Burzovní index je ukazatel výkonnosti daného trhu. Nejedná se tedy o podkladové aktivum, které byste mohli nakoupit či prodat, ale pouze o statistický údaj. Obecně lze z daného indexu vyčíst mnoho informací o ekonomickém segmentu, ke kterému se index váže. Jakým způsobem tedy lze obchodovat akciové indexy, když se nejedná o finanční instrument v pravém slova smyslu? A proč si investice do akciových indexů nachází stále více příznivců mezi investory? Přečtěte si, jaké existují nejznámější akciové indexy na světě a co je pro ně charakteristické.

Co je to akciový index?

Akciový (tj. burzovní) index je ukazatel, který interpretuje dění na určitém trhu jako celku. Vypočítává se z cen vybraných podkladových aktiv, specifických pro daný trh. Hodnota se zpravidla vypočítává na bázi váženého průměru. Jedná se o nástroj, který investoři a finanční manažeři často používají k popisu trhu a k porovnání návratnosti konkrétních investic.

Dvě z primárních kritérií indexu jsou, že jsou investabilní a transparentní. Způsob jeho konstrukce by měl být jasný. Nejčastěji se indexy používají na akciové trhy konkrétních ekonomik. Dále tedy budeme hovořit pouze o akciových indexech.

LYNX
WEbinář


Jak obchodovat dluhopisy
Nové příležitosti díky růstu sazeb. Dlouho přehlížené dluhopisy získávají na popularitě. Výnos těch amerických státních dosahuje přes 5 %. Jak je zařadit do portfolia? Objevte vše o dluhopisech na nové webinářové sérii LYNX. První díl již 4.4. od 19:00.

Burzovní index: Jak se vypočítá?

Hodnota akciových indexů se neustále mění na základě pohybu všech akcií, které jsou v indexu obsaženy. Obecně jsou však indexy velmi stabilním investičním instrumentem. Zpravidla nejsou zdaleka tak volatilní, jako mohou být jednotlivé akciové tituly. To je jeden z hlavních důvodů, proč investice do indexů získává mezi investory stále více na popularitě.

Index je počítán váženou tržní kapitalizací. Ta je založena na násobku ceny a počtu akcií jednotlivých společností. Váha každého akciového titulu se následně vypočítá vydělením celkovou tržní kapitalizací indexu.

LYNX TIP: O tom, jak fungují akcie blíž, se můžete dočíst v našem akciovém průvodci.

Jak obchodovat akciový index?

Burzovní index jako takový je pouhý ukazatel. Nejedná se tedy o žádné aktivum, které byste přímo mohli nakoupit či prodat. Existuje však celá řada derivátových produktů, prostřednictvím kterých můžete spekulovat na vývoj daného indexu.

Nejčastější burzovní instrumenty, kterými můžete spekulovat na indexy:

  1. Opce
  2. Futures
  3. CFD
  4. ETF
  5. Certifikáty
  6. Warranty

Každý z výše zmíněných instrumentů je něčím charakteristický, má své výhody i nevýhody. Nejčastěji se na indexy spekuluje prostřednictvím ETFopcí a futures.

Nejznámější akciové indexy v USA

S&P 500 index: Největší americký index

S&P 500 je americký akciový index založený na tržní kapitalizaci 500 velkých společností, které mají akcie kótované na burzách NYSE, NASDAQ nebo Cboe BZX Exchange. Díky různorodosti obsažených akcií a jejich vážení je to jeden z nejčastěji sledovaných akciových indexů a mnozí ho považují za nejlepší, co se vypovídací hodnoty o americké ekonomice týče.

Index byl ve své původní podobě spuštěn v roce 1923. Ovšem až od roku 1957 byl rozšířen na stávajících 500 akciových titulů. Mezi akcie v indexu patří tituly jako WalmartVisa či PepsiCo.

Čtěte také >> S&P 500 index – jeden z nejdůležitějších indexů v USA

Nejvíce rostoucí a klesající akcie indexu S&P 500

Akcie Cena +/- %

NASDAQ 100 index: Technologičtí giganti

NASDAQ 100 (NDX) je burzovní index tvořený 103 akciovými tituly emitovanými 100 největšími nefinančními společnostmi kótovanými na tomto indexu. Jedná se o modifikovaný kapitalizačně vážený index. Váhy akcií v indexu jsou založeny na jejich tržní kapitalizaci, přičemž některá pravidla omezují vliv největších složek.

Neobsahuje žádné finanční společnosti, protože ty jsou zařazeny do samostatného indexu. Obě tato kritéria ho odlišují od Dow Jones Industrial Average a vyloučení finančních společností ji odlišuje od S&P 500. Je založen na směně peněz a společnosti v indexu nemusí sídlit v USA. NASDAQ 100 se začal počítat od 31. ledna 1985. Do indexu jsou zařazeny společnosti jako je AppleAdobe či Amazon.

Čtěte také >> Index Nasdaq – Vše co musíte vědět o US technologickém indexu

Nejvíce rostoucí a klesající akcie indexu NASDAQ 100

Akcie Cena +/- %

NASDAQ Composite index

NASDAQ Composite (IXIC) je burzovní index akcií a podobných cenných papírů (např. ADR) kótovaných na akciovém trhu NASDAQ. Spolu s Dow Jones Average a S&P 500 je to jeden ze tří nejvíce sledovaných indexů na amerických akciových trzích. Složení NASDAQ Composite je silně váženo vůči technologickým společnostem v NASDAQ 100, jehož komponenty jsou podmnožinou NASDAQ Composite a představuje více než 90 % pohybu NASDAQ Composite a jeho výkon sleduje mnoho ETF. Index byl spuštěn v roce 1971.

Dow Jones index: Nejstarší americký index

Dow Jones Industrial Average (DJIA), nebo jednoduše Dow Jones je index akciového trhu, který udává hodnotu 30 velkých společností se sídlem ve Spojených státech. Hodnota Dow není váženým aritmetickým průměrem a nepředstavuje tržní kapitalizaci jeho součástí, nýbrž součet ceny jednoho podílu akcií pro každou součást společnosti. Suma je korigována faktorem, který se mění, kdykoli jedna ze společností emituje nové akcie nebo vyplácí dividendu. To vytváří pro index konzistentní hodnotu.

Jedná se o druhý nejstarší americký tržní index po Dow Jones Transport Average, V současné době index spravuje společnost S&P Dow Jones Indicies, kterou většinově vlastní S&P Global. Index byl původně publikován 16. 2. 1885. Jméno indexu pochází od jeho zakladatelů Charlese Dowa a Edwarda Jonese. 1. průmyslový průměr byl spočítán 26. 5. 1896.

Dnes má Slovo Industrial v názvu indexu spíše historický význam, jelikož mnoho z moderních 30 firem nejsou typické společnosti podnikající v těžkém průmyslu. V indexu jsou obsaženy akcie společností, jako jsou McDonald’sGeneral Electric či Walt Disney.

Čtěte také >> Dow Jones index – 8 zajímavostí k nejznámějšímu indexu světa

Nejvíce rostoucí a klesající akcie indexu Dow Jones

Akcie Cena +/- %

Russell 2000 index: Menší americké společnosti

Russell 2000 je index akciových titulů s malou kapitalizací. Popisuje 2000 spodních akcií z indexu Russell 3000. Index spravuje společnost FTSE Russell, což je dceřiná společnost London Stock Exchange Group.

Russell 2000 je zdaleka nejběžnějším měřítkem pro akcie, které se identifikují jako „malé společnosti“, zatímco index S&P 500 se používá především pro velké společnosti. Jedná se o nejrozšířenější měřítko celkového výkonu akcií s malou kapitalizací a akcií středních společností. Index představuje přibližně 8% celkové tržní kapitalizace společností indexu Russell 3000. Index Russell 2000 byl založen v roce 1984.

Nejznámější akciové indexy

Akciové indexy v Evropě: Euro Stoxx 50 index

EURO STOXX 50 je index akcií eurozóny navržený společností STOXX, poskytovatelem indexu vlastněným skupinou Deutsche Börse Group. Skládá se z padesáti největších a nejlikvidnějších akcií v eurozóně. Tento index zachycuje asi 60% tržní kapitalizace volného trhu EURO STOXX Total Market Index (TMI), která zahrnuje zhruba 95% tržní kapitalizace zastoupených zemí. Index obsahuje akcie společností, jako jsou Deutsche Telekon, Ahold Delhaize či Philips.

Nejvíce rostoucí a klesající akcie indexu Euro Stoxx 50

Akcie Cena +/- %

Akciové indexy v Německu: DAX index

DAX (Deutscher Aktienindex) je index, který se skládá z 30 největších německých společností obchodujících na frankfurtské burze. Výkonnost je měřena z hlediska objemu objednávek a tržní kapitalizace.

Základní datum pro DAX je 30. prosinec 1987 a bylo zahájeno ze základní hodnoty 1 000. DAX Funguje na bázi systému Xetra spravovaného společností Deutsche Börse. Index DAX obsahuje akcie společností jako jsou AdidasBMW nebo Allianz.

Čtěte také >> Index DAX: Vše co musíte vědět o nejznámějším evropském indexu

Nejvíce rostoucí a klesající akcie indexu DAX

Akcie Cena +/- %

Akciové indexy ve Velké Británii: FTSE 100 index

Index Financial Times Stock Exchange 100, nazývaný také FTSE 100 je index akcií 100 společností kótovaných na londýnské burze s největší tržní kapitalizací. Tento index udržuje skupina FTSE, dceřiná společnost London Stock Exchange Group.

Index je počítán od roku 1984. Index obsahuje akcie jako jsou Morrisons, Tesco či Unilever.

Akciové indexy v Japonsku: Nikkei 225 index

Nikkei 225 je burzovní index Tokijské burzy cenných papírů (TSE). Denně je počítán japonskými novinami Nihon Keizai Shinbun od 7. září 1950. Je to cenově vážený průměr vykazovaný v jenech.

Index pokrývá 225 velkých japonských společností z celé řady průmyslových odvětví. V roce 1991 praskla na japonském trhu obrovská finanční bublina. Dodnes se index nedokázal dostat nad hodnoty před touto krizí. Index obsahuje akcie společností, jako jsou Mitsubishi logistics, Konami či Sony.

Akciové indexy v Číně: SSE Composite Index

SSE Composite Index je index všech akcií, které jsou obchodovány na burze v Šanghaji. Index byl spuštěn 15. července 1991.

Akcie B jsou zpravidla denominovány v amerických dolarech pro účely výpočtu. Pro výpočet ostatních indexů jsou ceny akcií B kótovány v Renmimbi. Index obsahuje akcie společností, jako jsou Bank of China, SAIC Motor či PetroChina.

Další burzovní indexy

Ve světě existuje celá řada dalších známých indexů. Můžeme nalézt alespoň 1 téměř v každém evropském státě.

Další indexy jsou například francouzský CAC 40, španělský IBEX 35 či indický NIFTY 50. Řada států používá i více indexů. Například Japonsko má vedle výše zmíněné Nikkei 225 ještě TOPIX a eurozóna má například EURONEXT 100. Většina indexů zahrnuje určitý počet největších společností z daného státu. Podle výkonnosti indexu můžete poměrně věrně interpretovat ekonomickou situaci v dané zemi.

World Index: Globální ekonomika

Existuje i index světové ekonomiky. Jedná se o vážený index akciového trhu společností po celém světě. Je udržován společností MSCI Inc. a je používán jako standard pro „světové“ nebo „globální“ akciové fondy, které mají představovat široký průřez globálních trhů. Index obsahuje akcie ze všech světových rozvinutých trhů. Můžeme zde nalézt akcie celkem ze 23 států. Neobsahuje však akcie rozvíjejících se ekonomik. Ty jsou obsaženy v souvisejícícím indexu MSCI All Country World (ACWI).

Světový index MSCI je počítán od roku 1969 v různých formách: bez dividend (cenový index), s reinvestovanými čistými nebo hrubými dividendami (čistý a hrubý index).

Světových indexů také existuje celá řada. Jsou to například S&P Global 100Dow Jones Global Titan 50FTSE All-World index series, a řada dalších.

PX Index: Místo, kde se obchoduje ČEZ

I Česká republika má vlastní index – PX. Původní název indexu byl PX 50. Ten byl však v březnu 2006 změněn. Je to kapitálově vážený index hlavních akcií obchodovaných na burze cenných papírů v Praze. Počáteční den pro index PX je 5. duben 1994. PX index odstartoval s hodnotou 1000 bodů.

Pražská burza zavedla v roce 2014 index návratnosti PX-TR, který má stejný základ jako index PX. Na rozdíl od indexu PX však zohledňuje dividendy společností. Index obsahuje společnosti, jako jsou ČEZKomerční banka či Unipetrol.

Obchodování indexů prostřednictvím LYNX

Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart