akcie výrobců vakcín
Biotech akcie jsou mezi investory nesmírně populární. Velké potenciální výnosy lákají mnoho investorů. Biotechnologické akcie se dostaly do popředí zájmu investorů zejména v souvislosti s pandemií koronaviru, která trvá již déle než rok a půl.

 

Ačkoliv existuje pomyslné světlo na konci tunelu v podobě vakcín, svět svírají obavy z dalších nebezpečných mutací tohoto viru.

V následujícím článku si představíme biotechnologické akcie a specifika procesu schvalování nových léků. Zaměříme se však zejména na akcie 3 biotech společností, které úspěšně vyvinuly vakcínu proti koronaviru. Jedná se o společnosti Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson.

 

Proč jsou biotechnologické akcie zajímavé?

Biotechnologie využívá poznatků z biologie například při vývoji léků a farmaceutických technologií. Akcie biotechnologických společnosti jsou poměrně spekulativní záležitostí a obecně vykazují zajímavé cenové pohyby.

Zejména firmy, které se nacházejí v raných stádiích vývoje velmi slibného produktu, umí biotechnologickým spekulantům zrychlit tep. Pokud je lék nakonec schválen, akcie biotech společnosti může zažít nevídaný růst.

Biotechnologické akcie  jsou pro investory často samostatnou disciplínou. Faktory jako ocenění, obrat nebo zisk, nehrají tak velkou roli jako je tomu u akcií v jiných odvětvích.

 

Důležitější je spíše odhadnout šance, zda daný lék úspěje a zda bude případný výnos dostatečný. Náklady na výzkum nových léků jsou velmi vysoké. Jejich schvalovací proces je navíc velmi zdlouhavý.

Je proto důležité sledovat finanční zdraví společnosti a věnovat pozornost ročním nákladům. Investoři vyhledávající biotechnologické akcie většinou doufají, že jimi vybraná firma vyvine unikátní lék nebo bude převzatá větší biotech společností.

Velké biotechnologické a farmaceutické společnosti mohou svůj růst urychlit převzetím menších hráčů na trhu. Tímto způsobem můžou převzít vývoj léku do svých rukou, aniž by musely samy procházet dlouhým procesem vývoje a výzkumu. Akcie malých biotechnologických společností jsou téměř vždy dobrým kandidátem k převzetí.

Jakými fázemi vývoje si musí potenciální lék projít?

Nové léky na předpis jsou vyvíjeny v sérii pečlivě řízených fází výzkumu. Tyto fáze pomáhají určit bezpečnost a účinnost každého nového léčiva dodržením nejvyšších vědeckých standardů.

Po rozsáhlém preklinickém testování experimentálního léku jsou prováděny klinické studie na dobrovolnících ve všech fázích vývoje léčiva.

Fáze I

V první fázi klinických studií je experimentální lék podáván lidským subjektům. Tyto studie se zaměřují na bezpečnost a snášenlivost zkoumaného léku. Během této fáze se pod přísným dohledem výzkumného pracovníka podává nízká dávka léčiva malému počtu zdravých pacientů.

Fáze II

Druhá fáze klinických testů se soustředí na efektivitu léčby léku, bezpečnost, vedlejší účinky a potenciální rizika. Mimo jiné taky výzkumníci určují nejúčinnější dávku pro experimentální lék. Určuje se nejvhodnější způsob podávání. Subjektem studií jsou často pacienti s onemocněním.

Fáze III

Klinické testy v třetí fázi se obvykle provádějí na větším počtu pacientů, aby se potvrdily výsledky předchozích studií. Dále se získává další informace o účincích a bezpečnosti testovaného léčiva. Této fáze se obvykle účastní několik stovek až tisíc subjektů a mnoho lékařů a výzkumníků z různých výzkumných center. Ve třetí fázi pacienti ani výzkumníci často neví, kdo obdržel zkoumaný lék a kdo placebo.

Registrace

Po úspěšném provedení prvních tří fází může firma předložit žádost příslušnému regulačnímu zdravotnímu orgánu. V USA je to FDA a v Evropě EMA. V případě schválení může být nový lék komerčně zpřístupněn pacientům.

Fáze IV

Tato fáze probíhá po schválení léku. Studie ve čtvrté fázi slouží k dodatečnému sběru informací o dlouhodobém riziku, výhodách a optimálním využití. Studie čtvrté fáze mohou pokračovat po mnoho let.

 

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií a vybraného ETF.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ikona LYNX newsletteru Breakout Trader

Akcie Pfizer (PFE)

Pfizer je americká nadnárodní farmaceutická společnost se sídlem v New Yorku, která vyrábí a vyvíjí širokou škálu léků a vakcín v oblasti kardiologie, endokrinologie, imunologie, neurologie a onkologie. V portfoliu společnosti najdeme řadu léků, z nichž každý generuje roční příjem více než 1 miliardu USD.

Společnost, která je pojmenována po svém zakladateli Charlesi Pfizerovi, byla založena v roce 1849, což z ní činí jednu z nejstarších existujících společností na světě. Pfizer byl obsažen v indexu Dow Jones od roku 2004 do srpna 2020, kdy ho nahradila jiná farmaceutická společnost Amgen.

Pfizer je přední biotechnologická společnost, která jako první poskytla světu efektivní vakcínu proti COVID-19. Vakcína společnosti již byla použita k úspěšnému očkování milionů lidí po celém světě.

Na začátku roku Pfizer vydal prohlášení, ve kterém pro rok 2021 očekává prodeje vakcíny v hodnotě 15 miliard USD. Přestože Pfizer výnosy z vakcíny sdílí se svým partnerem BioNTech, zisky budou pro obě společnosti velmi zajímavé.

Můžeme navíc očekávat, že výnosy této biotechnologické akcie porostou. Rivalové AstraZeneca a Johnson & Johnson se nedávno potýkali s řadou problémů, což vytvořilo pro Pfizer velké příležitosti.

Evropská Unie již nepočítá s budoucím odběrem vakcín od těchto firem. Chystá se odebírat vakcíny Pfizer, přičemž podle odhadů do roku 2023 od společnosti nakoupí 1,8 miliard dávek.

Vakcína proti COVID-19 společnosti Pfizer

Pfizer je hlavním dodavatelem vakcíny proti koronaviru pro řadu zemí po celém světě. Hlavním konkurentem byla společnost Moderna, nicméně Pfizer dokázal získat před svými konkurenty náskok, když v prosinci jako první od FDA získal povolení pro nouzové použití své vakcíny.

Jak už bylo řečeno, hlavním partnerem Pfizer je německá biotechnologická společnost BioNtech se sídlem v Mohuči, která vyvíjí a vyrábí aktivní imunoterapie pro specifickou léčbu nemocí. BioNTech používá pro vývoj svých léků metodu mRNA, což je jeden z hlavních důvodů, proč si ji Pfizer vybral jako svého partnera pro vývoj své vakciíny proti COVID-19.

Pfizer nicméně před několika dny připustil, že zvažuje 3. dávku očkovací látky. Důvodem je zvýšit procento protilátek v těle očkovaných. Jako u ostatních vakcín je stále celkem nejisté, na jak dlouho jsou dané vakcíny účinné. Pfizer se také chce více zaměřit na různé mutace, zejména na rychle se rozšiřující mutaci delta.

 

Vývoj ceny akcie Pfizer (PFE)

Cena biotechnologické akcie Pfizer vzrostla od konce března 2020 ke konci června 2021 o více než 40 %. Cena akcie PFE ale stále nedosahuje hodnot, na kterých se obchodovala v roce 2018.

Přestože na konci roku 2020 společnost zveřejnila slibné výsledky svých výzkumů očkovacích látek proti COVID-19, investoři byli stále opatrní.

 

vývoj ceny akcie Pfizer

Týdenní cenový graf akcie Pfizer (PFE)

 

Pfizer má širokou škálu dalších obchodních aktivit a produktů, které jsou stejně důležité, ne-li důležitější než vakcína proti COVID-19.

 

Výkonnost společnosti byla poměrně neuspokojivá, ale Pfizer konečně dokončil založení dceřiné společnosti Viatris a zvýšil prodej řady dalších léků. Také díky potřebné vakcíně proti COVID-19 lze očekávat, že cena této biotechnologické akcie v blízké budoucnosti poroste.

 

Finanční výsledky Pfizer

V posledních několika letech společnost v podstatě stagnovala. Nyní však investoři začínají na biotechnologické akcie PFE obracet svou pozornost. A to nejen díky vakcíně proti COVID-19. Zveřejněné čtvrtletní výsledky za první kvartál 2021 byly velmi působivé.

Pfizer vykázal tržby více než 14,6 miliard USD, což je neuvěřitelný meziroční nárůst o 42 %. Čistý zisk činil 4,9 miliard USD a zisk na akcii činil 0,86 USD. V loňském roce, ve stejném období, zaznamenal Pfizer čistý zisk ve výši 3,4 miliardy USD a zisk na akcii 0,60 USD.

Tržby z prodeje vakcíny Pfizer proti COVID-19 činily celkem 3,46 miliardy USD. Dvě miliardy z této částky pocházely z USA. Je tedy jasné, že Pfizer má stále mnoho potenciálních odběratelů pro svoji vakcínu na jiných kontinentech.

Ale i bez vakcíny byly výnosy společnosti meziročně vyšší o 8 %. Například prodej léků proti onkologickým onemocněním vzrostl o 18 %. Léčiva pro interní medicínu dosáhla růstu o 11 % a prodej nemocničních léků vzrostl o 12 %. Pfizer tedy zaznamenal růst ve všech segmentech.

 

Budoucí vývoj akcie Pfizer (PFE)?

Společnost nedávno oznámila, že se v dohledné době chystá dodat do Evropské unie dalších 100 milionů dávek své vakcíny proti koronaviru. Evropská unie zahrnula tento krok do smlouvy podepsané v únoru.

EU navíc přestala odebírat vakcíny od společnosti AstraZeneca, která se dlouhodobě potýkala s problémy ohledně dodání slíbeného množství vakcín. Navíc u některých lidí vedla aplikace vakcíny AstraZeneca k řadě vedlejších účinků, jako je například tvorba krevních sraženin.

EU uvedla, že probíhají jednání o možném nákupu dalších 1,8 miliard dávek vakcíny Pfizer do roku 2023. To by při stejné ceně znamenalo tržby v hodnotě 26 miliard USD pro Pfizer a BioNTech. Je zřejmé, že Pfizer je předním hráčem v oblasti vakcín proti COVID-19.

Koronavirová pandemie nás však již několikrát dokázala zaskočit a nemile překvapit. Důležité je, jak bude vakcína účinná proti budoucím mutacím a zda bude společnost schopna na nové výzvy rychle a efektivně reagovat.

Také se čím dál více debatuje o tom, zda by neměly být zrušeny patenty na výrobu vakcín proti koronaviru, aby se dalo této výzvě efektivněji čelit. Pokud bude toto duševní vlastnictví zrušeno, mohlo by to mít negativní dopad na Pfizer i další biotechnologické akcie.

 

Akcie Moderna (MRNA)

Moderna je americká biotechnologická společnost zaměřená na vývoj léčiv a vakcín. Technologický princip vakcíny Moderna spočívá ve vložení syntetické mRNA do živých buněk, což buňky přeprogramuje tak, aby vyvinuly imunitní reakce a protilátky.

Jedná se o poměrně novou metodu, od které však postupně opustilo několik významných farmaceutických a biotechnologických společností. Důvodem bylo, že mnoho společností nemohlo vyřešit negativní vedlejší účinky implementace mRNA.

 

Vakcína proti COVID-19 od společnosti Moderna

Vakcína se původně jmenovala COVID-19 Vaccine Moderna, ale nedávno byla přejmenována na Spikevax. I tato vakcína by měla být odolná vůči zmiňované delta mutaci. Navíc již začala fáze 1 pro novou a vylepšenou vakcínu proti COVID-19.

Je možné, že novou vakcínu nebude nutné skladovat v mrazácích, což je obrovský bonus pro rozvojové země, které nemusí mít dostatečnou infrastrukturu a vybavení pro skladování současných vakcín.

Dalším obrovským možným zlepšením je skutečnost, že místo dvou dávek bude zapotřebí pouze jedna dávka vakcíny. Pokud bude výzkum nové a vylepšené vakcíny úspěšný, cena této biotechnologické akcie pravděpodobně poroste.

 

Vývoj ceny akcie Moderna (MRNA)

Akciím společnosti Moderna se v posledních měsících dařilo opravdu dobře. Cena biotechnologické akcie MRNA od svého IPO v prosinci 2018 vzrostla o přibližně o 950 %. Většina tohoto nárůstu nastala během pandemie COVID-19.

Moderna byla jednou z prvních společností, které použily princip mRNA při vývoji vakcíny proti koronaviru. Právě díky vakcíně se tato biotechnologická akcie dostala do širokého povědomí investorů.

 

Vývoj ceny akcie MRNA

Denní cenový graf akcie Moderna (MRNA)

 

Jak je z grafu patrné, akcie Moderna se nachází v dlouhodobém býčím trendu, přestože dochází k významným korekcím. Z dlouhodobého hlediska cena akcie MRNA ale vytváří vyšší dna a koncem června 2021 dokonce cena dosáhla nového historického maxima nad hranicí 245 USD.

 

Finanční výsledky společnosti Moderna

Akcie Moderna byly v roce 2021 poměrně volatilní, ale při pohledu na celkový obraz si vedly velmi dobře. Moderna oznámila skvělé finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2021. Ve skutečnosti se jednalo o vůbec první ziskový kvartál v historii společnosti.

Tržby činily 1,9 miliardy USD. Za stejnou dobu v roce 2020 byly tržby pouze 8 milionů USD, což je nárůst o 23 650 %. Čistý příjem činil 1,2 miliardy USD a zisk na akcii činil 2,84 USD. V loňském roce společnost utrpěla ztrátu 124 milionů USD.

Neuvěřitelný růst se ovšem dal očekávat. Moderna prodala více než 102 milionů dávek vakcíny, což společnosti přineslo příjmy ve výši 1,7 miliardy USD. Společnost také během vývoje vakcíny obdržela několik grantů ve výši 400 milionů USD, které kompenzovaly náklady na výzkum. Ty se oproti stejnému období loňského roku zčtyřnásobily.

Moderna očekává, že její vakcína proti COVID-19 vyprodukuje v roce 2021 tržby ve výši 19,2 miliard USD. Prognóza vychází ze smluv, které společnost podepsala s jinými stranami, jako jsou vládní agentury a organizace.

Nicméně mnoho investorů se obává, že americká vláda upustí od duševního vlastnictví pro vakcíny proti COVID-19, což by drasticky omezilo zisky společnosti.

 

Budoucí vývoj akcie Moderna (MRNA)

 

Akcie MRNA si během pandemie vedla velmi dobře. Moderna dokonce plánuje předložit americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv návrh na úplné schválení jejich vakcíny proti koronaviru.

Společnost téměř dokončila 2. ze 3 studijních fází týkajících se používání vakcíny ve věkové skupině od 12 do 17 let. Moderna jedná s regulačními agenturami o přidání této věkové skupiny mezi osoby oprávněné k očkování. Další studie se provádí pro děti ve věku od 6 do 11 let.

Generální ředitel společnosti uvedl, že v roce 2022 bude nutné uzavřít mnohem vyšší dohody o dodávkách. Společnost již uvedla, že ztrojnásobí svou výrobní kapacitu, aby udržela krok se zvýšenou poptávkou, ke které nevyhnutelně v roce 2022 dojde.

Zvýšená poptávka bude pocházet od vlád, které již s Modernou uzavřely dohody. Moderna nyní rovněž jedná s několika vládami z Asie, Latinské Ameriky a Afriky. Je jasné, že Moderna po navázání nových partnerství zaznamená mnohem větší prodej své vakcíny proti COVID-19.

Kromě vakcíny proti koronaviru Moderna stále věnuje spoustu energie do výzkumu dalších léků a vakcín. V 1. fázích studie je spousta dalších vakcín, včetně nové vakcíny proti chřipce, vakcíny proti viru Epstein-Barr a vakcíny proti viru HIV.

Společnost má nyní dostatek zdrojů, aby se stala významným hráčem ve svém segmentu. Otázkou je, zda společnost dokáže pokračovat v nastavené dynamice uvádění nových produktů na trh.

 

Akcie Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson je americká nadnárodní společnost založená v roce 1886, která vyvíjí lékařské přístroje a léčiva. Její kmenové akcie jsou součástí indexu Dow Jones a společnost je podle celkových výnosů zařazena na 37. místo v žebříčku Fortune 500, který mapuje největší americké společnosti.

Společnost se sídlem v New Jersey zahrnuje přibližně 250 dceřiných společností působících ve více než 60 zemích. Johnson & Johnson dosáhl v roce 2019 celosvětových tržeb ve výši 82 miliard USD. Značky společnosti Johnson & Johnson zahrnují řadu známých jmen léčiv a přípravků první pomoci.

 

Johnson & Johnson vakcína proti koronaviru

Společnost v březnu 2020 oznámila, že investuje více než 1 miliardu USD do vývoje vakcíny proti COVID-19, což je mnohokrát vyšší částka než u jiných farmaceutických společností. Johnson & Johnson vyvinul vakcínu, která vyžaduje pouze jednu dávku.

Společnost v únoru 2021 obdržela souhlas s nouzovým použitím vakcíny od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. USA objednaly 100 milionů dávek. V březnu 2021 byla tato vakcína schválena i v Evropě.

Distribuce vakcín však byla na čas omezena. Důvodem tohoto zastavení byl výskyt krevních sraženin u některých lidí, kterým byla vakcína podána. Tyto krevní sraženiny však byly extrémně vzácné.

Nedávno byla vakcína Johnson & Johnson opět uvedena do výroby a distribuce. Společnosti se ale opakovaně nedařilo dodávat slíbené množství vakcíny. I z tohoto důvodu se tak EU v dubnu 2021 dohodla, že nebude obnovovat smlouvy na další dodávky vakcín.

 

Vývoj ceny akcie Johnson & Johnson (JNJ)

Akcie Johnson & Johnson si v posledních měsících vedly poměrně dobře. Z poklesu v březnu 2020 se akcie JNJ rychle vzpamatovaly. Od té doby pokračoval rostoucí trend, ačkoliv v červnu 2021 cena akcie zaznamenala pokles.

Firma se potýkala s řadou problémů ohledně výroby vakcín. Historické maximum na úrovni 173 USD z ledna roku 2021 tedy nebylo dosud překonáno. Z dlouhodobého hlediska se ale cena této biotechnologické akcie nachází v úctyhodném rostoucím trendu od počátku roku 2013.

 

Vývoj ceny akcie JNJ

Denní cenový graf akcie JNJ

 

Finanční výsledky společnosti Johnson & Johnson

Johnson & Johnson vykázala za první čtvrtletí dobré finanční výsledky, čímž překonala očekávání analytiků z Wall Street. Společnost vykázala tržby 22,3 miliardy USD, což je o 8 % více než ve stejném období loňského roku.

Čistý zisk dosáhl 6,2 miliardy USD a zisk na akcii dosáhl 2,32 USD. Za stejné období v roce 2020 činil čistý příjem 5,8 miliardy USD a zisk na akcii 2,17 USD.

Většina tohoto růstu pocházela ze segmentu zdravotnických prostředků. Jednalo se o segment, který zaznamenal největší pokles aktivity v období pandemie. Bylo odloženo mnoho nouzových operací, což Johnson & Johnson pocítil ve svých finančních výsledcích za rok 2020.

Nyní se však segment postupně zotavuje. Největší sektor společnosti Johnson & Johnson – farmaceutický průmysl zaznamenal nárůst tržeb o 9,6 %.

Vzhledem k tomu, že souhlas s nouzovým použitím vakcíny Johnson & Johnson byl udělen až v únoru, tržby společnosti z tohoto produktu za první čtvrtletí byly pouhých 100 milionů USD. Navzdory solidním finančním výsledkům cena této biotechnologické akcie nerostla.

Očekávané tržby pro rok 2021 jsou v rozmezí 90,6-91,6 miliardy USD, což je o něco méně než původní očekávání oznámená v lednu.

 

Budoucí vývoj akcie Johnson & Johnson

Biotechnologické akcie JNJ jsou v sektoru zdravotnictví významným jménem, ​​které investorům v průběhu let přineslo stabilní a konzistentní návratnost. Společnost je již nějakou dobu díky vakcíně proti COVID-19 ve středu mediálního zájmu.

Společnost může nabídnout investorům mnohem větší růst i z jiných produktů než ze samotné vakcíny.

Farmaceutický segment JNJ má ve svém portfoliu neuvěřitelnou škálu léků. Dalším zajímavým segmentem jsou zdravotnické prostředky, včetně chirurgických nástrojů a náhradních končetin.

Společnost může investorům nabídnout dlouhodobě rostoucí dividendy. Momentálně je vyplácena dividenda ve výši 2,50 % z aktuální tržní ceny této biotechnologické akcie. Jedná se o společnost, kterou by měl mít v portfoliu každý dividendový investor.

Vakcína společnosti proti COVID-19 je v případě Johnson & Johnson pouze zajímavým bonusem do jejich produktového portfolia. Jedná se tedy o poměrně defenzivní způsob, jakým investovat do biotechnologických akcií aktivních v oblasti COVID-19.

 

Obchodování biotechnologických akcií u LYNX

Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, můžete využít vynikající nabídky společnosti LYNX, protože vám umožníme obchodovat s akciemiETF, futuresopcemiCFD, či forexem za příznivé poplatky.

U LYNX můžete obchodovat v reálném čase prostřednictvím profesionálních platforem. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme profesionální vzdělávací webináře. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme analýzy trhu a novinky ze světa investic v rámci našeho LYNX zpravodajského a vzdělávacího portálu.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte náš převodník měn na více než 130 světových měn. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart