Investice do vodíku: Nejlepší vodíkové akcie pro rok 2022
Vodíkové akcie v roce 2020 prudce vzrostly. V uplynulých dvou letech byly vodíkové akcie populární, což se projevilo v obrovské volatilitě cen.

V tomto článku se budeme zabývat investováním do vodíkových akcií. Nejprve se věnujeme konceptu jízdy na vodík a probereme nejnovější novinky a trendy. Pohon na vodík může být atraktivní alternativou k bateriovým elektromobilům. Investice do vodíkových akcií tak může být zajímavá pro investory, kteří věří v udržitelnou budoucnost.

Investice do vodíku

Většina společností v tomto odvětví je stále ve fázi budování nebo výzkumu a nese ztráty kvůli vysokým nákladům na výzkum a vývoj. Z dlouhodobého hlediska by se však tyto náklady snad měly vrátit. Zejména odvětví těžké železniční, nákladní, námořní a průmyslové dopravy nabízejí v nadcházejících letech miliardový potenciál pro technologii palivových článků.

Podle společnosti Markets and Markets se očekává, že celosvětový trh s palivovými články vzroste z 2,9 miliardy USD v roce 2022 na 9,1 miliardy USD v roce 2027. Rostoucí poptávka po čisté výrobě energie s nižšími nebo žádnými emisemi je hlavním důvodem, který bude hnací silou růstu trhu. Vlády budou navíc pravděpodobně stále častěji zavádět zákony a předpisy na snížení emisí skleníkových plynů. To by mělo v blízké budoucnosti podpořit poptávku po palivových článcích a být pozitivní pro investice do vodíku.

Elektromobily a nevýhody používaných baterií

Elektromobily jsou v médiích často oslavovány jako nejlepší řešení ekologických problémů. Překážkou však mohou být baterie, které jsou k tomu potřeba. Klíčovým prvkem pro baterie a akumulátory je totiž kombinace kobaltu a lithia, tzv. oxid lithno-kobaltnatý. Tyto suroviny jsou nejen vzácné, ale také velmi znečišťující.

Poznámka
Jsou elektromobily bez emisí CO2?
Elektromobily však nejsou zcela bez emisí CO2. Elektromobil střední třídy vypouští celkem 32 300 kg CO2, zatímco srovnatelný benzinový vůz vypouští 53 100 kg CO2. Ačkoli je tedy elektromobil ekologičtější, zdaleka není klimaticky neutrální. Vznikají přímé emise pevných částic a nepřímé emise CO2 a NOx (oxidů dusíku).

Dvě třetiny kobaltu prodávaného po celém světě pocházejí z Konga, kde se však Amnesty International setkala s dětskou prací a silným znečištěním životního prostředí. Místní lidé pracují v otřesných podmínkách v nebezpečných dolech. Vzhledem k vysoké poptávce po bateriích prudce vzrostla poptávka po surovinách, jako je nikl, kobalt a lithium. V důsledku toho ceny těchto surovin prudce vzrostly. To přimělo například společnost Tesla přejít na levnější baterie z lithia, železa a fosfátu.Kritici navíc poukazují na nízkou energetickou hustotu. Baterie jsou těžké, a proto jsou vhodné zejména pro relativně krátké vzdálenosti. Například různé modely Tesla ujedou přibližně 380 až 500 km. Jiné, levnější modely značky Volkswagen například nepřekročí 340 km. Nabíjení také trvá mnohem déle než tankování. Přestože v současné době je v České republice k dispozici již větší množství dobíjecích míst, neplatí to všude. Nízká hustota energie také snižuje vhodnost bateriových vozů pro přepravu těžkých předmětů. Díky tomu jsou elektromobily vhodné zejména pro kratší cesty s cestujícími, kdy je čas na dobití baterie. Rychlonabíjecí stanice, které se snaží tento problém vyřešit, dnes najdete na stále větším počtu míst.

Vodík jako “čistší” alternativa?

Automobil na vodík je ve skutečnosti také elektromobil, ale k pohonu elektromotoru používá vodík. Je důležité zmínit, že vodík není zdrojem energie, ale jejím nosičem, stejně jako baterie. Vodík se však musí nejprve vyrobit z vody a energie. K tomu je třeba, aby se oddělil kyslík a vodík. Při chemické reakci se uvolňuje energie ve formě elektřiny. Tuto energii lze skladovat po neomezenou dobu, a to jak v plynné, tak v kapalné formě. Jedinými zbytkovými produkty jsou vodní pára a teplo.

K jeho výrobě je však zapotřebí také energie. K tomuto účelu se většinou používá zemní plyn. Dá se tedy říci, že ani pohon na vodík není CO2 neutrální. Tento vodík se proto označuje jako “šedý” vodík. Vodík je však udržitelný (zelený vodík) pouze tehdy, pokud se k jeho výrobě používá také udržitelně vyráběná elektřina, například větrná nebo solární energie.

Proces výroby vodíku a jeho použití jako paliva v automobilu je však podle některých odborníků neefektivní, protože se při něm ztrácí velké množství energie. Někteří odborníci se proto domnívají, že “zelený” vodík představuje alternativu pouze pro dopravu na kratší vzdálenosti (např. autobusy). Pro těžkou přepravu na delší vzdálenosti je totiž dojezd baterií nedostatečný. Elektrický pohon se zatím zdá být efektivnější, levnější a dostupnější.

Krátké tankování, větší dojezd a menší baterie

Velkou výhodou vozidel s palivovými články je, že vodík může nahradit vysoce znečišťující fosilní paliva. Snížení emisí CO2 je mimo jiné jedním z hlavních cílů pro zlepšení kvality ovzduší. Vodík má téměř třikrát vyšší energetickou hustotu než benzin. Proto je možné ujet dlouhé vzdálenosti přes 600 km, používat menší baterie a natankovat za tři minuty. Na ujetí vzdálenosti 100 km je zapotřebí přibližně 1 kg vodíku, takže na jedno natankování je potřeba pouze 5-6 kg vodíku jako paliva.

Velkým problémem je však počet čerpacích stanic. V současné době existuje jen velmi málo čerpacích stanic, kde lze natankovat vodík. Kromě toho je zatím velmi málo vodíkových automobilů, takže poptávka po vodíkových čerpacích stanicích je také malá. K dosažení dalšího průlomu jsou proto nezbytné investice vlád nebo jiných zúčastněných stran. Před několika lety představila německá vláda vodíkovou strategii. Zdá se, že tato země stojí v čele vodíkové revoluce v Evropě, a proto jsou vodíkové akcie u našich západních sousedů nesmírně oblíbené.

Japonsko, Jižní Korea a Čína již do této technologie investovaly miliardy. Německo se je snaží dohnat investicemi ve výši 9 miliard EUR. Ambicí země je stát se světovým lídrem v používání zeleného vodíku jako nosiče energie.

Nevýhody vodíku: Katalyzátory a čerpací stanice

Další nevýhody vodíkové technologie spočívají především ve vysoké ceně katalyzátorů na bázi platiny a palladia. Cena obou surovin v posledních letech prudce vzrostla. Riziko spočívá v tom, že s vyšší poptávkou se ceny těchto relativně vzácných surovin dále zvýší.

Nejnovější vývoj v automobilovém průmyslu

Díky obrovskému technologickému pokroku se vodíková auta začínají stávat alternativou k jiným způsobům dopravy. Hyundai Nexo a Toyota Mirai jsou dobrými příklady. Do vodíkových automobilů se nyní vrhají i další výrobci, například Ford, BMW, Daimler a Volkswagen. Renault již představil dodávky Kangoo a Master na vodíkový pohon.

Společnost BMW nedávno uvedla, že od roku 2025 začne ve velkém prodávat vodíková auta. Tyto vozy vyvinula společně s Toyotou. Brzy se začne v malém měřítku vyrábět iX5, elektromobil s palivovým článkem.

Investice do vodíku: Trh s automobily na vodík roste v Asii rychleji

Ve východní Asii jsou mnohem rychlejší/napřed, hlavně v Japonsku, kde je již 160 míst pro tankování vodíku. Do roku 2025 by se měl jejich počet zdvojnásobit na 320 a do konce tohoto století by mělo být v zemi k dispozici 1000 stanic. Japonská Toyota je také jedním z největších výrobců vodíkových automobilů. Na silnicích již jezdí více než 10 000 vozů Toyota Mirai na vodíkový pohon.

Zajímavý vývoj probíhá také v Jižní Koreji: tamní vláda chce do roku 2022 vybudovat síť 310 vodíkových čerpacích stanic a do roku 2040 1200 stanic. V současné době se v Jižní Koreji údajně vyrobilo již 6,2 milionu vodíkových automobilů, z nichž více než polovina je určena na vývoz. Na realizaci těchto plánů vláda vynakládá miliardy. Příjemným bonusem je skutečnost, že vodík je vedlejším produktem některých velkých jihokorejských průmyslových továren, z nichž lze nyní téměř 2 miliony tun ročně využít pro palivové články.

Jihokorejská automobilka Hyundai zahájila skutečnou vodíkovou ofenzívu a oznámila, že investuje 6 miliard EUR do výrobních kapacit systémů palivových článků, aby mohla do roku 2030 postupně vyrábět až 700 000 vozidel.

Vodíkové akcie: Aktuální přehled a vývoj cen

V níže uvedené tabulce najdete seznam deseti akcií vodíku a jejich aktuální vývoj ceny. Dále se budeme podrobněji zabývat třemi z nich, které mohou nabídnout zajímavou příležitost k investici vo vodíku.

Loading ...
Název společnosti Symbol Měna Tržní kapitalizace (v mld. USD) Zavírací cena předchozího dne Den Týd. Půl roku 1 rok
Hexagon HEXA.B SEK
Bloom Energy BE USD 2,70 13,55 3,25 % 0,36 % -36,73 % -23,47 %
Nikola NKLA USD 0,41 0,62 -4,84 % -22,19 % -75,31 % -91,79 %
PowerCell Sweden PCELL EUR 0,36 7,07 -1,84 % -12,77 % -37,84 % -50,75 %
Nel Asa NEL EUR 2,07 1,24 0,00 % -3,13 % -14,63 % -12,52 %
Ballard Power BLDP USD 1,28 4,34 -0,92 % -1,38 % -29,51 % -45,15 %
Cummins CMI USD 30,10 210,96 0,80 % -1,86 % -15,09 % 2,25 %
Plug Power PLUG USD 4,95 8,38 -1,55 % 6,73 % -47,55 % -56,72 %
Air Liquide AI EUR 83,75 158,26 0,92 % -1,84 % 12,72 % 6,82 %

1. Investice do vodíku: Akcie Plug Power (PLUG)

Americká společnost Plug Power je pravděpodobně nejznámější akcií mezi investory do vodíkových technologií. Tato společnost o sobě tvrdí, že je lídrem v oboru vodíkových palivových článků. Společnost Plug Power nasadila již více než 50 000 systémů palivových článků pro průmysl mobility. Kromě toho je firma největším odběratelem kapalného vodíku. Vybudovali také vodíkovou dálnici po celé Severní Americe.

Plug Power nabízí koncovým zákazníkům významnou přidanou hodnotu, včetně významných ekologických výhod, zvýšení účinnosti, rychlého doplňování paliva a nižších provozních nákladů. Mezi zákazníky společnosti patří Amazon, BMW, The Southern Company, Carrefour a Walmart. Společnost nyní využívá své znalosti a zkušenosti k rychlé expanzi na další klíčové trhy, včetně silničních vozidel s nulovými emisemi, robotiky a datových center.

Akcie vodík: Cenový graf akcie PLUG
Týdenní graf akcie PLUG od červenec 2017 do března 2023. Zdroj: Trader Workstation (20. 4. 2023)

Ocenění akcií Plug Power (PLUG)

Příjmy společnosti Plug Power solidně rostou. V roce 2019 dosáhl obrat 230 milionů USD a v roce 2021 502 milionů USD. Velkým problémem jsou však vysoké náklady a záporné marže. Analytici očekávají kladnou EBITDA ve výši 47,4 milionu USD od roku 2023. Očekává se, že čistá ztráta bude činit 260 milionů USD.

Rychlý růst příjmů se zdá být zajímavý, ale vysoké ztráty vytvářejí tlak na obchodní model. Společnost čelí vyšším nákladům na vodík a vodíkové molekuly v souvislosti s historicky vysokými cenami plynu. Společnost Plug doufá, že do druhé poloviny roku 2023 sníží náklady na molekuly o více než 50 %.

Plug Power je jednou z největších a nejsilnějších vodíkových společností. Investoři by si však měli být vědomi vysokých rizik. V roce 2021 měla společnost záporný volný peněžní tok ve výši 551 milionů USD. Společnost má stále pouze 2,9 miliardy USD v hotovosti a likvidních aktivech. Společnost Plug Power proto možná bude muset v budoucnu znovu získat hotovost.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

2. Investice do vodíku: Akcie Ballard Power (BLDP)

Společnost Ballard Power Systems je po společnosti Plug Power jednou z nejznámějších vodíkových akcií a její tržní kapitalizace přesahuje 5 miliard USD. Společnost byla založena v roce 1979 a původně se zabývala vývojem lithiových baterií. V roce 1989 došlo k obratu a společnost se začala zaměřovat na technologii palivových článků PEM. Společnost pochází z Kanady a je kótována na americké i kanadské burze. Společnost Ballard vyrábí palivové články již řadu let, a to především pro nákladní vozidla, autobusy, vlaky, vysokozdvižné vozíky a lodě.

V posledních letech se společnost Ballard Power rozhodla zaměřit také na automobilový průmysl a vyvinula h-tron společně se společností Audi koncernu Volkswagen. Tento koncepční vůz jezdí na elektřinu s vodíkem jako zdrojem energie a je plně natankovaný během čtyř minut. Přesto se zdá, že německá automobilka v oblasti technologií zaostává za svými konkurenty. Hyundai a Toyota již podobné vozy vyrábějí, zatímco Audi uvede tento revoluční vůz do výroby nejdříve v roce 2025. Společnost Ballard Power mimochodem spolupracuje také s dceřinou společností Toyoty.

Společnost Ballard Power je držitelem řady patentů a má silné postavení na trhu autobusů a vysokozdvižných vozíků. Společně s novým čínským partnerem Weichai Power, který od srpna 2018 vlastní přibližně 20 % společnosti Ballard Power, chce vyrábět pohony na palivové články a obsluhovat tak asijský trh. Za tímto účelem byl založen společný podnik, v němž společnost Weichai vlastní 51 % a společnost Ballard Power 49 %. Výrobní závod v Šanghaji již byl uveden do provozu a ve střednědobém horizontu přibudou další dva závody v provinciích Hubei a Shangdong. Celkem nyní jezdí po čínských silnicích více než 2 000 nákladních vozidel s palivovými články a přibližně 700 autobusů s palivovými články s technologií Ballard.

Akcie vodík: Cenový graf akcie BLDP
Týdenní graf akcie BLDP od červenec 2017 do března 2023. Zdroj: Trader Workstation (20. 4. 2023)

Od roku 2022 se opět očekává silnější růst

Růst prodeje v posledních třech letech stagnuje a v roce 2021 dosáhne přibližně 105 milionů USD. Nedávné navýšení kapitálu přineslo nové finanční prostředky, takže celková částka dosáhla 763 milionů USD. Peníze by měly být použity na financování dalšího růstu. Pro rok 2022 proto analytici očekávají nárůst tržeb o 30 % na 138 milionů USD a mírné zlepšení zisku na akcii na -0,22 USD. Pro rok 2023 se očekává nárůst tržeb o 45 % na 201 milionů USD, přičemž zisk na akcii zůstane stále v červených číslech na úrovni -0,15 USD.

Nedostatek zisků však ukazuje, že akcie společnosti Ballard Power jsou velmi rizikové. To ostatně dokládají i pohyby cen akcií, které jsme v posledních letech zaznamenali.

3. Investice do vodíku: Akcie Nel ASA (NEL)

Technologie palivových článků je silně podporována také ve Skandinávii. Například v Norsku hraje vodík stále důležitější roli jako pohonný systém v lodním průmyslu. Největší společností je Nel ASA, která již téměř 100 let vyrábí elektrolýzní zařízení pro výrobu vodíku a vodíkové čerpací stanice. Společnost s výrobními závody v Norsku, Dánsku a USA má mezi svými zákazníky řetězce čerpacích stanic, dopravní a logistické společnosti a ropné společnosti.

Nel ASA je stále relativně malá společnost. Za posledních pět let rostly příjmy společnosti Nel ASA průměrným ročním tempem 21,7 %. Další nárůst obratu se očekává i v nadcházejících letech. Tento rychlý růst je stále nákladný, což také zvýší ztráty. Ani v tomto případě není v současné době vyhlídka na ziskovost. Analytici se však domnívají, že by se příjmy společnosti Nel ASA mohly do roku 2024 ztrojnásobit na více než 240 milionů USD. Pozitivní je, že společnost je bez dluhů.

Akcie vodík: Cenový graf akcie NEL
Týdenní graf akcie NEL od červenec 2017 do březen 2023. Zdroj: Trader Workstation (20. 4. 2023)

ETF na vodík

Pro investory, kteří nechtějí investovat do jedné konkrétní akcie vodíku, může být ETF dobrou volbou.

Přečtěte si také:

LYNX: Beleggen in waterstof aandelen: wat zijn de beste waterstof aandelen voor 2022? (24. 5. 2023); lynx.nl/beurs/beurs-koersen/aandelen/beste-aandelen/beste-brandstofcel-waterstof-aandelen

Nejlepší a nejhorší akcie významných indexů

Které akcie hlavních indexů v poslední době nejvíce vzrostly a které klesly? Jaké jsou nejlepší akcie v roce 2023? Které cenné papíry dosáhly za posledních 5 let nejlepší výkonnosti a které naopak zaznamenaly propad? Poznejte nejlepší a nejhorší akcie dle jejich cen u těchto indexů: DAX, MDAX, Euro Stoxx 50, Dow Jones, Nasdaq 100.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart