MSCI World Index můžeme s trochou nadsázky nazvat králem akciových indexů. Prvním důvodem je fakt, že index letos slaví 50 let, což z něj činí jeden z nejstarších akciových indexů. Zadruhé index poskytuje dokonalý obraz o vývoji globálních akciových trhů. Přibližně 1 650 akcií z celé řady průmyslových odvětví ve 23 nejdůležitějších průmyslových zemích je spojeno do jediného indexu.

MSCI World je důležitým ukazatelem pro investory. A nemluvíme o abstraktní entitě nebo umělém konstruktu bez praktické hodnoty. Mluvíme o indexu, do kterého může každý investor investovat přímo – ideálně prostřednictvím ETF.

V tomto článku nebudeme jen zkoumat samotný MSCI World Index a zda a proč je vhodné do tohoto indexu investovat. Podíváme se také, jaké ETF jsou na index navázány a jaké mají jednotlivé fondy výhody a nevýhody.

Co je MSCI World index?

MSCI World index byl vyvinut v roce 1969 americkou společností Capital International a od 80. let je součástí indexového portfolia amerického poskytovatele finančních služeb MSCI (dříve Morgan Stanley Capital International).

MSCI World Index byl vytvořen, aby poskytoval globální pohled na globální akciový trh. Index obsahuje největší společnosti na světě z rozvinutých industrializovaných zemí. V současné době je index tvořen přibližně 1650 akciemi z 23 zemí.

V současné době index obsahuje akcie z následujících států: Austrálie, Belgie, Dánsko, Německo, Finsko, Francie, Velká Británie, Hongkong, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Nový Zéland, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko, Singapur, Španělsko a USA.

MSCI World Index - mapa zemi

Obrázek: Mapa všech zemí zahrnutých do indexu MSCI World

Díky tomu je index MSCI World Index největším a jedním z nejdůležitějších akciových indexů na světě.

Výpočet indexu začal 31. prosince 1969 na základní hodnotě 100. Následující graf ukazuje index MSCI World Index od spuštění po dobu celých 50 let v logaritmické stupnici (tj. změna o jedno procento je vždy stejná – nezávisle na nominální změně).

MSCI World index - historie

MSCI World index se počítá také jako index výkonnosti (tj. výplaty dividend se považují za zisky z cen a jsou zahrnuty). Nicméně častěji se index vypočítává jako cenový index, kde dividendy nejsou započteny a počítá se pouze s čistou změnou nominální hodnoty.

Na rozdíl od jiných indexů MSCI World Index nejobjektivněji reflektuje vývoj globálních akciových trhů. Index také ze své podstaty splňuje klíčové pravidlo, které by investoři měli dodržovat – široká diverzifikace příležitostí a rizik. Ideální způsob, jak investovat do MSCI World Indexu, je prostřednictvím ETF, které přesně kopírují výkonnost indexu.

Které společnosti se dostaly do indexu MSCI World?

Výběr akcií zahrnutých do indexu se provádí na základě tržní kapitalizace společností, která se vypočítá počtem nesplacených akcií vynásobený jejich cenou. Jelikož většina titánů světové ekonomiky pochází z USA, americké akcie dominují tomuto indexu.

Přijímány jsou pouze společnosti z výše uvedených 23 industrializovaných zemí. Pokud provozovatel indexu MSCI World (MSCI) nezmění tuto kompilaci zemí, nemohou být společnosti z jiných států obsaženy v indexu, přestože by jejich tržní kapitalizace odpovídala potřebným požadavkům. Ve výběru indexu v současné době chybí například společnosti z Číny či Jižní Korey.

Tyto dvě země jsou společností MSCI stále považovány za rozvíjející se trhy. Největší společnosti v těchto dvou zemích nejsou obsaženy v MSCI World Index, ale lze je nalézt v indexu MSCI Emerging Market. Index.

Váha akcií v indexu MSCI World podle států

Vážení přibližně 1650 akcií, zahrnutých do indexu MSCI World, je založeno na stejných kritériích jako jejich zařazení – na tržní kapitalizaci. Jinými slovy, společnosti, jejichž akcie tvoří většinu kapitálu v daném indexu, protože součin počtu akcií v oběhu a jejich ceny je vyšší než u ostatních akcií, mají v indexu také nejvyšší váhu.

Toto je běžný princip, kterým se vypočítává téměř každý další hlavní akciový index na světě. Pro MSCI World Index to znamená, že americké společnosti tvoří 60 % indexu. Není divu, pokud se podíváte na seznam 50 největších kotovaných společností na světě.

Váha zemí v MSCI World indexu-2

Váha akcií v indexu MSCI podle zastoupení států. Aktualizace ke konci září 2019. Zdroj: msci.com.

Japonsko a Velká Británie jsou země, které se po 60% podílu amerických společností objevují jako další největší státy, ale obě jsou výrazně pod deseti procenty. Rozdělení více méně koresponduje s ekonomickou silou daných států. Každý, kdo si chce dát dohromady věrný obraz světové ekonomiky a těžit z jeho příležitostí, má s indexem MSCI World v rukou správný nástroj.

MSCI World

Graf indexu MSCI World od roku 2015 do současnosti. Zdroj: msci.com

Je vhodné kombinovat MSCI World Index a MSCI Emerging Markets Index?

Již dříve jsme zdůrazňovali, že MSCI World Index nepočítá relativně velké ekonomiky Číny a Jižní Koreje mezi zavedené průmyslové země. Za tímto účelem má MSCI World Index tendenci zahrnovat menší ekonomiky, jako je Dánsko nebo Finsko. Značná část světového kapitálu je tedy obsažena v indexu MSCI Emerging Markets, která by také neměla zůstat opomenuta.

MSCI Emerging Markets Index zahrnuje Čínu, Jižní Koreu a velmi rychle rozvíjející se Indii. Nicméně vedle těchto gigantů index obsahuje také malé země s nestabilními trhy, jako je například Kolumbie. Do MSCI Emerging Markets Index by tedy měl investor vložit pouze menší část svého kapitálu.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií a vybraného ETF.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Váha akcií v indexu MSCI World podle odvětví

Zatímco vážení podle zemí v indexu MSCI World ukazuje silnou dominanci USA, v distribuci průmyslových odvětví se to velmi liší. Indexu dominují 2 sektory – IT a finančnictví – každý s +15% podílem. +10% podíly dále zabírá zdravotnictví, průmysl a spotřební zboží.

Váha sektorů v MSCI World indexu

Váha akcií ve světovém indexu MSCI podle odvětví. Aktualizace ke konci října 2019. Zdroj: msci.com.

Distribuce odvětví je extrémně vyvážená a úzce sleduje důležitost těchto odvětví v globální ekonomice. Výsledkem je, že investoři mají ideální diverzifikaci investic podle země a sektoru. To činí investici do indexu MSCI World velmi lukrativní.

Proč je MSCI World Index ideální pro vaše investiční portfolio?

V předchozích kapitolách jsme zpracovali klíčové aspekty, které pojednávají o tom, proč může být MSCI World Index základem vašeho investičního portfolia. Jedním z nejdůležitějších pravidel pro investory je: diverzifikujte svá rizika! To chrání váš kapitál a zajišťuje, že vám neunikne významná příležitost.

Pro ty, kteří se řídí tímto pravidlem a chtějí diverzifikovat své investice mezi společnosti různých velikostí z mnoha různých průmyslových odvětví po celém světě, je MSCI World Index tím správným prostředkem.

Investice do tak širokého indexu vyvolává otázku, zda by nebylo lepší cílit investice do regionů, které v současnosti fungují lépe než ostatní. To by byla pravda za předpokladu, že bychom uměli věštit budoucnost. Museli bychom vědět předem, který region bude v příštích měsících a letech silnější, a který slabší.

Při pohledu zpětně by samozřejmě následující graf jasně ukázal, že v posledních dvou letech bychom preferovali americký trh. Tento fakt jsme však nemohli před dvěma lety vědět.

MSCI World index - výkonnost vs ostatní indexy

Navíc u dlouhodobého akciového portfolia není vhodné měnit své kandidáty několikrát za rok. Navíc nelze pokaždé vybrat optimální společnost v ideální moment.

Při investici do indexu MSCI World nestavíte jen na několika akciích, ale vsázíte na všechny tituly. Lepší rozložení příležitostí a rizik je stěží možné. A v dlouhodobém měřítku si index vede velmi dobře.

Výkonnost indexu MSCI World – Lepší než DAX a Dow Jones?

Z následujícího dlouhodobého grafu od začátku století je vidět, že MSCI World Index představuje dokonalý řez ve vývoji hlavních světových indexů. Někdy je lepší Japonsko, někdy USA a jindy zase Evropa. Kdo bude vítěz za 2 roky dnes s jistotou nelze říci. To můžeme zjistit vždy až retrospektivně.

MSCI World index - výkonnost

Jako základ portfolia je tedy MSCI World Index dobrou volbou. A nejlepší forma investice do indexu je prostřednictvím ETF, které věrně kopírují vývoj indexu.

ETF – Nejlepší způsob, jak investovat do indexu MSCI World

ETF je zkratka pro Exchange Traded Funds (= veřejně obchodovatelné fondy). Tyto fondy jsou obchodované na burze. Jedná se o indexové fondy, které jsou spravovány pasivně. Neexistuje tedy žádná aktivní kontrola ze strany správců fondů.

ETF přesně mapuje referenční index a kupuje akcie přesně tak, jak jsou váženy v indexu – v tomto případě v indexu MSCI World. Tím zajistíte, že jako investor skutečně investujete do vývoje indexu 1:1.

Co byste měli sledovat při výběru ETF na MSCI World Index?

Výběr vhodných ETF na index MSCI World není tak obsáhlý, jako u některých jiných indexů, protože pokrýt široké spektrum 1650 akcií z 23 států vyžaduje velký kapitál. Nicméně výběr je pro většinu investorů dostačující. Čemu byste měli věnovat pozornost?

První co je potřeba sledovat jsou poplatky. Ty jsou u ETF velkou výhodou, jelikož ve srovnání s aktivně spravovanými akciovými fondy jsou obecně nízké. Při výběru svého ETF však porovnejte roční poplatky. Pokud budete držet ETF ve svém investičním portfoliu dlouhodobě, vysoké poplatky mohou značně ovlivnit jeho výkonnost.

Dále je potřeba se ujistit, že fond je dostatečně velký – měl by mít velikost alespoň půl miliardy EUR.

10 nejlepších ETF na MSCI World Index

Při výběru ETF na index MSCI World máte na výběr mezi ETF, které distribuují dividendy vyplacené obsaženými společnostmi na kvartální nebo půlroční bázi, nebo ETF, které dividendy reinvestují do dalších akcií. První varianta se nazývá distribuce a druhá varianta se nazývá akumulace.

Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu to znamená velký rozdíl, protože i když tyto dividendy v průměru činí jen jedno až tři procenta ročně, okamžitá reinvestice těchto prostředků znamená, že nejsou redistribuovány do indexu, který má tendenci dlouhodobě růst.

A v průběhu let se tato výhoda ještě více zvyšuje, protože se projevuje efekt rostoucího úroku.

V následující tabulce naleznete pět ETF na index MSCI World, které kapitál akumulují, to znamená, že obdržené dividendy okamžitě reinvestují.

5 nejlepších ETF, které kapitál reinvestují

Název ETFISINVelikost fonduVyplácí dividendy?Výkonnost v EUR / 1 rokVýkonnost v EUR / 3 rokyRoční nákladyMěna fondu
Invesco MSCI World UCITS ETFIE00B60SX3940,9 Mld. €Akumulace*9.76%38.74%0.19%USD
Xtrackers MSCI World Index Swap UCITS ETF 1CLU02742086922,33 Mld. €Akumulace*9.67%38.69%0.45%USD
iShares Core MSCI World UCITS ETF USDIE00B4L5Y98316,5 Mld. €Akumulace*9.68%38.76%0.20%USD
Xtrackers MSCI World Index UCITS ETF 1CIE00BJ0KDQ923,62 Mld. €Akumulace*9.70%38.79%0.19%USD
Amundi MSCI World UCITS ETF - EUR (C)LU16810435990,96 Mld. €Akumulace*9.75%37.83%0.38%Euro
* "Akumulace“ znamená, že dividendový příjem akcií zahrnutých do MSCI bude reinvestován a nebude dále distribuován.
ETF distribuující dividendy oproti tomu pravidelně odměňují investory vyplácením dividend obsažených společností, podobně jako vyplácení úroků u dluhopisů. Níže naleznete 5 ETF na index MSCI World, které vyplácejí dividendy.

5 nejlepších ETF, které vyplácejí dividendy

Název ETFISINVelikost fonduVyplácí dividendy?Výkonnost v EUR / 1 rokVýkonnost v EUR / 3 rokyRoční nákladyMěna fondu
HSBC MSCI World UCITS ETF USDDE000A1C9KL81,07 Mld. €ano9.94%39.63%0.15%USD
ComStage-MSCI World TRN U.ETFLU03924945621,84 Mld. €ano9.81%38.97%0.20%USD
Lyxor MSCI World UCITS ETF D-EURFR00103157702,34 Mld. €ano9.93%38.36%0.30%EUR
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-disDE000A1C9KL81,06 Mld. €ano9.40%37.63%0.30%USD
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IE00B0M62Q584,82 Mld. €ano9.04%37.33%0.50%USD

Efekt rostoucího úroku a jeho dopad na dlouhodobý výkon

Výkony v našich dvou výše uvedených tabulkách pro akumulující a distribuující ETF na index MSCI World se prakticky neliší. Je to dáno faktem, že u distribuujících ETF se do tabulky výkonu započítávají výplaty dividend – což je správně, protože vyplacené dividendy jsou také zisk.

Ale pokud se podíváte na změnu ceny dvou ETF na index MSCI World – jednoho distribuujícího a jednoho akumulujícího ETF, můžete jasně vidět v grafu mapující pětileté období, že toto je aspekt, ve kterém se typy fondu liší. Navíc investice do ETF mívají zpravidla dlouhodobý charakter.

ETF na MSCI World Index - Efekt rostoucího úroku a jeho dopad na dlouhodobý výkon

Graf: Z dlouhodobého hlediska přináší úrokový efekt akumulujícího ETF (pozn.reinvestují dividendy, nevyplácejí je) větší dopad. Zeleně jsou označeny ETF na index MSCI World, které kapitál reinvestují. Červeně jsou označeny ETF na index MSCI World, které dividendy vyplácejí.

Všimnete si, že tyto oba typy ETF silně předčily samotný index – proč? Ve skutečnosti by ETF měly vykazovat naprosto stejný výkon jako samotný index. Důvod, proč ETF v grafu předčily referenční index, je, že jsou zobrazeny v cenách na evropských burzách. To, co přineslo další zisk, je měnový efekt.

Jakou roli hrají směnné kurzy?

Následující graf zdůrazňuje, jak důležitý je měnový efekt při výběru ETF. V grafu je dvakrát zobrazen naprosto stejný ETF na MSCI World Index. Odkud tedy pramení rozdíl ve výkonnosti?

U indexu MSCI World jsou obsažené akcie počítány v místní měně. Vzhledem k tomu, že 60 % indexu tvoří americké akcie, dominuje americký dolar. To také znamená, že investice do tohoto indexu sebou nese měnové riziko.

V posledních letech americký dolar sílil vůči euru. Hodnota dolaru stoupala, a protože indexu dominují americké akcie, to znamená, že ETF na index MSCI World posílily více v eurech, protože americký dolar vzrostl na hodnotě. Nicméně americký dolar se mohl pohybovat pro evropské investory i špatným směrem.

ETF na MSCI World Index – Jakou roli hrají směnné kurzy

Graf: Totožný ETF na MSCI World Index – jednou v amerických dolarech (modře), jednou v eurech (zeleně).

Otázkou je, zda je to pro vás vůbec důležité. Jelikož změna v hodnotě amerického dolaru nebo jiných měn vůči euru pro vás bude vždy důležitá, pokud investujete mimo eurozónu. Při investicích mimo eurozónu se budete muset s měnovým rizikem potýkat vždycky.

Z výše uvedených tabulek je patrné, že můžete mnoho světových ETF indexu MSCI World koupit jak v eurech, tak v amerických dolarech. Na první pohled měnový aspekt hraje velký rozdíl ve výkonu indexu. Nicméně musíte dále počítat s konverzním faktorem, pokud byste nakupovali daný ETF v amerických dolarech. Měna by tudíž neměla být nejdůležitějším rozhodujícím faktorem!

Alternativy k ETF na MSCI World Index

Jak již bylo zmíněno, MSCI World Index nepředstavuje nejdůležitější společnosti akciového trhu na celém světě, ale pouze společnosti z 23 ekonomicky, sociálně a průmyslově vyspělých zemí. Afrika, Střední a Jižní Amerika chybí úplně.

Z hlediska diverzifikace není index MSCI World 100% optimální, zejména proto, že zaměření na industrializované země s sebou přináší některé problémy, jako jsou nasycené trhy a demografické změny, které jsou specifické pro většinu industrializovaných zemí.

Pokud tedy opravdu chcete investovat do globálních cenných papírů, včetně rozvíjejících se trhů, prostřednictvím ETF, měli byste se podívat na MSCI All Country World Index (MSCI ACWI). Investoři mohou také vytvořit své vlastní investiční portfolio kombinací různých ETF.

Proč mohou být ETF na MSCI World Index ideálním řešením?

MSCI World Index představuje akciový trh v celé jeho šíři. Automaticky poskytuje přesně to, co by měl investor při sestavování investičního portfolia v zásadě zohlednit: přiměřená diverzifikace příležitostí a rizik prostřednictvím široké distribuce investic do různých regionů / zemí a sektorů.

Současně s ETF na index MSCI World můžete snadno investovat do vývoje tohoto indexu. Tímto způsobem vložíte do svého investičního portfolia celý akciový trh jedním kliknutím a za nízké poplatky, které jsou výrazně lukrativnější než poplatky tradičních aktivně spravovaných akciových fondů.

Investování do ETF na index MSCI World stojí za zvážení pro každého investora, který chce vybudovat solidní střednědobé nebo dlouhodobé investiční portfolio.

Obchodování akcií prostřednictvím LYNX

Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

LYNX: Online broker pro globální obchodování

Chcete snadno, rychle a profesionálně obchodovat s akciemi? Pak obchodujte s akciemi prostřednictvím LYNX. Jako renomovaný online broker vám umožníme obchodovat s akciemi přímo na domácích burzách. Více informací o online brokerovi LYNX najdete na: LYNX: Akciový broker

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart