Nejlepší akcie a tipy na investice do akcií pro rok 2023
Do jakých akcií investovat v roce 2023? Každý rok obchodníci hledají ty nejlepší příležitosti pro investice do akcií. Přesto je někdy dost těžké najít lukrativní akcie s perspektivními vyhlídkami. Zejména v současné situaci na akciovém trhu.

V následujícím článku vám představéme rady, jak vybírat akcie v roce 2023. Nebude chybět ani aktuální seznam nejlepších akcií a následný podrobný rozbor 5 z nich. Pokud hledáte brokera pro obchodování s akciemi, klikněte zde.

Nejlepší akcie 2023: Do jakých akcií investovat?

Nejprve je třeba zmínit, že neexistuje žádný zaručený recept na to, do jakých akcií investovat. Vždy záleží na mnoha různých faktorech, investiční strategii, délce investice, riziku, očekáváních a povaze a preferencích jednotlivého investora. I tak je ale dobré zmínit, na co by si každý investor mohl v roce 2023 dávat pozor a nabídnout tak zájemcům o investování do akcií určitou inspiraci. Pokud se s akciemi teprve seznamujete, doporučujeme vám náš článek o obchodování akcií.

Jaké akcie koupit v roce 2023? Pojďme se podívat na několik parametrů, kterým by obchodníci měli zvažovat v rámci investice do akcií:

Jak investovat do akcií: Vybírejte finančně zdravé společnosti

Jednou z nejdůležitějších věcí, které je třeba při hodnocení akcií zvážit, je finanční zdraví společnosti. Zdravé firmy bývají obvykle stabilnější a investice do akcií tak může být méně riziková. Poznejte kritéria, která vám pomohou odhalit, do jakých akcií investovat.

Silný růst výnosů

Firmy, které zvyšují své výnosy, budou s větší pravděpodobností dlouhodobě úspěšné. Hledejte společnosti s historií silných růstů a také společnosti, kde se v budoucnosti růst očekává.

Vysoká ziskovost

Společnosti s vysokou ziskovostí jsou obecně atraktivnější investice, protože jsou schopny generovat vysoké výnosy pro své akcionáře. Zisk také ve větší či menší míře určuje ocenění akcie a může být použit k odměňování akcionářů ve formě dividend.

Vysoká provozní páka

Provozní páka je známá jako vztah mezi fixními náklady a variabilními náklady. Provozní páka charakterizuje podíl fixních nákladů v celkových nákladech podniku. Čím je podíl fixních nákladů na celkových nákladech podniku vyšší, tím větší jsou změny zisku při změnách tržeb. Velký podíl fixních nákladů pak při rostoucím objemu výroby znamená, že celkové náklady rostou pomaleji. Díky silné provozní páce se společnosti daří snižovat své celkové výrobní náklady (po dosažení bodu zvratu). V důsledku toho budou zisky růst rychleji než tržby. Provozní páka vám tak může pomoci při vašem rozhodování, do jakých akcií investovat. 

Nízké zadlužení

Vysoká úroveň dluhu může pro investory představovat velké riziko. S rostoucími úrokovými sazbami mohou náklady na úvěr prudce vzrůst, což může ovlivnit ziskovost. Společnosti s malým dluhem jsou obecně finančně stabilnější a méně rizikové.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Investice do akcií: Správný výběr odvětví je důležitý

Důležité je také zjistit, v jakém odvětví a sektoru firma působí. Některá odvětví a sektory mají tendenci překonávat ostatní v závislosti na ekonomických podmínkách a dalších faktorech. Při rozhodování o tom, do jakých akcií investovat, je tedy dobré brát v úvahu i tyto aspekty. Růst úrokových sazeb, vysoká inflace a blížící se ekonomická recese jsou v současnosti reálným rizikem. Pokud se proti tomu chcete vyzbrojit, podívejte se na akcie z níže zmíněných sektorů.

Nejlepší akcie a investice odolné proti inflaci a recesi

Společnosti, které jsou aktivní v oblasti spotřebního zboží, jsou obvykle odolnější vůči inflaci a recesi. Mezi spotřební zboží zpravidla řadíme například potraviny, nápoje, výrobky osobní péče a výrobky pro domácnost, které jsou považovány za nezbytné a velmi žádané bez ohledu na ekonomické podmínky. Společnosti v těchto odvětvích mají obvykle stabilní a konzistentní zisky, což z nich obvykle dělá relativně bezpečnou investici v době ekonomické nejistoty.

Další akcie považované za odolné vůči inflaci a recesi jsou veřejné služby. Tyto společnosti poskytují základní služby a jsou zpravidla regulovány vládními agenturami. Řadí se sem firmy, které se například starají o výrobu, zajištění a distribuci vody, elektřiny a plynu. Ale i realitní investiční fondy (REIT) mohou také nabídnout ochranu před inflací. REIT investují do nemovitostí a generují příjem prostřednictvím plateb nájemného. Více se můžete dozvědět v našem článku o REIT akciích.

Konečně můžete myslet i na luxusní zboží. Bohatí lidé jsou navíc obvykle méně postiženi ekonomickými krizemi. I v dobách krize multimilionáři zřejmě nebudou mít větší problém nakupovat luxusní zboží, což také činí tento sektor méně cyklickým. U luxusního zboží lze často také očekávat, že kupující se obvykle nerozhodují jen na základě ceny. Pokud dané zboží dokáže vyjádřit status a společenské postavení, vyšší cena může dokonce přidávat na jeho atraktivitě.

Další možností jsou dividendové akcie. Jde o společnosti, které rozdělují významnou část svých zisků akcionářům ve formě dividend. To může zajistit stálý tok příjmů i v době hospodářského poklesu.

Nejlepší akcie 2023: Společnosti s konkurenční výhodou

Konkurenční výhoda je něco, co odlišuje společnost od ostatních firem a umožňuje jí uspět na trhu. Některé příklady konkurenčních výhod jsou uvedeny níže.

Silné povědomí o značce

Společnosti se silnou značkou mohou často účtovat vyšší ceny za své produkty nebo služby, protože zákazníci jsou ochotni zaplatit více za značku, které důvěřují. Jde například o Apple a LVMH.

Duševní vlastnictví

Společnosti, které vlastní patenty, ochranné známky nebo jiné formy duševního vlastnictví, mohou často chránit své produkty nebo služby před konkurencí a udržet si konkurenční výhodu. Vezměme si například unikátní výrobky od ASML.

Nízké náklady

Společnosti s nižšími náklady často mohou nabízet své produkty nebo služby za nižší cenu než konkurence.

Důraz na kvalitní management a vedení firmy

Management a vedení společnosti mohou mít zásadní vliv na úspěch firmy. Hledejte společnosti se silnými úspěšnými týmy a jasnou vizí do budoucnosti. O důvěře managementu v danou společnost může také vypovídat to, do jaké míry management společnosti zpětně nakupuje nebo prodává vlastní akcie.

Jak investovat do akcií: Zvažte potenciál budoucího růstu

Kromě pohledu na předchozí výkonnost společnosti je také důležité podívat se na její potenciál pro budoucí růst. To může být obtížně předvídatelné. V úvahu lze ale vzít následující aspekty:

Působení na velkém a rostoucím trhu

Společnosti působící na velkých a rostoucích trzích budou mít s větší pravděpodobností prostor pro růst a expanzi.

Jedinečný produkt nebo služba

Společnosti s jedinečnými produkty nebo službami se mohou často odlišit od svých konkurentů a mohou mít větší potenciál růstu.

Silná partnerství a spolupráce

Společnosti se silnými partnerstvími nebo vztahy s jinými společnostmi nebo organizacemi mohou být schopny využít tyto vztahy k podpoře růstu.

Diverzifikujte své portfolio

Jedním z klíčových aspektů investování je diverzifikace portfolia, což znamená zahrnutí různých akcií a dalších investic do vašeho portfolia. To pomáhá rozložit vaše celkové riziko.

Obecně je také dobré diverzifikovat své investiční portfolio zahrnutím různých tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisykomodity a nemovitosti. To může pomoci snížit celkové riziko vašeho portfolia a potenciálně zlepšit vaše dlouhodobé výnosy. Je také důležité pravidelně kontrolovat své investice a v případě potřeby provádět úpravy. Aby bylo zajištěno, že vaše portfolio zůstane v souladu s vašimi finančními cíli.

Klíčová investiční témata pro rok 2023

Technologický sektor byl v posledních letech hlavním motorem rostoucích akciových trhů. V roce 2022 vyvolal pokles big tech tlak na akciové trhy. Vzhledem k obrovskému zastoupení v indexech bude případné oživení v technologickém sektoru pro akciové trhy pozitivním signálem.

To platí zejména s ohledem na rostoucí význam technologií v našem každodenním životě a pokračující posun k více digitální ekonomice. Investoři by se měli poohlédnout především po příležitostech v oblastech, jako je umělá inteligence (AI), cloud computing, internet věcí a kybernetická bezpečnost, pro které jsou dlouhodobé vyhlídky růžové.

Dalším klíčovým investičním tématem pro rok 2023 je pokračující posun k udržitelnému a sociálně odpovědnému investování. Stále více investorů si uvědomuje environmentální a sociální dopady společností, do kterých investují. Proto někteří z nich zřejmě začínají hledat příležitosti, které jsou v souladu s jejich hodnotami. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2023. To může znamenat zvýšený zájem o společnosti v odvětvích, jako je obnovitelná energie, produkty šetrné k životnímu prostředí a sociálně odpovědné financování. Za zmínku stojí například Tesla, SolarEdge a NextEra Energy.

Nejlepší akcie 2023

S ohledem na výše uvedená očekávání pro rok 2023 a diskutované strategie jsme sestavili seznam 10 zajímavých akcií pro rok 2023. Mějte ale na paměti, že tento seznam nepředstavuje návod, do jakých akcií investovat. Nelze jej považovat za radu na investice do akcií. Níže uvedené akcie slouží tedy pouze pro inspiraci. Pět vybraných akcií si následně představíme podrobněji.

Loading ...
Název společnosti Symbol Zavírací cena předchozího dne Den Týd. Měs. Půl roku 1 rok 5 let
Ralph Lauren RL 112,24 -0,09 % -1,51 % -0,85 % 0,63 % 26,87 % -17,89 %
LVMH MC 726,90 0,07 % -4,62 % -7,75 % -11,01 % 16,18 % 138,30 %
Unilever UNA 47,60 -0,13 % -0,22 % 1,96 % 1,03 % 2,96 % -1,27 %
Tesla TSLA 255,70 -4,23 % -10,75 % 5,01 % 27,40 % -15,15 % 1.128,21 %
Alphabet A GOOGL 130,44 -0,15 % -5,20 % 0,91 % 23,34 % 30,07 % 122,25 %
American Express AXP 154,71 -1,05 % -6,52 % -3,77 % -5,95 % 7,03 % 38,03 %
ASML ASML 546,40 1,01 % -1,52 % -10,38 % -9,75 % 23,21 % 243,35 %
Apple AAPL 173,93 0,49 % -0,13 % -1,38 % 9,98 % 14,44 % 221,22 %

Akcie Unilever (UNA)

Akcie Unilever (UNA) jsou známé jako spolehlivé a defenzivní dividendové akcie. Společnost se zabývá především prodejem spotřebního zboží, po kterém je poptávka poměrně stabilní. Díky tomu jsou Unilever akcie obvykle odolné vůči inflaci a recesi. Společnost má také silné pozice na rozvíjejících se trzích, kde poptávka po spotřebním zboží stále roste.

V posledních letech společnost Unilever také začala prodávat prostřednictvím online obchodů a platforem. V USA prodává například přes Walmart, v Číně přes Alibaba a v Brazílii přes online B2B platformu Compra Agora. Během prvního čtvrtletí letošního roku vzrostly prodeje prostřednictvím brazilské platformy o 67 %.

Graf a vývoj ceny akcie UNA

 • Den
 • Týden
 • Měs.
 • 6 M
 • YTD
 • 1 rok
 • 5 let
 • Max
Loading ...

Unilever vlastní několik silných značek, jako jsou Lipton, Knorr, Magnum a Rexona. To přináší výhody i nevýhody. Marže u luxusního zboží jsou obvykle poněkud vyšší, ale v těžkých dobách spotřebitelé obvykle přechází na levnější privátní značky.

Dividendy společnosti Unilever se od roku 1999 každoročně zvyšují a společnost je vyplácí čtvrtletně. V minulém roce bylo každé čtvrtletí rozděleno 0,4268 EUR na akcii. Firma navíc v posledních letech nakoupila miliardy vlastních akcií. V posledních letech se dividenda zvyšuje v průměru o 6 % ročně.

Akcie LVMH (MC)

LVMH je globální společnost zabývající se luxusním zbožím. Portfolio společnosti zahrnuje některé z nejznámějších světových značek, včetně Louis Vuitton, Moët & Chandon a Christian Dior.

Akcie LVMH si v posledních letech vedly dobře a díky silnému a diverzifikovanému portfoliu značek to může být zajímavá investice do akcií. Společnost vykázala konzistentní růst tržeb a zisků a akcie překonaly širší trh. V důsledku toho se v posledních letech potvrdilo, že špičkové značky společnosti jsou obvykle odolné vůči inflaci. Kromě toho má LVMH dobrou pozici na rostoucím čínském trhu. Ten je jeden z největších a nejrychleji rostoucích trhů s luxusním zbožím na světě.

Graf a vývoj ceny akcie MC

 • Den
 • Týden
 • Měs.
 • 6 M
 • YTD
 • 1 rok
 • 5 let
 • Max
Loading ...

Celkově je LVMH silnou společností, která má atraktivní vyhlídky na růst a nadále odměňuje své akcionáře formou dividend a zpětných odkupů akcií. V období od 17. května 2022 do 15. listopadu 2022 společnost také odkoupila akcie v hodnotě 1 miliardy EUR.

Očekává se, že LVMH bude v nadcházejících letech pokračovat v dobrém podnikání. Za posledních 5 let tržby vykazovaly průměrnou míru růstu (CAGR) 12,5 %. V roce 2022 se očekává obrat ve výši 78,9 miliardy EUR a v roce 2023 analytici odhadují obrat více než 84,3 miliardy EUR. Investice do akcií společnosti tak může být zajímavou příležitostí. V posledních letech se výrazně zlepšily i marže. V důsledku toho vzrostl zisk za posledních 5 let v průměru o více než 24 %. Za celý rok 2022 se očekává zisk 14,7 miliardy EUR. V roce 2023 analytici očekávají čistý zisk ve výši 16,17 miliardy EUR.

Akcie Tesla (TSLA)

Společnost Tesla v posledních letech vyrostla v jednu z největších společností na světě. V letošním roce cena akcií klesla asi o 60 %. Společnost je však ve vynikající pozici, aby mohla těžit z trendu k udržitelnému rozvoji. Stále více vlád zavádí legislativu týkající se vozidel na fosilní paliva. Tento vývoj by měl zajistit v následujících letech pokračující poptávku po vozidlech Tesla.

Graf a vývoj ceny akcie TSLA

 • Den
 • Týden
 • Měs.
 • 6 M
 • YTD
 • 1 rok
 • 5 let
 • Max
Loading ...

Cena akcie TSLA prudce klesá zřejmě kvůli kombinaci sentimentu a nepokojů kolem generálního ředitele Elona Muska. Investoři nejsou spokojeni s tím, že Musk zřejmě nyní věnuje až příliš pozornosti společnosti Twitter. Společnost Tesla se stala velmi ziskovou a do roku 2023 se odhaduje 50% nárůst tržeb. Zlepšení marží a úspory nákladů také umožní růst ziskovosti stejným procentem nebo rychleji.

Pro rok 2023 analytici hovoří o zisku 17,5 miliardy USD, ale tato očekávání mohou být příliš konzervativní. Analytici jsou zřejmě také opatrnější kvůli ekonomickému výhledu. Tesla každopádně patří mezi naše nejlepší akcie 2023.

American Express (AXP)

American Express je společnost poskytující finanční služby, která působí na trhu již více než 160 let. Společnost je známá svými kreditními kartami, cestovními službami a pojištěním. Společnost byla v posledních letech schopna prezentovat silná finanční čísla. 

Během posledních pěti let společnost American Express trvale vykazovala silné zisky a růst tržeb. Jedním z důvodů tohoto úspěchu je rozmanitost produktů a služeb společnosti. American Express má velkou zákaznickou základnu a generuje příjmy z různých zdrojů, včetně poplatků za kreditní karty a cestovní služby. Tato rozmanitost pomáhá chránit společnost před hospodářskými poklesy a dalšími výzvami trhu, jako je inflace.

Graf a vývoj ceny akcie AXP

 • Den
 • Týden
 • Měs.
 • 6 M
 • YTD
 • 1 rok
 • 5 let
 • Max
Loading ...

American Express je uznávaným jménem ve finančním průmyslu a má loajální zákaznickou základnu. Firmě to může usnadnit přilákání nových zákazníků a udržení (nebo dokonce zvýšení) podílu na trhu. V uplynulém roce dokázala společnost každé čtvrtletí přilákat více zákazníků.

Společnost samozřejmě čelí konkurenci ostatních poskytovatelů finančních služeb a změnám ve spotřebitelských zvyklostech a ekonomických podmínkách. Tyto aspekty mohou ovlivnit výkonnost společnosti. Momentálně však ze zvýšené úrokové sazby American Express těží. V následujících letech se očekává pokračující růst. I proto řadíme AXP mezi nejlepší akcie 2023.

Akcie ASML (ASML)

ASML je přední světový poskytovatel pokročilých zařízení a technologií pro výrobu polovodičů. Akcie společnosti si v průběhu let vedly dobře. Jedním z klíčových faktorů úspěchu ASML jsou inovativní technologie a řešení pro polovodičový průmysl. Extrémní ultrafialové (EUV) litografické systémy společnosti jsou v čele výroby čipů a pomáhají společnostem vyrábět menší a pokročilejší čipy pro širokou škálu aplikací, včetně chytrých telefonů, notebooků a dalších elektronických zařízení.

Graf a vývoj ceny akcie ASML

 • Den
 • Týden
 • Měs.
 • 6 M
 • YTD
 • 1 rok
 • 5 let
 • Max
Loading ...

ASML také těží ze silné finanční pozice. Společnost má robustní rozvahu se silným volným peněžním tokem a nízkým dluhem. Tato stabilita umožnila ASML přečkat ekonomický pokles a pokračovat v investicích do výzkumu a vývoje, čímž se společnost dostala do popředí v polovodičovém průmyslu.

Jedním z hlavních rizik investice do akcií ASML je cyklický charakter polovodičového průmyslu. Poptávka po čipech může být ovlivněna ekonomickými podmínkami, které zase mohou ovlivnit poptávku po zařízení a technologii ASML. Loňský rok se ale ukázalo, že ASML kvůli monopolnímu postavení nezaznamenala pokles poptávky po svých produktech. Ty jsou zřejmě pro výrobu čipů příliš důležité. Zákazníci ASML pravděpodobně nechtějí riskovat, že skončí na konci fronty, když zruší objednávky. S pokračující digitalizací zůstane zřejmě poptávka po čipech vysoká i v následujících letech.

Pamatujte vždy prosím na to, že obchodování na burze je rizikové. Až budete uvažovat o tom, do jakých akcií investovat, tak prosím vždy dbejte na pravidla své strategie a berte v úvahu všechna možná rizika.

Přečtěte si také:

O autorovi:

Investiční specialista LYNX Justin Blekemolen se dlouhodobě věnuje rozboru akciového trhu a píše pravidelné články pro nizozemskou pobočku LYNX. V minulosti také pracoval jako technický analytik pro IEX a Tostrams Group.

Další použité zdroje:

LYNX: Beste aandelen voor 2023 volgens Justin Blekemolen (28. 12. 2022); lynx.nl/beurs/beurs-koersen/aandelen/beste-aandelen/beste-aandelen-voor-2023-volgens-beleggingsexpert-justin-blekemolen/

LYNX: Online broker pro globální obchodování

Chcete snadno, rychle a profesionálně obchodovat s akciemi? Pak obchodujte s akciemi prostřednictvím LYNX. Jako renomovaný online broker vám umožníme obchodovat s akciemi přímo na domácích burzách. Více informací o online brokerovi LYNX najdete na: LYNX: Akciový broker

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart