prohlášení o ochraně osobních údajů. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.
×