VIX index
Index VIX, neboli index volatility, je pro investory horkým tématem. Často se o něm hovoří jako o indexu strachu.  Odráží totiž aktuální nervozitu na trzích.

Ne každému je ale jasné, co přesně index VIX říká.

V tomto článku si toto rozvedeme a ukážeme si, co vlastně index volatility ukazuje a jak z něj profitovat.

Témata, na které se zaměříme, jsou následující:

  1. Co je to index VIX
  2. Co představuje volatilita
  3. Jak index VIX napovídá investorům
  4. Aktuální graf VIX indexu
  5. Vliv VIXu na cenu opcí
  6. Derivátové produkty na VIX
  7. Problémy spojené s obchodováním podle VIXu
  8. Quadruple witching – výjimečné dny ovlivňující volatilitu

Co je to index VIX?

Index VIX je měřítkem volatility na trzích. Jeho hodnota je odvozena z implicitní volatility opcí na S&P 500 index. Do výpočtu se zahrnují call a put opce, které mají do expirace 23 až 37 dní. V průměru se tedy bavíme o opcích s 30 denní expirací, jejichž implikovaná volatilita slouží jako základ pro výpočet hodnoty VIXu.

Co je to volatilita?

Voatilita značí kolísavost ceny určitého aktiva. Ukazuje, jak moc a jak často se cena mění. Volatilita znamená pohyblivost ceny. Je-li volatilita velká, cena se pohybuje rychle a výrazně, index VIX roste. Je-li malá, cena se pohybuje pomalu a táhle, index VIX klesá.

S volatilitou roste míra rizika. Je-li velká volatilita, rizikovost se zvyšuje, je-li malá, snižuje se.

Mluvíme-li o volatilitě, musíme připomenout, že existují dva typy. Historická volatilita a implikovaná volatilita. Historická volatilita jednoduše ukazuje, jak moc se cena hýbala v minulosti. Implikovaná volatilita je volatilita očekávaná do budoucna. Vzhledem k tomu, že index VIX je počítán z implikované volatility, budeme se v tomto článku věnovat pouze jí.

Historický graf VIX indexuHistorický graf VIX indexu. Zdroj: Tradingview.com

Co index VIX říká investorům?

Jak jste si asi sami všimli, volalita akcií či jiných aktiv roste v časech nejistoty, strachu nebo ohrožení. Pakliže cena padá, padá zpravidla mnohem rychleji a prudčeji než když roste. Investoři v tu dobu panikaří, zbavují se pozic, roste volume a roste i volatilita. V propadech je index VIX výrazně vyšší.

Když cena naopak roste, je pohoda a klid, index VIX je na nízkých hodnotách. Viděli jsme to v posledních měsících na akciových trzích v USA, kdy se VIX dostával na své historicky nejnižší hodnoty vůbec. Zpravidla i pohyb vzhůru je táhly, pomalý a dlouhý. Proto se i nákupní pozice nazývají „long“ (tedy dlouhé, s předpokladem, že takový obchod budeme držet dlouho), zatímco prodejní jsou „short“ (tedy krátké).

Obecně lze tedy říct, že VIX roste v případech, kdy cena akcií nebo akciových indexů klesá a klesá v případech, kdy cena akcií roste.

Po zvolení Donalda Trumpa akcie opět začaly nabírat na síle a od prosince vytrvale rostly. Index VIX v tu dobu oslaboval až se nakonec dostal na nejnižší hodnoty vůbec.

Hodnota VIXu ale neukazuje pouze inverzní korelaci mezi ním a akciemi. Vzhledem k tomu že je odvozen od implikované volatility, ukazuje i na možný denní pohyb podkladu (tedy v tomto případě indexu S&P 500). Je li kupř VIX hodnota 20, lze dopočítat očekávaný pohyb.

K tomu, abychom se dostali k výsledku, musíme vydělit VIX hodnotou 16. Číslo 16 nespadlo jen tak z nebe, jedná se o odmocninu z počtu všech obchodních dní v roce (256). Je-li hodnota VIXu 20, říká nám, že na základě opčních cen se očekává denní pohyb S&P 500 o 1,25 % (20/16 = 1,25). Kdybychom měli VIX kupř. na hodnotě 10, pak by očekávaný denní pohyb byl citelně menší.

Aktuální graf VIX indexu

Aktuální graf VIX indexu

Aktuální graf VIX indexu ke dni 3.4.2020. Zdroj: Tradingview.com.

Vliv VIXu na cenu opcí

Hodnota VIXU pochopitelně ovlivňuje i cenu opcí. Zvýšená volatilita má za následek, že cena opcí roste. Je to logické, protože ten, kdo opci vypisuje, se vystavuje většímu riziku. Na druhou stranu ten, kdo opci kupuje, má větší pravděpodobnost, že opce vyexpiruje v penězích.

To také vysvětluje, proč put opce mimo peníze jsou obecně dražší než call opce mimo peníze. Nakoupení put opce se totiž lze zajistit proti nechtěnému propadu. Pakliže se pokles uskuteční, nakoupená put opce získá ještě více na ceně, protože se zvýší i volatilita.

V případě call opce toto ale neplatí. S rostoucí cenou akcií se totiž volatilita spíše snižuje a proto nakoupená call opce nebude mít o moc vyšší hodnotu. Snížená volatilita zabrání, aby vnitřní hodnota koupené call opce vyrostla.

Deriváty VIXu

Samozřejmě je možné reagovat na změnu VIXu díky jeho derivátům. Jedním z nejpopulárnějších je VIX futures. Díky němu lze spekulovat na změnu oběma směry.

Tento futures je také dostupný ve své evropské variantě. Je mezi nimi ale podstatný rozdíl, zatímco americký VIX futres má multiplikátor 1000, evropský, který se váže na Euro Stoxx 50 má multiplikátor desetkrát menší.

Mimo futures lze obchodovat i jiné derivátové produkty, pakliže chce člověk spekulovat na změnu volatility. Oblíbenými produkty jsou ETF trhy. Jedním z nich je kupř. VXX, který se využívá buď čistě na spekulaci, nebo na zajšťování pozic.

Vzhledem k tomu, že tento ETF je hodně používán na krátkodobé spekulace, při dlouhodobých obchodech se ztrácí část profitu díky přerolovávání (tzv. contango).

Problémy spojené s obchodováním VIXu

Problém contanga, který jsme zmínili výše se netýká pouze jednoho ETF trhu. Týká se prakticky všech ETF trhů, které opisují cenu futures kontraktů, jež je třeba rolovat.

Jako contango se označuje situace, kdy se aktuální (spotová) cena aktiva pohybuje níže, než cena budoucích kontraktů (futures). Čím více do budoucna se díváme, tím větší může být cenový rozdíl. Dole na grafu je situace názorně.

Futures na VIX prakticky vždy obsahuje contango. Chcete li ragovat na zvyšující se volatilitu v delším časovém období, prakticky vždy musíte počítat s negativní zátěží contanga.

Tabulka nahoře ukazuje hodnotu indexu VIX a na něj navázaných futures s různými expiracemi od března do září. Pakliže byste chtěli reagovat na zvyšující se volatilitu mohli byste nakoupit VIX futures. Co je ale potřeba si všimnout, je skutečnost, že čím delší je expirace, tím vyšší bude cena (poslední sloupec v tabulce).

Rozdíl mezi VIX indexem a jeho futures v první (březnové) expiraci byl „jen“ 0,80 bodů. Podíváte-li se ale na  další expirace, kupř. na poslední (v září), uvidíte, že jeho cena je 17,55. Jinými slovy, pakliže byste nakoupili tento futures a drželi jej až do 20. září, musel by index VIX vyrůst o 5,50 bodů abyste se vůbec dostali na nulu.

Obchodovat nějaké produkty spojené s VIXem může být dobrá volba. Ať už pro hedžování pozic, nebo čistě spekulativně.  Vždy je potřeba se seznámit dostatečně se všemi riziky a záludnostmi, vní, co byste, které trading s nimi přináší. Contango je to hlavní, co je potřeba zvážit.

Quadruple Witching – výjimečné dny ovlivňující volatilitu

Quadruple witching označuje termín, kdy současně vyprší platnost čtyř derivátových instrumentů, a to futures na akciový index, opce na akciový index, akciové opce a jednotlivé akciové futures. Zatímco smlouvy na akciové opce a indexové opce vyprší každý třetí pátek každého měsíce, všechny čtyři třídy aktiv vyprší současně ve třetí pátek v březnu, červnu, září a prosinci.

Mimo nejvýraznějšího quadruple witching, kdy vyprší všechny čtyři trhy současně, existují podobné dny označované jako triple witching a double witching. Triple witching nastává, když tři ze čtyř trhů expirují současně, zatímco double witching, když dva ze čtyř trhů expirují současně.

Quadruple witching může vést ke zvýšenému objemu obchodování a arbitrážním příležitostem, potencionálně také ke zvýšené volatilitě na trzích. Velký objem obchodů pochází z části kvůli kompenzaci stávajicích futures a opčních smluv, které jsou ziskové.

Termín Quadruple witching se poprvé objevil v listopadu roku 2002, kdy nahradil stávající triple witching poté, co se začali obchodovat jednotlivé akciové futures. Název pochází z folkórních tradic, kdy čarodějnická hodina mezi půlnocí a 1:00 ráno označuje čas, kdy se po Zemi toulají nadpřirozené bytosti a přinášejí zmatek a smůlu každému, koho potkají.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart