Investiční slovník

Akciový fond

Akciový fond definice

Akciové fondy jsou podílové fondy, které investují především do veřejně obchodovaných akcií obvykle se zaměřením na specifické kategorie, jako je konkrétní region (např. Německo, Asie,USA, atd.) nebo konkrétní odvětví (např. technologie, farmaceutika, potraviny,…). Akciové fondy lze také rozdělit do různých rizikových tříd v závislosti na společnostech, do kterých investují. U aktivních akciových fondů se správce fondu snaží překonat referenční akciový index, zatímco pasivní kapitálové fondy se snaží co nejpřesněji replikovat podkladové indexy. Náklady na administrativu a management aktivně řízených fondů jsou výrazně vyšší než u pasivních fondů, což se odráží i u vyšších poplatků.

Akciová společnost Akciový index
Vyhledat v investičním slovníku