Vodíkové akcie jsou stále populárnější a jejich ceny rostou. Lidstvo dlouhodobě hledá čistší alternativy k běžným fosilním palivům.

Už nějakou dobu se vodík využívá v mnoha průmyslových odvětvích, avšak od doby, co se stal novým potenciálním palivem pro automobily, může dojít k raketovému růstu jeho poptávky. Vodíkové akcie jako forma investice do vodíku se stávají stále zajímavější.

V článku se dočtete, že výbušný růst ve využití vodíku byl již dávno predikován. Dále si popíšeme výhody a nevýhody elektromobilů ve srovnání s vodíkovými technologiemi a poté se podíváme na nejlepší vodíkové akcie a také akcie pro investici do palivových článků.

Elektrický pohon se zdá být řešením, ale nejsou vodíkové palivové články ještě lepší?

Jaká jsou očekávání? Jaké jsou alternativy? Jaké jsou nejlepší vodíkové akcie? A možná nejdůležitější otázka: jak můžete investovat do vodíkových akcií?

Jak ekologický je opravdu elektrický motor?

Trend boje za čistší klima je nezvratný. Vědci a vynálezci se po léta snaží najít alternativy k vysoce neekologickým benzínovým a naftovým motorům. Elektrický pohon se jeví jako vhodná alternativa a stále více států na světě se zavazuje k jejich zavádění. Nejznámějším vývojářem elektrických vozidel na světě je společnost TeslaAkcie Tesla neustále roste a nedávno předběhla společnost Toyota a stala se tak nejdražším výrobcem automobilů na světě. Tesla má nyní hodnotu přibližně 225 miliard USD. Prakticky všichni výrobci automobilů na světě k vývoji elektrických automobilů směřují.

Elektromobily však mají stále mnoho nevýhod. Média často oceňují elektromobily jako nejlepší řešení ochrany životního prostředí. První překážkou ovšem mohou být baterie. Ve skutečnosti je nejdůležitějším prvkem pro výrobu baterií a akumulátorů kombinace kobaltu a lithia. Tyto suroviny jsou nejen vzácné, ale jejich těžba je také extrémně znečisťující.

Dvě třetiny celosvětově vytěženého kobaltu pochází z Konga, kde těžba způsobuje řadu problémů – od dětské práce až po znečištění životního prostředí. Místní obyvatelstvo pracuje v otřesných podmínkách v nebezpečných dolech a v důsledku vysoké poptávky po bateriích prudce vzrostla poptávka po obou potřebných surovinách.

Kobalt vs Lithium - investice do komodit

Pokud si myslíte, že je lithium dobrá příležitost k investici, přečtěte si článek o nejlepších lithiových akciích. O investování do kobaltu jsme také psali.

Kritici dále poukazují na nízkou hustotu energie. Baterie jsou těžké, a proto zvláště nevhodné pro cestování na dlouhé vzdálenosti. Například různé modely elektromobilů Tesla mají dojezd přibližně 380 až 500 km. Jiné, levnější modely – například od společnosti Volkswagen, mají dojezd pouhých 260 km. Nabíjení však trvá mnohem déle než u benzínových motorů. Díky nízké hustotě energie jsou automobily poháněné bateriemi méně vhodné pro přepravu těžkých předmětů. Navíc je hustota nabíjecích stanic stále poměrně nízká.

Kromě toho i elektromobily produkují CO2. Elektrický vůz střední třídy uvolňuje celkem 32 300 kilogramů CO2, zatímco srovnatelné benzinové auto uvolňuje 53 100 kilogramů CO2. Přestože je elektrický vůz čistší, není ani z hlediska klimatu zcela bezchybný.

LYNX
WEbinář


Jak investovat v dobách vysoké inflace a rostoucích sazeb

Staňte se lepším investorem a získejte schopnost pochopit a správně vyhodnotit makroekonomické souvislosti a jejich dopady na akciové trhy a ziskovost vašeho portfolia. S Petrem Tmejem dne 12.10. od 19h.

Alternativa – vodíkový pohon; krátké tankování, vyšší dojezd a menší baterie

Pro výrobu vodíku se pomocí elektrolýzy dělí voda na kyslík a vodík. V palivových článcích je proces elektrolýzy obrácen – pojí se vodík s kyslíkem a vytváří elektrický proud. Ten se dá použít k pohonu elektrického motoru. Jedinými zbytkovými produkty jsou vodní pára a teplo. Vodíkový pohon neprodukuje žádný CO2, což z něj činí vozidlo s nulovými emisemi. Myšlenka pohánět auta tímto způsobem není nová. Automobilky v tomto směru provádějí intenzivní výzkum už od počátku tisíciletí. Teprve nyní se však zdá, že je technologie zralá a dostupná.

Velkou výhodou vozidel s palivovými články je to, že vodík může nahradit vysoce znečišťující fosilní paliva. Snížení emisí CO2 je jedním z pilířů zlepšení kvality ovzduší. Vodík má téměř trojnásobek energetické hustoty benzinu. Vozidla na vodíkový pohon proto mají dojezd i více než 600 km, menší baterie a plné dobytí baterie trvá pouhé 3 minuty. Vzdálenost 100 km vyžaduje asi 1 kg vodíku, takže na jednu plnou baterii je spotřebování pouze 5-6 kg vodíku.

Hlavním problémem je momentálně malý počet doplňovacích stanic. Investice od vlád nebo jiných zúčastněných stran jsou proto nezbytné k dosažení dalšího průlomu. Německá vláda například nedávno představila strategii pro rozvoj vodíkových automobilů. Zdá se, že Německo je v popředí vodíkové revoluce v Evropě a vodíkové akcie jsou u našich západních sousedů velmi oblíbené.

Do technologie již byly investovány miliardové částky v Japonsku, Jižní Koreji a Číně. S investicí 9 miliard EUR se snaží dohnat tyto 3 státy právě Německo. Ambicí spolkové republiky je stát se globálním průkopníkem v používání vodíku jako generátoru energie.

Historie palivového článku

Vodík je nejčastějším prvkem ve vesmíru. S myšlenkou vodíkového pohonu vědci pracují déle, než by většina lidí řekla. Již v roce 1838 objevil švýcarský vědec Christian Friedrich Schönbei princip palivového článku. Schönbein ve svém vědeckém článku publikoval výsledky výzkumu, při kterém vygeneroval elektřinu z chemické reakce mezi vodíkem a kyslíkem na platinových deskách.

Na výzkum navázala řada vědců a v roce 1843 vznikla první galvanická plynová baterie, která byla předchůdcem toho, co se dnes nazývá palivový článek. Baterie však produkovala příliš málo elektřiny, aby konkurovala spalovacímu motoru a brzy zmizela do pozadí. Další výzkum byl proveden až ve 20. století, ale baterie byla příliš drahá a měla krátkou životnost, aby mohla být využita v praxi. V roce 2000 však byly vynalezeny nové anodové materiály, které byly více než 5x levnější než platina. Na přelomu tisíciletí jsme proto zaznamenali extrémní nárůst počtu akcií společností, zabývajících se vodíkovými technologiemi.

Výbušný růst v užití vodíku byl již predikován

Dle předpovědi německého Verbands Deutscher Maschinen-und Anlagenbau (VDMA) bude mít trh palivových článků v roce 2020 hodnotu € 2 miliardy. To je desetinásobek jeho obratu za rok 2017. Velká část tohoto růstového předpokladu má pocházet z automobilového odvětví. Někteří analytici dokonce tvrdí, že se vodík v blízké budoucnosti stane nejdůležitějším palivem pro automobily.

Nejnovější vývoj v automobilovém průmyslu

Automobilový sektor byl otřesen příchodem elektrického řízení, ale i vývoj v oblasti automobilů na vodíkový pohon je zajímavý. Výrobci automobilů stále více investují do čistých technologií. Kromě elektrického pohonu je nyní i vodík středem pozornosti. Jak již bylo zmíněno, myšlenka řízení vozidel tímto způsobem není nová. Výrobci automobilů provádějí intenzivní výzkumy od začátku tisíciletí. Nyní se však tato technologie konečně zdá být dostatečně funkční a levná, aby mohla být použita v praxi.

Někteří vědci dokonce předpovídají, že vodík se nakonec stane nejdůležitějším palivem pro automobilový průmysl. Vědci navíc věří, že i elektromobily budou v budoucnu spolupracovat s technologií palivových článků. Poradenská společnost McKinsey očekává, že do roku 2030 bude v provozu 10 až 15 milionů vozů s vodíkovým pohonem. Poslední průzkum KPMG Global Automotive Executive Survey ukázal, že palivové články jsou novým trendem číslo jedna a o toto prvenství soutěží právě s elektrickým pohonem. Velká většina generálních ředitelů automobilek považuje palivové články za lepší alternativu k bateriím.

Vzhledem k obrovskému technologickému pokroku se nyní automobily na vodíkový pohon stávají seriózní alternativou. Dobrými příklady jsou Hyundai Nexo a Toyota Mirai. I další výrobci, jako jsou Ford, BMW, Daimler a Volkswagen, se také stále více zaměřují na vodíková vozidla. Renault již představil přívěsy Kangoo a Master, které jsou poháněny vodíkovými motory.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií a vybraného ETF.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Průlom technologie palivových článků ve vozidlech

Nejnovější průzkum KPMG globálního automobilového průmyslu ukázal, že palivové články jsou vedoucím trendem a sesadily elektricky poháněné automobily z trůnu. Většina CEO vnímá palivové články jako lepší alternativu k bateriím.

Díky velkému technologickému skoku se vodíkové automobily stávají reálnou alternativou ke konvenčním a elektrickým pohonům. Dobrým příkladem jsou automobily Hyundai Nexo a Toyota Mirai. Ostatní automobilky jako FordBMWDaimler a Volkswagen se také začínají zaměřovat na vodíkem poháněná

Větrná a vodní energie k produkci ekologického vodíku

Protože výroba vodíku z obnovitelné energie je ekonomicky udržitelná, vodík se může stát alternativou k benzínu a naftě. Přebytečná elektřina z větrné a sluneční energie může být přeměněna na vodík a distribuována do automobilů prostřednictvím čerpacích stanic.

Protože větrné turbíny a solární systémy vytvářejí za určitých povětrnostních podmínek více energie, než je potřeba v elektrické rozvodné síti, může být tato energie v některých případech dokonce použita zdarma k výrobě vodíku. Jedná se o velmi ekologickou technologii, která v budoucnu může fungovat.

E-commerce gigant Amazon již v mnoha svých skladech používá vysokozdvižné vozíky poháněné palivovými články.

Nevýhody vodíku: vysoké ceny katalyzátorů a síti palivových stanic

Samozřejmě existují i ​​nevýhody vodíkové technologie (alespoň nyní). Jedná se zejména o vysoké náklady na výrobu katalyzátorů na bázi platiny a palladia. Cena obou surovin v posledních letech prudce stoupla. Existuje riziko, že v případě vyšší poptávky se ceny těchto surovin dále zvýší. Může se však jednat o stejný scénář, jaký jsme zaznamenali u kobaltu a lithia, jejichž cena se po obdobném nárůstu zhroutila.

Čtěte také >> Nejlepší akcie biopotravin v roce 2022: 3 tipy pro vaše portfolio

Jak jsme avizovali výše, síť čerpacích stanic je zatím nedostatečná. Přestože se počet veřejných čerpacích stanic pro vodík v posledních pěti letech ztrojnásobil, v Evropě je jich pouze 177. 87 z nich je v Německu. V Asii je pokrok mnohem rychlejší – jen v Japonsku je momentálně 114 dobíjecích stanic. Japonská Toyota je také jedním z největších výrobců automobilů na vodíkový pohon na světě. Momentálně je ve výrobě více než 10 000 automobilů modelu Toyota Mirai.

K pokrytí plynulého provozu by například v Německu bylo zapotřebí přibližně 1000 dobíjecích stanic. Dobrou zprávou je, že toto lze provést modernizací stávajících čerpacích stanic. Konsorcium H2 Mobility, kterého se účastní společnosti Daimler, OMV, TotalShellLinde a Air Liquide, chce v Německu zavést 400 čerpacích stanic do roku 2023.

Nejlepší akcie pro investice do vodíku a palivových článků v roce 2020

Automobilový trh byl otřesen příchodem elektromobilů a vývoj v oblasti vodíkových technologií k tomu bez pochyb přispěje. Po aféře Dieselgate stále více automobilek investuje do rozvoje čistých technologií.

Palivové články jsou elektrochemická zařízení, jež konvertují vodík přímo na elektrickou energii. Díky tomu jsou palivové články alternativou k bateriím, které pohánějí elektromobily. Cílem těchto technologií je snížit emise CO2.

Jelikož u vozů s vodíkovým pohonem z výfuku vychází pouze vodní pára, je tato technologie šetrná k životnímu prostředí. Palivové články fungují na kombinaci plynného vodíku (H2) a kyslíku (O2). V tomto procesu dochází k uvolnění energie a vodní páry (H2O).

Trh s automobily na vodíkové a palivové články je stále v plenkách. Mnoho investorů zde však vidí jasný potenciál. V současné době existuje řada společností, do kterých lze investovat, pokud chcete profitovat z nástupu nového megatrendu.

Většina společností v tomto odvětví je stále ve fázi výroby nebo výzkumu, na které vynakládají obrovský kapitál. V průběhu času se však tyto náklady budou kompenzovat. Níže naleznete 5 nejzajímavějších vodíkových akcií.

Očekávaný růst využití vodíku je dobrou investiční příležitostí.

1) Ballard Power (BLDP): Vůdce trhu

Nesporným lídrem na světovém vodíkovém trhu je Ballard Power Systems (ISIN: CA0585861085 – Symbol: BLDP – Měna: USD). Společnost byla založena v roce 1979 a původně se zaměřovala na vývoj lithiových baterií. V roce 1989 došlo k obratu a začala se zaměřovat na technologii palivových článků PEM. Kanadská společnost je kótována na americké i kanadské burze. Ballard Power již řadu let vyrábí palivové články, zejména pro nákladní automobily, autobusy, vlaky, vysokozdvižné vozíky a lodě.

V posledních letech se Ballard Power také rozhodla zaměřit na automobilový průmysl a společně s dceřinou společností Volkswagen Audi vyvinula vozidlo h-tron, které funguje na konceptu pohonu kombinace elektřiny a vodíku a je možné jej naplnit během 4 minut. Zdá se však, že německý výrobce automobilů z hlediska technologie zaostává za svými konkurenty. Hyundai a Toyota již vyrábějí podobná vozidla, zatímco Audi tento vůz uvede do výroby nejdříve v roce 2025. Mimochodem, Ballard Power také spolupracuje s jednou z dceřiných společností Toyoty.

Ballard Power je držitelem řady patentů a má silné postavení na trhu autobusů a vysokozdvižných vozíků. Spolu se svým novým čínským partnerem Weichai Power, který od srpna 2018 vlastní přibližně 20% podíl v Ballard Power, chce vyvinout pohony s palivovými články a uvést je na asijský trh. Za tímto účelem byl založen společný podnik, ve kterém Weichai vlastní 51 % a Ballard Power 49 %. Společná továrna je již v provozu a v dohledné době budou postaveny další 3 továrny.

Cena akcií Ballard Power v posledních letech prudce stoupala. Společnost má v současné době tržní kapitalizaci 4,65 miliard USD, ale dosud nedosahuje zisku. Prodeje jsou velmi volatilní, ale celkově rostou. V roce 2019 se tržby zvýšily o 11 % na více než 106 milionů USD. Výrobní náklady dosáhly více než 83 milionů USD, což znamená hrubý zisk 22,5 milionu USD. Po odečtení všech nákladů na výzkum a vývoj (27 milionů USD) a dalších marketingových a osobních nákladů (24 milionů USD) dosáhla společnost provozní ztráty přes 27 milionů USD. Dalších 13 milionů USD bylo v roce 2019 amortizováno kvůli ztrátám z prodeje aktiv a dalších investic do společných podniků.

Akcie je poměrně riziková díky zápornému zisku. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty se v roce 2019 snížily ze 192 milionů USD na 147 milionů USD. Randy MacEwen, generální ředitel společnosti, očekává v roce 2020 a v následujících letech silný růst v důsledku výrazného nárůstu počtu objednávek a očekávaného spuštění prodeje produktů čínského společného podniku se společností Weichai. Společnost potřebuje nadále posilovat své dominantní postavení v technologiích palivových článků, což nakonec povede k velkým ziskům.

Akcie Ballard Power (BLDP) -

Graf akcie Ballard Power (BLDP). Zdroj: LYNX Trading. Zobrazit více informací o akcii.

Společnost Ballard Power drží řadu patentů a má silné tržní postavení v odvětví autobusů a vysokozdvižných vozíků. Ballard Power také působí v Číně a hodlá významně rozšířit spolupráci s čínským Broad Ocean. Dvě továrny mají být vystavěny vedle stávající továrny v Šanghaji.

Cena v posledních letech rostla, ale začátkem letošního roku došlo k prudkému poklesu a akcie se staly mnohem atraktivnější. Společnost nyní trpí ztrátou $0,03 na akcii, ale v budoucnu se očekávají zisky.

2) Powercell Sweden (PCELL): palivové články pro lodě a vozidla bez emisí

Powercell Sweden (ISIN: SE0006425815 – symbol: PCELL – měna: SEK) vznikla v roce 2008 jako dceřiná společnost Volvo Group. Společnost mimo jiné vyrábí systémy palivových článků. Zaměřuje se na zákazníky v telekomunikacích, dopravě, automobilovém průmyslu a energetice. Akcie jsou kótovány na švédské burze a mají tržní hodnotu 1,8 miliardy USD.

V Norsku společnost spolupracuje s Nel Hydrogen na vodíkovém pohonu pro nákladní a osobní lodě, které vylučují pouze vodní páru. Lodní přeprava je velmi znečišťující, takže zaměření na tento segment je logické. Námořní provoz má nejvyšší emise CO2 na cestujícího na kilometr. Švédové jsou také partnery v oblasti palivových článků v německém projektu Autostack, který byl zahájen Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury. Kromě společnosti Powercell je součástí Autostack dalších devět společností, včetně výrobců automobilů BMW, Daimler, Ford a Volkswagen. V Německu se v dohledné budoucnosti plánuje zavedení výroby palivových článků v průmyslovém měřítku.

Společnost také působí na čínském trhu a již zde úspěšně dodává palivové články. Nedávno bylo z Asie přijato několik velkých objednávek například pro společnost Wuhan Tiger, která vyrábí autobusy poháněné palivovými články.

Prodej Powercell Sweden je stále extrémně nízký. A stejně jako většina svých konkurentů společnost silně roste, přestože je stále v červených číslech. V roce 2019 se tržby zvýšily o více než 10 % na 66,8 milionu SEK (6,38 milionu EUR). Provozní ztráta dosáhla téměř 7,6 milionu EUR. Očekávání jsou však vysoká. Společnost je přesvědčena, že 20 % všech vozidel bude v roce 2030 jezdit na palivové články.

Za účelem naplnění svých očekávání společnost nedávno uzavřela partnerství s německou společností Bosch. PowerCell Sweden a Bosch podepsaly smlouvu na vývoj, výrobu a prodej palivových článků PowerCell S3 pro automobilový segment. Bosch zaplatí Švédům za licenci 50 milionů EUR. Výsledkem bylo, že společnost dosáhla jednorázového zisku přes 42 milionů USD. Od konce roku 2019 je společnost Bosch také významným akcionářem společnosti Powercell Sweden s 11% podílem. Tento fakt signalizuje, že vedení Bosch je přesvědčeno o budoucnosti palivových článků a je rozhodnuto do jejich vývoje investovat nemalý kapitál.

Vodíkové akcie jsou ze své podstaty poměrně spekulativní, ale Powercell Sweden v tomto směru vyčnívá. Cena akcie vzrostla během jednoho roku o více než 700 % a nelze odhadnout, jak dlouho ještě cena může růst.

Powercell Sweden (PCELL)

Graf akcie Powercell Sweden (PCELL). Zdroj: LYNX Trading. Zobrazit více informací o akcii.

3) Akcie Plug Power (PLUG)

U akcií Plug Power (ISIN: US72919P2020 – symbol: PLUG – měna: USD) vidíme skutečný výbuch ceny. Jedná se o americkou společnost, která byla založena v roce 1997 a zabývá se vývojem a výrobou systémů na bázi vodíkových palivových článků. Hodnota společnosti na akciovém trhu v současné době činí 3,32 miliardy USD a ani zde nebyl dosažen žádný zisk. Vývoj příjmů je však slibný. V loňském roce se tržby zvýšily o 32 % na 230 milionů USD. I zde jsou problémem vysoké výrobní náklady na výzkum a vývoj. V roce 2019 byla zaznamenána ztráta 85 milionů USD.

Společnost Plug Power byla založena jako společný podnik společností DTE Energy a Mechanical Technology Inc. V roce 2002 vstoupila společnost na burzu a brzy začala dodávat vysokozdvižné vozíky poháněné vodíkem zákazníkům, jako jsou Nike, BMW a Home Depot. V roce 2017 začala Plug Power dodávat motory na palivové články pro dodávky například společnosti UPS. Za zmínku stojí skutečnost, že Amazon.com koupil v roce 2017 více než 50 milionů akcií Plug Power a následně uzavřela dohodu o používání vodíkové technologie pro vysokozdvižné vozíky ve svých skladech. Počátkem tohoto roku společnost představila motory na palivové články Progen o výkonu 125 kW pro nákladní automobily třídy 6, 7 a 8 a pro těžká terénní zařízení.

Vývoj výnosů je slibný, ale graf nabývá bublinového tvaru. Investoři zde musí být opatrní a měli by před otevřením pozice počkat na určitou korekci.

Plug Power (PLUG)

Graf akcie Plug Power (PLUG). Zdroj: LYNX Trading. Zobrazit více informací o akcii.

4) Akcie Nel Hydrogen / Nel ASA (NEL)

Nel ASA (ISIN: NO0010081235– symbol: NEL – měna: NOK), také známá jako Nel Hydrogen, je norská společnost se sídlem v Oslu, která nabízí řešení pro výrobu, skladování a distribuci vodíku z obnovitelných zdrojů energie. Akcie jsou zapsány v indexu OBX na Burze cenných papírů v Oslu. Nel má tržní hodnotu 2,94 miliardy USD. Společnost založená v roce 1927 se zaměřuje na technologie štěpení vody na kyslík a vodík a vodíkové plnící stanice.

Společnost v současné době také pracuje na uvedení nového produktu RotoLyzer na trh, který je považován za revoluci ve výrobě vodíku. Při stejné výrobní kapacitě je mobilní systém téměř stokrát menší než předchozí systémy a na rozdíl od nich lze systém v případě potřeby poměrně jednoduše přesunout z jednoho místa na druhé. Společnost již dodala 50 systémů vodíkových čerpacích stanic do devíti států. Společnost H2 Mobility také v současné době staví čerpací stanice postavené společností Nel.

Tržby rychle rostou a v roce 2019 činily přibližně 52 milionů EUR, což je o 14,5 % vyšší než v předchozím roce. Tato nadějná společnost je také stále v červených číslech. Ztráta 26 milionů EUR není dobrou vizitkou, ale budoucnost vypadá zajímavě. Nedávno bylo provedeno navýšení kapitálu, za účelem splnění vysokých investic potřebných ke zvýšení výrobní kapacity, aby bylo možné zvládnout poslední velké objednávky. Společnost je bez dluhů a díky existujícím objednávkám má dostatečné zdroje, aby se přesunula do černých čísel.

Výrobce elektrických pick-upů a nákladních vozidel Nikola nedávno zadal společnosti Nes ASA obrovskou zakázku. Nikola také plánuje provozovat své vozy na bázi vodíku. Nel Hydrogen nabízí nezbytnou infrastrukturu pro výrobu a doplňování vodíku. Norská společnost tak získala velkou zakázku na výrobu 448 elektrolyzérů na výrobu vodíku. Celkově se jedná o dosud největší objednávku v tomto sektoru a dlouhodobý objem se odhaduje na celkem 1,5 miliardy USD.

Realizace objednávek je stále daleko. Elektricky poháněné nákladní vozy jsou naplánovány na rok 2021 a vodíková varianta by měla být připravena až v roce 2023. V dlouhodobém horizontu může následovat mnoho dalších objednávek. Nikola Motor již obdržela od klientů více než 7 000 objednávek na kamion Nikola One.

Nel Hydrogen / Nel ASA (NEL)

Graf akcie Nel Hydrogen / Nel ASA (NEL). Zdroj: LYNX Trading. Zobrazit více informací o akcii.

5) Akcie Air Liquide: (AI)

Air Liquide (ISIN: FR0000120073– symbol: AI -měna: EUR) je spolu s německou společností Linde lídrem na trhu s plyny. Jsou dodávány hlavně do průmyslového a zdravotnického sektoru. Vzhledem k rozsáhlé síti je expanze do vodíkového segmentu logickým krokem. Společnost Air Liquide již realizovala první investice a je připravena profitovat z rostoucí popularity automobilů na vodíkový pohon. Silným argumentem je, že Air Liquide není na vodíkovém segmentu závislá.

I pokud se vodíkový pohon v budoucnosti ukáže jako slepá ulička, Air Liquide by to nemělo znatelněji zasáhnout. Hodnota akcií Air Liquide však v poslední době prudce vzrostla. Akcie se obchodují s poměrem cena / zisk ve výši 28. Dividenda se roky zvyšuje a v současné době činí 2 %.

Air Liquide: (AI)

Graf akcie Air Liquide: (AI). Zdroj: LYNX Trading. Zobrazit více informací o akcii.

Obchodování akcií prostřednictvím LYNX

Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

LYNX: Online broker pro globální obchodování

Chcete snadno, rychle a profesionálně obchodovat s akciemi? Pak obchodujte s akciemi prostřednictvím LYNX. Jako renomovaný online broker vám umožníme obchodovat s akciemi přímo na domácích burzách. Více informací o online brokerovi LYNX najdete na: LYNX: Akciový broker

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart