VIX Index a investování: Naučte se používat index volatility

Autor: Tomáš Stráník

V tomto článku:

Index volatilty: Vše, co musíte znát
VIX index neboli index volatility či VIX stock, je pro investory horkým tématem. Často se o něm hovoří jako o indexu strachu.  Odráží totiž aktuální nervozitu na trzích. Ne každému je ale jasné, co přesně index VIX říká.

V článku si toto téma rozvedeme a ukážeme si, co vlastně index volatility ukazuje a jak z něj profitovat. Pokud hledáte brokera pro obchodování na burze, klikněte zde.

Co je to index VIX?

Index VIX (graf) je měřítkem volatility na trzích. Jeho hodnota je odvozena z implicitní volatility opcí na S&P 500 index. Do výpočtu se zahrnují call a put opce, které mají do expirace 23 až 37 dní. V průměru se tedy bavíme o opcích s 30denní expirací, jejichž implikovaná volatilita slouží jako základ pro výpočet hodnoty VIXu.

Co je to volatilita?

Volatilita značí kolísavost ceny určitého aktiva. Ukazuje, jak moc a jak často se cena mění. Volatilita znamená pohyblivost ceny. Je-li volatilita velká, cena se pohybuje rychle a výrazně, index VIX roste. Je-li malá, cena se pohybuje pomalu a táhle, index VIX klesá.

S volatilitou roste míra rizika. Je-li velká volatilita, rizikovost se zvyšuje, je-li malá, snižuje se.

Mluvíme-li o volatilitě, musíme připomenout, že existují dva typy. Historická volatilita a implikovaná volatilita. Historická volatilita jednoduše ukazuje, jak moc se cena hýbala v minulosti. Implikovaná volatilita je volatilita očekávaná do budoucna. Vzhledem k tomu, že index VIX je počítán z implikované volatility, budeme se v tomto článku věnovat pouze jí.

Historický graf VIX
Historický graf VIX indexu od prosince 2018 do září 2023. Zdroj: LYNX+

Co index VIX říká investorům?

Jak jste si asi sami všimli, volatilita akcií či jiných aktiv roste v časech nejistoty, strachu nebo ohrožení. Pakliže cena padá, padá zpravidla mnohem rychleji a prudčeji, než když roste. Investoři v tu dobu panikaří, zbavují se pozic, roste volume a roste i volatilita. V propadech je index VIX výrazně vyšší.

Když cena naopak roste, je pohoda a klid, index VIX je na nízkých hodnotách. Viděli jsme to v posledních měsících na akciových trzích v USA, kdy se VIX dostával na své historicky nejnižší hodnoty vůbec. Zpravidla i pohyb vzhůru je táhly, pomalý a dlouhý. Proto se i nákupní pozice nazývají “long” (tedy dlouhé, s předpokladem, že takový obchod budeme držet dlouho), zatímco prodejní jsou “short” (tedy krátké).

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Obecně lze tedy říct, že VIX roste v případech, kdy cena akcií nebo akciových indexů klesá a klesá v případech, kdy cena akcií roste.

Po zvolení Donalda Trumpa akcie opět začaly nabírat na síle a od prosince vytrvale rostly. Index VIX v tu dobu oslaboval až se nakonec dostal na nejnižší hodnoty vůbec.

Hodnota indexu VIX ale neukazuje pouze inverzní korelaci mezi ním a akciemi. Vzhledem k tomu že je odvozen od implikované volatility, ukazuje i na možný denní pohyb podkladu (tedy v tomto případě indexu S&P 500). Jeli kupř. VIX hodnota 20, lze dopočítat očekávaný pohyb.

K tomu, abychom se dostali k výsledku, musíme vydělit VIX hodnotou 16. Číslo 16 nespadlo jen tak z nebe, jedná se o odmocninu z počtu všech obchodních dní v roce (256). Je-li hodnota VIXu 20, říká nám, že na základě opčních cen se očekává denní pohyb S&P 500 o 1,25 % (20/16 = 1,25). Kdybychom měli VIX kupř. na hodnotě 10, pak by očekávaný denní pohyb byl citelně menší.

LYNX Webinář: Obchodování volatility (UVXY) za aktuální situace

Vliv VIXu na cenu opcí

Hodnota indexu VIX pochopitelně ovlivňuje i cenu opcí. Zvýšená volatilita má za následek, že cena opcí roste. Je to logické, protože ten, kdo opci vypisuje, se vystavuje většímu riziku. Na druhou stranu ten, kdo opci kupuje, má větší pravděpodobnost, že opce expiruje v penězích.

To také vysvětluje, proč put opce mimo peníze jsou obecně dražší než call opce mimo peníze. Nakoupení put opce se totiž lze zajistit proti nechtěnému propadu. Pakliže se pokles uskuteční, nakoupená put opce získá ještě více na ceně, protože se zvýší i volatilita.

V případě call opce toto ale neplatí. S rostoucí cenou akcií se totiž volatilita spíše snižuje, a proto nakoupená call opce nebude mít o moc vyšší hodnotu. Snížená volatilita zabrání, aby vnitřní hodnota koupené call opce vyrostla.

Deriváty VIXu

Samozřejmě je možné reagovat na změnu VIXu díky jeho derivátům. Jedním z nejpopulárnějších je VIX futures. Díky němu lze spekulovat na změnu oběma směry.

Tento futures je také dostupný ve své evropské variantě. Je mezi nimi ale podstatný rozdíl, zatímco americký VIX futures má multiplikátor 1000, evropský, který se váže na Euro Stoxx 50 má multiplikátor desetkrát menší.

Mimo futures lze obchodovat i jiné derivátové produkty, pakliže chce člověk spekulovat na změnu volatility. Oblíbenými produkty jsou ETF.

Problémy spojené s obchodováním VIXu

Problém contanga, který jsme zmínili výše se netýká pouze jednoho ETF trhu. Týká se prakticky všech ETF trhů, které opisují cenu futures kontraktů, jež je třeba rolovat.

Jako contango se označuje situace, kdy se aktuální (spotová) cena aktiva pohybuje níže, než cena budoucích kontraktů (futures). Čím více do budoucna se díváme, tím větší může být cenový rozdíl. Dole na grafu je situace názorně.

Bodový graf označující růst. Index VIX
Bodový graf označující růst. Index VIX

Futures na VIX prakticky vždy obsahuje contango. Chcete-li reagovat na zvyšující se volatilitu v delším časovém období, prakticky vždy musíte počítat s negativní zátěží contanga.

Tabulka znázorňující Vix index a VIX futures
Tabulka znázorňující VIX index a VIX futures. Zdroj: TWS

Tabulka nahoře ukazuje hodnotu indexu VIX a na něj navázaných futures s různými expiracemi od března do září. Pakliže byste chtěli reagovat na zvyšující se volatilitu mohli byste nakoupit VIX futures. Co je ale potřeba si všimnout, je skutečnost, že čím delší je expirace, tím vyšší bude cena (poslední sloupec v tabulce).

Rozdíl mezi VIX indexem a jeho futures v první (březnové) expiraci byl “jen” 0,80 bodů. Podíváte-li se ale na další expirace, kupř. na poslední (v září), uvidíte, že jeho cena je 17,55. Jinými slovy, pakliže byste nakoupili tento futures a drželi jej až do 20. září, musel by index VIX vyrůst o 5,50 bodů abyste se vůbec dostali na nulu.

Obchodovat nějaké produkty spojené s indexem VIX může být dobrá volba. Ať už pro hedžování pozic, nebo čistě spekulativně. Vždy je ale potřeba se seznámit dostatečně se všemi riziky a záludnostmi. Contango je to hlavní, co je potřeba zvážit.

Quadruple Witching: Výjimečné dny ovlivňující volatilitu

Quadruple witching označuje termín, kdy současně vyprší platnost čtyř derivátových instrumentů, a to futures na akciový index, opce na akciový index, akciové opce a jednotlivé akciové futures. Zatímco smlouvy na akciové opce a indexové opce vyprší každý třetí pátek každého měsíce, všechny čtyři třídy aktiv vyprší současně ve třetí pátek v březnu, červnu, září a prosinci.

Mimo nejvýraznějšího quadruple witching, kdy vyprší všechny čtyři trhy současně, existují podobné dny označované jako triple witching a double witching. Triple witching nastává, když tři ze čtyř trhů exspirují současně, zatímco double witching, když dva ze čtyř trhů exspirují současně.

Quadruple witching může vést ke zvýšenému objemu obchodování a arbitrážním příležitostem, potencionálně také ke zvýšené volatilitě na trzích. Velký objem obchodů pochází z části kvůli kompenzaci stávajících futures a opčních smluv, které jsou ziskové.

Termín Quadruple witching se poprvé objevil v listopadu roku 2002, kdy nahradil stávající triple witching poté, co se začali obchodovat jednotlivé akciové futures. Název pochází z folklórních tradic, kdy čarodějnická hodina mezi půlnocí a 1:00 ráno označuje čas, kdy se po Zemi toulají nadpřirozené bytosti a přinášejí zmatek a smůlu každému, koho potkají.

Přečtěte si také:

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX